جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

کلاسیک برگر

کلاسیک برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

چیلی برگر
۱۳,۵۰۰ تومان

اسموکی برگر

اسموکی برگر
۱۳,۵۰۰ تومان

گرین برگر

گرین برگر
۱۳,۵۰۰ تومان

لمون برگر

لمون برگر
۱۳,۵۰۰ تومان

چیزبرگر

چیزبرگر
۱۴,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوسیس فرانکفورتر

ساندویچ سوسیس فرانکفورتر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس فرانکفورتر ویژه

ساندویچ سوسیس فرانکفورتر ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده با سس هاینز

سیب زمینی سرخ شده با سس هاینز
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۸۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان