جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

با پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن
چیکن استریپس

نرمال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۲۰ گرم سینه مرغ کبابی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

ساده

۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر گوشت دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری، ۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن
مرغ کنتاکی سه تکه

نرمال

۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر گوشت دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر ذغالی

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، ۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن
مرغ کنتاکی دو تکه

نرمال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا مخصوص سرآشپز

خمیر پیتزا آمربکای ۲۱ سانتیمتری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فیله مرغ، فیله گوشت گوساله، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخصوص سرآشپز
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمربکایی۲۱*۲۱ سانتیمتری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ سانتیمتری، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا قارچ و مرغ، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا چهار فصل
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ در ۲۱ سانتیمتری، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمربکایی۲۱ در ۲۱ سانتیمتری، گوجه، پنیر
پیتزا مارگاریتا
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ در ۲۱ سانتیمتری، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ سانتیمتری، سوسیس پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلو پیتزاریا

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱ سانتیمتری، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس پپرونی، فیله مرغ، فیله گوشت، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنی...
پیتزا بلو پیتزاریا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ سانتیمتری، فیله گوشت گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا چانو
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترین

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ سانتیمتری، کدو، بادمجان، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، گوجه، پنیر
پیتزا وجترین
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله استیک

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ سانتیمتری، گوشت گوساله تکه ای، قارچ، پنیر
پیتزا فیله استیک
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ سانتیمتری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانو

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ سانتیمتری، فیله مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا آفریکانو
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ سانتیمتری، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر
پیتزا رست بیف
۱۷۲,۰۰۰ تومان

برگر

برگر هالومیکس

۱۸۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر کبابی، پنیر تست، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر هالومیکس
۱۶۸,۰۰۰ تومان

برگر هالومیکس پلاس

۱۸۰ گرم برگر گوشت دست ساز، یک اسلایس ژامبون، پنیر کبابی، پنیر تست، پنیر پروسس، پنیر پارمزان، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گر...
برگر هالومیکس پلاس
۱۸۵,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر گوشت دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر ذغالی

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر گوشت دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

برگر گوشت دست ساز، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر با قارچ

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۴۰ گرمی)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیکن برگر

۲۴۰ گرم سینه مرغ کبابی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل چیکن برگر

ساده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۲۰ گرم سینه مرغ کبابی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

ساده

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ سوپریم

۱۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، یک اسلایس ژامبون، پنیر، کاهو، گوجه خیار شور، نان گرد
ساندویچ سوپریم
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک گوشت

۱۲۰ گرم فیله گوساله تکه ای، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله استیک گوشت
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک مرغ

۱۲۰ گرم فیله مرغ تکه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله استیک مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پیاز، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۴۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پیاز، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

۱۴۰ گرم میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پیاز، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۱۴۰ گرم میکس ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ کنتاکی دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، ۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن
مرغ کنتاکی دو تکه

نرمال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری، ۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن
مرغ کنتاکی سه تکه

نرمال

۱۷۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری تند

۶ تکه بال سوخاری با ادویه تند، ۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن
بال سوخاری تند
۹۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن
چیکن استریپس

نرمال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کتف سوخاری

۸ تکه کتف سوخاری، ۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن , یک عدد سس تند
کتف سوخاری
۹۵,۰۰۰ تومان

پاپ چیکن

۱۲۰ گرم فیله مرغ تکه ای سوخاری
پاپ چیکن
۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۶۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

۴۰۰ گرم لازانیا، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، لازانیا
لازانیا
۱۰۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمربکایی ۲۱ سانتیمتری، سیر تازه، پنیر پیتزا
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶ عدد پیاز حلقه ای سوخاری
پیاز حلقه ای
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده

با قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه گیلاسی، پنیر پارمزان، زیتون، سس سزار
سالاد سزار
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

سالاد سزار با مرغ سوخاری
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس
سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ قوطی

دوغ بدون گاز عالیس
دوغ قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۱,۵۰۰ تومان

میراندا

۱۱,۵۰۰ تومان

سون آپ

۱۱,۵۰۰ تومان

مکس (رژیمی)

۱۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۷,۵۰۰ تومان

میراندا

۱۷,۵۰۰ تومان

سون آپ

۱۷,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۵۰۰ تومان