جست‌وجو در اسنپ‌فود

نوشیدنی

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

میرندا

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
استوایی
۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان