جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری

دوبل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب گوشت

کباب ترکی گوشت گوساله، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان اک مک
ساندویچ دونر کباب گوشت

دوبل (۳۰۰ گرم)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۵۰ گرم)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مخلوط

مخلوط کباب ترکی گوشت گوساله و کباب ترکی مرغ، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان اک مک
ساندویچ دونر کباب مخلوط

سینگل (۱۵۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مرغ

کباب ترکی مرغ، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان اک مک
ساندویچ دونر کباب مرغ

دوبل (۳۰۰ گرم)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۵۰ گرم)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان ویژه

مغز، زبان، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان ویژه

سینگل

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

۲ عدد کراکف کامل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف

دوبل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سینگل

۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه

دوبل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سینگل

۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

سینگل

۹۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال ویژه

سوسیس هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال ویژه

سینگل

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزاها

پیتزا مخصوص بهاران

پیتزا مخصوص بهاران
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزاسیرواستیک

پیتزاسیرواستیک
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزابوقلمون

پیتزابوقلمون
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

پیتزا زبان
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

ساندویچ دونر کباب گوشت

کباب ترکی گوشت گوساله، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان اک مک
ساندویچ دونر کباب گوشت

سینگل (۱۵۰ گرم)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرم)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب گوشت بدون مخلفات

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، سس مخصوص، نان اک مک (بدون مخلفات)، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور
ساندویچ دونر کباب گوشت بدون مخلفات
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مرغ

کباب ترکی مرغ، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان اک مک
ساندویچ دونر کباب مرغ

سینگل (۱۵۰ گرم)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرم)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مرغ بدون مخلفات

۲۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، سس مخصوص، نان اک مک (بدون مخلفات)
ساندویچ دونر کباب مرغ بدون مخلفات
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مخلوط

مخلوط کباب ترکی گوشت گوساله و کباب ترکی مرغ، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان اک مک
ساندویچ دونر کباب مخلوط

سینگل (۱۵۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مخلوط بدون مخلفات

۲۰۰ گرم مخلوط کباب ترکی گوشت گوساله و کباب ترکی مرغ، سس مخصوص، نان اک مک (بدون مخلفات)
ساندویچ دونر کباب مخلوط بدون مخلفات
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (پرسی)

دونر گوشت پرسی (با مخلفات)

۴۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، به همراه مخلفات(پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور) و ۲ عدد نان اک مک
دونر گوشت پرسی (با مخلفات)
۲۹۵,۰۰۰ تومان

دونر گوشت پرسی (بدون مخلفات)

۴۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، به همراه ۲ عدد نان اک مک (بدون مخلفات)
 دونر گوشت پرسی (بدون مخلفات)
۳۱۰,۰۰۰ تومان

دونر مرغ پرسی

کباب ترکی مرغ، به همراه مخلفات(پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور) و ۲ عدد نان اک مک
دونر مرغ پرسی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

دونر مخلوط پرسی

مخلوط کباب ترکی گوشت گوساله و کباب ترکی مرغ، به همراه مخلفات(پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور) و ۲ عدد نان اک مک
دونر مخلوط پرسی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر نان گرد

یک عدد برگر گوشت ۱۳۰ گرم دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان
همبرگر نان گرد
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر نان گرد

یک عدد برگر گوشت ۱۳۰ گرم دست ساز، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان
چیز برگر نان گرد
۱۰۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۳۰ گرم دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت ۱۳۰ گرم دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۳۰ گرم دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، یک اسلایس ژامبون گوشت، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان...
رویال برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوپر برگر مخصوص

۳ عدد برگر گوشت ۱۳۰ گرم دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، یک اسلایس ژامبون گوشت، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان ...
سوپر برگر مخصوص
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

چوریتسو ویژه

چوریتسو ویژه
۹۸,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

چوریتسو برگر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه مخصوص

فیله مرغ، همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوپر ویژه مخصوص

سینگل

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ ویژه

مغز، فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور نان باگت متوسط
ساندویچ مغز و مرغ ویژه

سینگل

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز ویژه

مغز گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مغز ویژه

سینگل (۱۵۰ گرم)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرم)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و گوشت ویژه

مغز، گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مغز و گوشت ویژه

سینگل (۱۲۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۳۰ گرم)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان ویژه

مغز، زبان، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان ویژه

سینگل

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان ویژه

زبان گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زبان ویژه

سینگل (۱۵۰ گرم)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

رست بیف گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف ویژه

سینگل (۱۵۰ گرم)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرم)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

سوسیس کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه

سینگل

۹۸,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل شکاری

سوسیس کوکتل شکاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل شکاری

سینگل

۹۸,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه

سینگل

۹۸,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال ویژه

سوسیس هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال ویژه

سینگل

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب زغالی ویژه

گوشت گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب زغالی ویژه

سینگل (۱۸۰ گرم)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۶۰ گرم)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ویژه

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه

سینگل

۹۸,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

سینگل

۹۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون ویژه

ژامبون بوقلمون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بوقلمون ویژه

سینگل

۹۸,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سینگل

۶ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ سینگل
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه دوبل

مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه دوبل
۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

۲ عدد کراکف کامل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف

دوبل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سینگل

۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن گوشت ویژه دوبل

۸ اسلایس بیکن ۹۰% گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بیکن گوشت ویژه دوبل
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بندری

خوراک سوسیس بندری، پیاز، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

سینگل

۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ هات داگ ساده
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سیب زمینی

کوکو سیب زمینی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ کوکو سیب زمینی

نان باگت

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

کوکو سبزی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ کوکو سبزی

نان باگت

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ مرغ (سرد)

مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ مرغ (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون (سرد)

بوقلمون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ بوقلمون (سرد)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر
سیب زمینی مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای زمزم

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای زمزم
۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ایستک

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ایستک

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

اورنجینا

۳۲۰ میلی لیتر
اورنجینا
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان