جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

چیز برگر

چیز برگر
۱۲,۵۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ و پنیر

چیز برگر با قارچ و پنیر
۱۳,۵۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۱,۵۰۰ تومان

چیکن برگر با قارچ و پنیر

چیکن برگر با قارچ و پنیر
۱۲,۵۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۲,۵۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر با قارچ و پنیر
۱۳,۵۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری ۲ تکه

مرغ سوخاری 2 تکه
۱۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ۳ تکه

مرغ سوخاری 3 تکه
۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ۷ تکه

مرغ سوخاری 7 تکه
۳۹,۵۰۰ تومان

چیکن استریپس

چیکن استریپس
۱۹,۰۰۰ تومان

شنیسل سوخاری

شنیسل سوخاری
۱۸,۰۰۰ تومان

چیکن ناگت

چیکن ناگت
۱۲,۵۰۰ تومان

میگو سوخاری

میگو سوخاری
۱۵,۰۰۰ تومان

کوردن بلو

کوردن بلو
۱۶,۵۰۰ تومان

هات داگ سوخاری

هات داگ سوخاری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

فیله مرغ

فیله مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

هات داگ

هات داگ
۱۱,۵۰۰ تومان

هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ با قارچ و پنیر
۱۲,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

بلال شیرین

بلال شیرین
۵,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۴,۵۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۶,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱,۵۰۰ تومان