جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ بون داگ

هات داگ، پنیر گودا، قارچ، ژامبون گریل، سبزیجات
ساندویچ بون داگ
۷۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

چهار تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس تارتار و چیلی
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۴۶,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

یک ظرف مرغ پاپ کورنی ، سس تارتار
لقمه سوخاری
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بون داگ گراس

هات داگ مخصوص، نان مخصوص، سس ویژه، چیپس خلالی ، گوشت ریش ریش شده، قارچ ، میکس پنیر پیتزا ، کنجد و سیاه دانه
ساندویچ بون داگ گراس
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا بیف متوسط

گوشت ریش ریش، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا بیف متوسط
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف بزرگ

گوشت ریش ریش، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا بیف بزرگ
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن متوسط

تکه های مرغ طعم دار، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا چیکن متوسط
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن بزرگ

تکه های مرغ طعم دار، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا چیکن بزرگ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس متوسط

گوشت ریش ریش، تکه های مرغ طعم دار، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا میکس متوسط
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس بزرگ

گوشت ریش ریش، تکه های مرغ طعم دار، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا میکس بزرگ
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون میکس متوسط

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا ژامبون میکس متوسط
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون میکس بزرگ

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا ژامبون میکس بزرگ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا پپرونی متوسط
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی بزرگ

پپرونی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا پپرونی بزرگ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بزرگ

سبزیجات، گوجه گیلاسی، ذرت، نخود فرنگی، هویج، قارچ، زیتون، دلمه، پنیر میکس مخصوص
پیتزا سبزیجات بزرگ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

سبزیجات، گوجه گیلاسی، ذرت، نخود فرنگی، هویج، قارچ، زیتون، دلمه، پنیر میکس مخصوص
پیتزا سبزیجات متوسط
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پان شریمپو متوسط

میگو سوخاری مخصوص، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا پان شریمپو متوسط
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پان شریمپو بزرگ

میگو سوخاری مخصوص، قارچ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزای میکس مخصوص و سایر مخلفات
پیتزا پان شریمپو بزرگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آتلانتیس بزرگ

ماهی طعم دار شده، قارچ، زیتون، دلمه، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا آتلانتیس بزرگ
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آتلانتیس متوسط

ماهی طعم دار شده، قارچ، زیتون، دلمه، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا آتلانتیس متوسط
۱۵۵,۰۰۰ تومان

برگر

کلاسیک چیز برگر

۱۷۰ گرم همبرگر ۱۰۰ درصد گوشت، پنیر گودا، سس سبزیجات، سبزیجات
کلاسیک چیز برگر
۸۷,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

۱۷۰ گرم همبرگر ۱۰۰ درصد گوشت، پنیر گودا، هالوپینو، ژامبون گریل، سس سبزیجات، سبزیجات
چیلی برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۷۰ گرم همبرگر ۱۰۰ درصد گوشت، قارچ گریل شده، پنیر گودا، سس سبزیجات، سبزیجات
ماشروم برگر
۹۳,۰۰۰ تومان

فیش برگر

دو عدد فیله ماهی سوخاری، پنیر گودا، سبزیجات
فیش برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

اسپشیال بون سی برگر

۱۷۰ گرم همبرگر ۱۰۰ درصد گوشت، سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، ژامبون گریل، سس سبزیجات، سبزیجات
اسپشیال بون سی برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر ۱۷۰ گرم گوشت ، پنیر گودا ، سس سبزیجات ، سبزیجات
دوبل برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

هات شریمپو برگر

میگو گریل با سس چیلی، پنیر گودا، سس سبزیجات، سبزیجات
هات شریمپو برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مینی برگر

۸۵ گرم برگر ۱۰۰ درصد گوشت، نان مک مینی، پنیر گودا، سس سبزیجات، سبزیجات
مینی برگر
۴۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس سبزیجات، سبزیجات
چیکن برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بون داگ

هات داگ، پنیر گودا، قارچ، ژامبون گریل، سبزیجات
ساندویچ بون داگ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بون داگ گراس

هات داگ مخصوص، نان مخصوص، سس ویژه، چیپس خلالی ، گوشت ریش ریش شده، قارچ ، میکس پنیر پیتزا ، کنجد و سیاه دانه
ساندویچ بون داگ گراس
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گراس دریایی

فیله ماهی سوخاری ۲ عدد ، میگو سوخاری ۸ عدد ، نان مخصوص بون سی ، سس سبزیجات ، چیپس خلالی ، قارچ ، میکس پنیرپیتزا ، کنجد و سیاه دان...
ساندویچ گراس دریایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ برگراس

۱۷۰ گرم برگر صددرصد گوشت، خمیر مخصوص، سس ویژه سبزیجات، چیپس خلالی ، قارچ ، میکس پنیر پیتزا ، کنجد و سیاه دانه ، سس قارچ و تارتار
ساندویچ برگراس
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ شریمپو رپ

میگو سوخاری ۱۵ عدد، سس سبزیجات ، کراکت پنیری، گوجه ، خیارشور ، کاهو ، سس تارتار و چیلی
ساندویچ شریمپو رپ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ شریمپو رپ مینی

میگو سوخاری ۸ عدد، سس سبزیجات ، کراکت پنیری، گوجه ، خیارشور ، کاهو ، سس تارتار و چیلی
ساندویچ شریمپو رپ مینی
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بون داگ تنوری

هات داگ مخصوص، چیپس خلالی، گوشت ریش ریش، پنیر پیتزا مخصوص، قارچ، دلمه
ساندویچ بون داگ تنوری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ برگر تنوری

۱۷۰ گرم برگر صددرصد گوشت، چیپس خلالی، پنیر پیتزا مخصوص، قارچ، دلمه ، نان هات داگی با سس سبزیجات ، سس قارچ و تارتار
ساندویچ برگر تنوری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال گراس

۱۷۰ گرم برگر صددرصد گوشت، سینه مرغ گریل شده ،خمیر مخصوص، سس ویژه سبزیجات، چیپس خلالی ، قارچ ، میکس پنیر پیتزا ، کنجد و سیاه دانه ...
ساندویچ اسپشیال گراس
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ آدنا دونر

میکس کباب ترکی مرغ و گوشت، دلمه، قارچ، پیاز، سیر، نان هات داگی
ساندویچ آدنا دونر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر مینی

فیله سوخاری، پنیر گودا، سبزیجات، نان لقمه
ساندویچ زینگر مینی
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

سینه سوخاری، پنیر گودا، سبزیجات
ساندویچ زینگر
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالو زینگر

سینه سوخاری، هالوپینو، پنیر گودا، سبزیجات
ساندویچ هالو زینگر
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مایتی زینگر

دو عدد سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، ژامبون گریل، سبزیجات
ساندویچ مایتی زینگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

سه تکه فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، ژامبون گریل، سبزیجات
ساندویچ سوپریم
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ فیلر

چهار تکه فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، سبزیجات
ساندویچ بیگ فیلر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک دبل دان

دو عدد سینه مرغ سوخاری، سس سبزیجات، پنیر گودا، ژامبون گریل، گوجه، خیارشور و کاهو
خوراک دبل دان
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کینگ دان

دو عدد سینه مرغ سوخاری با سس سبزیجات، پنیر گودا، ۱۷۰ گرم برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس تارتار و چیلی
خوراک کینگ دان
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک چیزا پیزا

دو عدد سینه مرغ سوخاری ، پنیر گودا، ژامبون گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا ، سس تارتار و چیلی
خوراک چیزا پیزا
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک فیش دان

دو عدد فیله ماهی سوخاری با سس سبزیجات ، پنیر گودا، ژامبون گریل، گوجه ، خیارشور ، کاهو ، سس تارتار و چیلی
خوراک فیش دان
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

جت شریمپو

میگو سوخاری ۱۵ عدد، سیب زمینی، سالاد کلم، نان ۱ عدد، سس تارتار و چیلی
جت شریمپو
۱۶۰,۰۰۰ تومان

شریمپو پلاس

میگو سوخاری ۱۵ عدد، سیب زمینی، سالاد کلم، نان ۱ عدد ، قارچ سوخاری، سس تارتار و چیلی
شریمپو پلاس
۱۸۰,۰۰۰ تومان

هات شریمپو

میگوی گریل شده با سس چیلی، سیب زمینی، سالاد کلم، نان ۱ عدد، سس تارتار و چیلی
هات شریمپو
۱۵۵,۰۰۰ تومان

فیش اند چیپس

فیله ماهی سوخاری ۴ تکه، سیب زمینی، سالاد کلم، نان ۱ عدد، سس تارتار و چیلی
فیش اند چیپس
۱۴۵,۰۰۰ تومان

اکسترا فیش اند چیپس

فیله ماهی سوخاری ۴ تکه، سیب زمینی، سالاد کلم، نان ۱ عدد، قارچ سوخاری ، سس تارتار و چیلی
اکسترا فیش اند چیپس
۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیش فینگر

۱۵ تکه ماهی سوخاری پانکو شده ، سیب زمینی، سالاد کلم، نان ۱ عدد، سس تارتار و چیلی
فیش فینگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

میکس دریایی

میگو سوخاری ۸ عدد، ماهی سوخاری دو تکه، سیب زمینی، سالاد کلم، نان ۱ عدد ، سس تارتار و چیلی
میکس دریایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

توتیک چیکن

دو تکه مرغ با استخوان سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان ۱ عدد ، سس تارتار و چیلی
توتیک چیکن
۱۲۹,۰۰۰ تومان

توتیک چیکن پلاس

سه تکه مرغ با استخوان سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس تارتار و چیلی
توتیک چیکن پلاس
۱۴۸,۰۰۰ تومان

سیکس پلاس

شش تکه مرغ با استخوان سوخاری، سیب زمینی ۲ پرس، سالاد کلم ۲ عدد، نان ۲عدد ، سس تارتار ۲ عدد ، سس چیلی ۲ عدد
سیکس پلاس
۲۸۵,۰۰۰ تومان

فلت وایت

دو تکه سینه مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس تارتار و چیلی
فلت وایت
۱۴۹,۰۰۰ تومان

فامیلی میل

دوازده تکه مرغ با استخوان سوخاری، سیب زمینی ۴ پرس، سالاد کلم ۴ عدد، نان ۴ عدد ، سس تارتار ۴ عدد ، سس چیلی ۴ عدد
فامیلی میل
۵۴۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

چهار تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس تارتار و چیلی
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۴۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (شش تکه)

شش تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی ، سالاد کلم ۲ عدد، نان ، سس تارتار ۲ عدد ، سس چیلی ۲ عدد
فیله استریپس (شش تکه)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (هشت تکه)

هشت تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی ۲ پرس، سالاد کلم ۲ عدد، ۲ عدد نان ، سس تارتار ۲ عدد ، سس چیلی ۲ عدد
فیله استریپس (هشت تکه)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

پیاز حلقه سوخاری

۸ عدد پیاز حلقه ، سس تارتار
پیاز حلقه سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم سیب زمینی، ۲ عدد سس کچاپ یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک ظرف قارچ سوخاری ، سس تارتار
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، خیارشور، کشمش، سس مایونز
سالاد کلم
۷,۰۰۰ تومان

هات وینگز

۴ عدد کتف، ۴ عدد بال سوخاری، سس تارتار
هات وینگز
۷۷,۰۰۰ تومان

سس چیلی

دست ساز یک نفره، سس کچاپ، فلفل نیم کوب (تند)
سس چیلی
۳,۰۰۰ تومان

سس تار تار

دست ساز یک نفره، سس مایونز، خیارشور، سیر
سس تار تار
۳,۰۰۰ تومان

سس قارچ

دست ساز یک نفره، قارچ، خامه، کره، پنیر، فلفل قلمی
سس قارچ
۴,۰۰۰ تومان

چیز چیپس

سیب زمینی سرخ شده، گوشت ریش ریش، قارچ، پنیر پیتزا
چیز چیپس
۸۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار مرغ سوخاری

کاهو پیچ، نان سزار، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، قارچ گریل ، مرغ سوخاری، سرکه بالزامیک، پنیر پارمزان ، سس سزار
سالاد سزار مرغ سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار مرغ گریل

کاهو پیچ، نان سزار، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، قارچ گریل، مرغ گریل، سرکه بالزامیک، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار مرغ گریل
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار ماهی

ماهی سوخاری، کاهو پیچ، نان سزار، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، قارچ گریل ، سرکه بالزامیک، پنیر پارمزان ، سس سزار
سالاد سزار ماهی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

یک ظرف مرغ پاپ کورنی ، سس تارتار
لقمه سوخاری
۸۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی کوچک ۵۰۰ میلی لیتر

بطری ۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک 500 میلی لیتر
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکا کولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه میوه ای فرش دی

انبه پشن فروت ، لیموناد ، موهیتو ، بلوهاوایی ،انگور قرمز ، پرتقال انبه
نوشابه میوه ای فرش دی
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکا زیرو

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکا زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر دوغ بدون گاز
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی هلو
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا شاه توت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای فانتا شاه توت
۱۰,۰۰۰ تومان