جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا سوپر سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰٪ ژامبون مرغ ۹۰٪، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون٬ پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا سوپر سوپریم آمریکایی
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده بیست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز مستطیلی ۲۴*۳۵ سانتی متری٬ ۴ طعم پیتزا٬ ۱/۴ پیتزا سوپر سوپریم: سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰٪ ژامبون مرغ ۹۰٪...
پیتزا خانواده بیست آمریکایی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری شده نرمال، ۲۰۰ گرم سیب زمینی سخ کرده، نان بروتچن
فیله مرغ استریپس (سه تکه)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ ۸۰٪، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰٪ گوشت ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان گرد
چیز برگر
۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا برگر سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، برگر ذغالی شرکتی ۹۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون٬ پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا برگر سوپریم آمریکایی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا سوپر سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰٪ ژامبون مرغ ۹۰٪، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون٬ پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا سوپر سوپریم آمریکایی
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، برگر ذغالی شرکتی ۹۰%، سینه مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون٬ پنیر پی...
پیتزا مخلوط سوپریم آمریکایی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، سینه مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون٬ پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ سوپریم آمریکایی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا برگر سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، برگر ذغالی شرکتی ۹۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون٬ پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا برگر سوپریم آمریکایی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، ژامبون پپرونی ۸۰٪، فلفل دلمه ای، قارچ٬ پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ ۱/۴ پیتزا سوپر سوپریم: سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰٪ ژامبون مرغ ۹۰٪، فلفل دلمه ای، قارچ، ...
پیتزا چهارفصل آمریکایی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، سینه بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای٬ پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا بوقلمون آمریکایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، قارچ، ذرت، نخود فرنگی، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون٬ پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف سیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس سیر مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، قارچ، جعفری٬ پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا بیف سیر آمریکایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری٬ سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰٪٬ ژامبون مرغ ۹۰٪، سوسیس کوکتل ۵۵٪، قارچ، فلفل دلمه ای٬ پنیر ...
پیتزا یونانی آمریکایی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده بیست آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز مستطیلی ۲۴*۳۵ سانتی متری٬ ۴ طعم پیتزا٬ ۱/۴ پیتزا سوپر سوپریم: سس مخصوص، ژامبون گوشت ۹۰٪ ژامبون مرغ ۹۰٪...
پیتزا خانواده بیست آمریکایی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، ژامبون پپرونی ۸۰٪٬ گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، ادویه مخصوص، قارچ، ...
پیتزا مخصوص ایتالیایی
۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف گورمه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص٬ گوشت راسته گوساله گریل شده تکه ای٬ قارچ، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا بیف گورمه ایتالیایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص٬ سینه مرغ گریل شده تکه ای، قارچ، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ساسج ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص٬ ژامبون پپرونی ۸۰٪، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، ادویه مخصوص ایتالیا...
پیتزا پپرونی ساسج ایتالیایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص٬ گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، ادویه مخصوص ایتالیایی، قارچ، زیتون، پن...
پیتزا آلفردو ایتالیایی
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس چیلی٬ سینه مرغ گریل شده تند، فلفل هالوپینو، کالباس خشک ۶۰٪ تند، جعفری٬ پنیر موزارلا
پیتزا مکزیکی ایتالیایی
۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص٬ ژامبون گوشت ۹۰٪٬ ژامبون مرغ ۹۰٪، سوسیس کوکتل ۷۰٪، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر م...
پیتزا کاپری ایتالیایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص٬ گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰٪ گوشت ۱۵۰ گرمی٬ سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان گرد
همبرگر
۶۷,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۹۰٪ گوشت ۱۵۰ گرمی٬ سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان گرد
دبل برگر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰٪ گوشت ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، فلفل هالوپینو، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان گرد
چیلی برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰٪ گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، سس مخصوص، قارچ بلنچ شده، یک ورق پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان گرد
قارچ برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰٪ گوشت ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان گرد
چیز برگر
۷۲,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۹۰٪ گوشت ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، ۲ عدد پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور
دبل چیز برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیست اسپشیال

یک عدد سینه مرغ کباب شده، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ بیست اسپشیال
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جامبو

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% گوشت ۱۵۰ گرمی، یک عدد سینه مرغ کبابی، ۲ عدد پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان گرد
ساندویچ جامبو
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

راسته گوشت گوساله ریش ریش شده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز٬ نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات بیست

یک عدد هات داگ ۸۰٪، سس مخصوص، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰٪، قارچ، پنیر پیتزا٬ نان باگت
ساندویچ هات بیست
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ چیلی

یک عدد هات داگ ۸۰٪، فلفل هالوپینو، سس تند، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ هات داگ چیلی
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ ۸۰٪، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰٪، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ هات داگ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن کوردن بلو

۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، ۶ حلقه ژامبون پپرونی ۸۰٪٬ گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ چیکن کوردن بلو
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیف گورمه

گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، سس مخصوص، قارچ بلنچ شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ بیف گورمه
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گورمه

یک عدد سینه مرغ کباب شده، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ چیکن گورمه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ کبابی با پنیر

یک عدد سینه مرغ گریل شده، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان گرد
ساندویچ سینه مرغ کبابی با پنیر
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ کبابی سوپریم

یک عدد سینه مرغ گریل شده، سس مخصوص، یک ورق ژامبون مرغ ۹۰٪، یک ورق پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان گرد
ساندویچ سینه مرغ کبابی سوپریم
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده٬ سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان گرد
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ ورق ژامبون گوشت٬ کاهو٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳ ورق ژامبون مرغ٬ کاهو٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ رگولار (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری نرمال٬ سالاد کلم٬ ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ نان بروتچن
مرغ رگولار (دو تکه)
۱۲۴,۰۰۰ تومان

مرغ رگولار (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری نرمال٬ سالاد کلم٬ ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ نان بروتچن
مرغ رگولار (سه تکه)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

مرغ کریسپی (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری اسپایسی٬ سالاد کلم٬ ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ نان بروتچن
مرغ کریسپی (دو تکه)
۱۲۴,۰۰۰ تومان

مرغ کریسپی (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری استریپس٬ سالاد کلم٬ ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ نان بروتچن
مرغ کریسپی (سه تکه)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری شده نرمال، ۲۰۰ گرم سیب زمینی سخ کرده، نان بروتچن
فیله مرغ استریپس (سه تکه)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۶ عدد میگو سوخاری شده٬ سالاد کلم٬ ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ ۲ حلقه پیاز سوخاری شده٬ سالاد کلم
میگو سوخاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

موریتزا

۲ تکه فیله مرغ سوخاری شده، پنیر پیتزا، قارچ، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ نان بروتچن
موریتزا
۱۰۷,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۵ عدد بال سوخاری شده، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، نان بروتچن
بال سوخاری
۸۸,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۵ عدد ناگت مرغ سوخاری شده، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، نان بروتچن
ناگت مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

مرغ پاپ کورنی

۲۵۰ گرم فیله مرغ تکه ای سوخاری شده
مرغ پاپ کورنی
۶۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۳۰ گرم قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۵۸,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای سوخاری

۵ تا ۶ حلقه پیاز سوخاری شده
پیاز حلقه ای سوخاری
۳۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و قارچ

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ قارچ٬ پنیر موزارلا
سیب زمینی با پنیر و قارچ
۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

خیار، گوجه، کاهو، هویج٬ سس مایونز
سالاد فصل
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید٬ هویج٬ سس مایونز
سالاد کلم
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میل لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۵۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۵۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان