جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه، فیله مرغ مرینت شده، پنیر پارمسان، قارچ، سس آلفردو، سیر، کره
پاستا چیکن آلفردو

کوچک

۱۵
۸۷,۰۰۰ ۷۳,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۱۰۷,۰۰۰ ۹۰,۹۵۰ تومان

بیگ مگ

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر موزارلا، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، سوسیس بلغاری ۹۰%، سس مخصوص، کاهو، گوجه...
بیگ مگ
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

بیگ بمب در ب در (دو نفره)

۲ عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، ۷۰ گرم فیله مرغ گریل، ۲ عدد هات داگ سولیکو، قارچ، پنیر موزارلا، ۲ ورق ژامبون...
بیگ بمب در ب در (دو نفره)
۵
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰ تومان

کمبو

کمبو شماره یک

یک عدد بیگ مگ، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه بطری
کمبو شماره یک
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

کمبو شماره دو

یک عدد چیز برگر، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه بطری
کمبو شماره دو
۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

کمبو شماره سه

یک عدد مک چیز، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه بطری
کمبو شماره سه
۵
۱۰۱,۰۰۰ ۹۵,۹۵۰ تومان

کمبو شماره چهار

یک عدد بیگ مگ دوبل، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه بطری
کمبو شماره چهار
۵
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۸,۳۰۰ تومان

کمبو شماره پنج

یک عدد همبرگر، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه بطری
کمبو شماره پنج
۵
۹۱,۰۰۰ ۸۶,۴۵۰ تومان

کمبو شماره شش

یک عدد بیگ مک ژامبون، سیب زمینی سرخ شده، نوشابه بطری
کمبو شماره شش
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

برگر

مینی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۷۰ گرمی، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
مینی برگر
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، سوسیس بلغاری ۸۰%، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر
۱۰
۶۱,۰۰۰ ۵۴,۹۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۰
۶۳,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۲۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، سس آلفردو، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر ذغالی
۵
۸۱,۰۰۰ ۷۶,۹۵۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر موزارلا، قارچ، سس آلفردو، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

گراند مک

۲ عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر موزارلا، پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
گراند مک
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، ۷۰ فیله مرغ گریل، پنیر موزارلا، پنیر گودا، قارچ، سس ایتالیایی، کاهو، گوجه، ...
میکس برگر
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

همبرگر مغزدار در ب در

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، یک عدد برگر مرغ دست ساز ۱۳۰ گرمی، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه،...
همبرگر مغزدار در ب در
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چیکن ویچ

یک عدد سینه مرغ گریل شده ۱۲۰ گرمی، سس پستو، پنیر چدار، سس آلفردو، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن ویچ
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بیگ مگ

بیگ مگ

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر موزارلا، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، سوسیس بلغاری ۹۰%، سس مخصوص، کاهو، گوجه...
بیگ مگ
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

بیگ مگ پنیری

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، قارچ، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، سوسیس بلغاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خی...
بیگ مگ پنیری
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

بیگ مگ دوبل

۲ عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، سوسیس بلغاری ۹۰%، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خ...
بیگ مگ دوبل
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

بیگ مگ سه طبقه

۳ عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر موزارلا، ۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نا...
بیگ مگ سه طبقه
۵
۱۰۳,۰۰۰ ۹۷,۸۵۰ تومان

بیگ مگ چهار طبقه

۴ عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر موزارلا، ۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نا...
بیگ مگ چهار طبقه
۵
۱۲۲,۰۰۰ ۱۱۵,۹۰۰ تومان

بیگ بمب در ب در (دو نفره)

۲ عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، ۷۰ گرم فیله مرغ گریل، ۲ عدد هات داگ سولیکو، قارچ، پنیر موزارلا، ۲ ورق ژامبون...
بیگ بمب در ب در (دو نفره)
۵
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰ تومان

بیگ پچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، سوسیس بلغاری ۹۰%، ۷۰ گرم فیله مرغ گریل، ...
بیگ پچ
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

بیگ مگ مرغ

۲ عدد استیک فیله مرغ ۷۰ گرمی، پنیر پیتزا، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، سوسیس بلغاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
بیگ مگ مرغ
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

بیگ مگ سوسیس

۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، ۵ تکه سوسیس بلغاری ۹۰%، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
بیگ مگ سوسیس
۵
۷۴,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰ تومان

بیگ مگ ژامبون

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ، سوسیس بلغاری ۹۰%، سس مخصوص در ب در، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
بیگ مگ ژامبون
۱۵
۶۶,۰۰۰ ۵۶,۱۰۰ تومان

مک چیز

یک عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۶۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گ...
مک چیز
۵
۷۴,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰ تومان

مک دوبل

۲ عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گر...
مک دوبل
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کینگ مگ

۳ عدد برگر دست ساز گوشت راسته و دنده گوساله ۱۱۰ گرمی، پنیر موزارلا، ۵۰ گرم فیله مرغ گریل، سس آلفردو، سس مخصوص
ساندویچ کینگ مگ
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون هات داگ

سوسیس هات داگ ۸۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیز ژامبون هات داگ
۱۵
۶۴,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد سوسیس هات داگ ۸۰%، پنیر گودا، سس ایتالیایی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۵
۶۱,۰۰۰ ۵۱,۸۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

سوسیس بندری (۲ عدد هات داگ ۸۰%)، پنیر موزارلا، سیب زمینی، پیاز کاراملی، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۶ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

پاستا

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه، فیله مرغ مرینت شده، پنیر پارمسان، قارچ، سس آلفردو، سیر، کره
پاستا چیکن آلفردو

کوچک

۱۵
۸۷,۰۰۰ ۷۳,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۱۰۷,۰۰۰ ۹۰,۹۵۰ تومان

پاستا چیکن پستو

پاستا پنه، فیله مرغ مرینت شده، پنیر پارمسان، قارچ، سیر، کره، سس پستو (برگ ریحان ایتالیایی تازه، پنیر پارمسان، مخلوط بادام زمینی و ...
پاستا چیکن پستو

کوچک

۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، پنیر پارمسان، پنیر پستو، زیتون، کلم، نان سیردار، ۷۰ گرم فیله مرغ گریل (یک نفره)
سالاد سزار
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، کلم سفید، کلم قرمز، هویج رنده شده (یک نفره)
سالاد فصل
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

ژامبون گوشت ۹۰%، ماکارونی فرمی، هویج، خیارشور (یک نفره)
سالاد پاستا
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، کلم قرمز، کشمش، هویج رنده شده (یک نفره)
سالاد کلم
۱۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

۵ عدد پیاز حلقه ای
پیاز سوخاری
۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۴۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان