جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه زعفرانی

چلو جوجه زعفرانی
۱۴,۵۰۰ تومان

چلو کوبیده نگین دار

چلو کوبیده نگین دار
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه لاری

چلو جوجه لاری
۱۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ویژه

چلو کباب برگ ویژه
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ویژه

چلو کباب بختیاری ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی

چلوکباب سلطانی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو میکس لاری

یک سیخ جوجه ۱۱۰ گرمی، کنجه ۱۱۰ گرمی
چلو میکس لاری
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

یک سیخ جوجه ۱۱۰ گرمی، کنجه ۱۲۰ گرمی
چلو کباب درباری
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی و مخلفات
چلو کباب وزیری
۲۱,۰۰۰ تومان

غذای مخصوص

بشقاب مخصوص سر آشپز

چنجه، لاری، کباب نگینی، جوجه لاری، یک پرس چلو
بشقاب مخصوص سر آشپز
۲۸,۰۰۰ تومان

سفره مجلسی دو نفره

چنجه، جوجه، کباب نگینی، یک سیخ کباب و دو پرس چلو با مخلفات
سفره مجلسی دو نفره
۳۴,۰۰۰ تومان

سفره مجلسی سه نفره

چنجه، جوجه لاری، جوجه زعفرانی، یک سیخ کباب و سه پرس چلو با مخلفات
سفره مجلسی سه نفره
۴۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

چلو ماهیچه گوسفندی
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو گردن بره

چلو گردن بره
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه بره

چلو ماهیچه بره
۴۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص

زرشک پلو با مرغ مخصوص
۱۲,۵۰۰ تومان

چلو ماهی شیر

چلو ماهی شیر
۲۸,۵۰۰ تومان

میگو پلو

میگو پلو
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای های روزانه

چلو خورشت جوجه بادمجان

چلو خورشت جوجه بادمجان
۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ

سبزی پلو با مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گردن بره

سبزی پلو با گردن بره
۳۹,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزا آلا

سبزی پلو با ماهی قزا آلا
۲۱,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی شیر

سبزی پلو با ماهی شیر
۲۹,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهیچه بره

سبزی پلو با ماهیچه بره
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۹,۰۰۰ تومان

عدس پلو با ماهی قزل آلا

عدس پلو با ماهی قزل آلا
۲۱,۰۰۰ تومان

عدس پلو با گردن بره

عدس پلو با گردن بره
۳۹,۰۰۰ تومان

عدس پلو با ماهیچه بره

عدس پلو با ماهیچه بره
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

مرغ کنتاکی کامل با مخلفات

مرغ کنتاکی کامل با مخلفات
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شیر

خوراک ماهی شیر
۲۵,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک  کباب کوبیده
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه لاری

خوراک جوجه لاری
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سوخاری

خوراک مرغ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

خوراک شنیسل مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه زعفرانی

خوراک جوجه زعفرانی
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۲,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۲,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۲,۵۰۰ تومان

مخلفات

ترشی

ترشی
۲,۰۰۰ تومان

گوجه سیخی

گوجه سیخی
۲,۰۰۰ تومان

کره اضافه

کره اضافه
۲۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۳۰۰ تومان

قاشق و چنگال

قاشق و چنگال
۴۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۲,۸۰۰ تومان

دلستر

دلستر

قوطی

۱,۸۰۰ تومان

خانواده

۳,۰۰۰ تومان