جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

برگر

نان برگر تاکسی، برگر یک عدد، پنیر گودا یک عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
برگر
۲۴,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

نان برگر تاکسی، برگر ۲ عدد، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
دوبل برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

جوسی برگر

نان برگر تاکسی، یک عدد برگر ۲۰۰ گرم، پنیر گودا ۲ عدد، سالاد مخصوص تاکسی
جوسی برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

نان برگر تاکسی، برگر و بیکن گوساله، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
بیکن برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساسیج برگر

نان برگر تاکسی، برگر و ساسیج، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
ساسیج برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

ساسیج بیکن

نان برگر تاکسی، ساسیج و بیکن گوساله، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
ساسیج بیکن
۳۶,۰۰۰ تومان

بیف برگر

نان برگر تاکسی، برگر و رست بیف، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
بیف برگر
۳۷,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

نان برگر تاکسی، برگر ۲ عدد، پنیر گودا ۲ عدد، فلفل هالوپینو، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
هالوپینو برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

نان برگر تاکسی، سس اسموکی، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
اسموکی برگر
۳۷,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

نان برگر تاکسی، برگر و پپرونی، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
پپرونی برگر
۳۰,۰۰۰ تومان

مگا برگر

نان برگر تاکسی، برگر، فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
مگا برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

نان برگر تاکسی، برگر ۱ عدد، پنیر گودا یک عدد، قارچ، سس قارچ و پیاز تفت داده شده، سالاد مخصوص تاکسی،
ماشروم برگر
۲۶,۵۰۰ تومان

چیکن برگر

نان برگر تاکسی، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
چیکن برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

چیکن بیکن

نان برگر تاکسی، فیله مرغ گریل شده، بیکن گوساله، پنیر گودا ۲ عدد، سس قارچ و پیاز تفت داده شده و سالاد مخصوص تاکسی
چیکن بیکن
۳۱,۰۰۰ تومان

سالامی برگر

نان برگر تاکسی، برگر و سالامی، پنیر پیتزا، پنیر گودا، قارچ و سالاد مخصوص تاکسی
سالامی برگر
۳۷,۰۰۰ تومان

سالامی چیکن برگر

نان برگر تاکسی، فیله مرغ گریل شده و سالامی، پنیر پیتزا، پنیر گودا، قارچ و سالاد مخصوص تاکسی
سالامی چیکن برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

هات داگ

مانستر داگ

نان باگت تاکسی، هات داگ، فیله مرغ گریل شده، رست بیف، بیکن، گوجه، خیار شور، سس خردل، سس کچاپ
مانستر داگ
۴۲,۰۰۰ تومان

چیلی داگ

نان باگت تاکسی، هات داگ، فلفل هالوپینو، گوجه، خیارشور، سس خردل و کچاپ
چیلی داگ
۲۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک داگ

نان باگت تاکسی، هات داگ، سس خردل
کلاسیک داگ
۲۳,۰۰۰ تومان

پپرونی داگ

نان باگت تاکسی، هات داگ، پپرونی، گوجه، خیارشور، سس خردل، سس کچاپ
پپرونی داگ
۲۶,۰۰۰ تومان

بیف داگ

نان باگت تاکسی، هات داگ، رست بیف، گوجه، خیارشور، سس خردل و کچاپ
بیف داگ
۳۵,۵۰۰ تومان

اسپشیال داگ

نان باگت تاکسی، هات داگ، پپرونی، سالامی، گوجه، خیارشور، سس خردل، سس کچاپ
اسپشیال داگ
۳۳,۰۰۰ تومان

چیکن داگ

نان باگت تاکسی، هات داگ، فیله مرغ گریل شده، گوجه، خیارشور، سس خردل، سس کچاپ
چیکن داگ
۲۷,۰۰۰ تومان

بیکن داگ

نان باگت تاکسی، هات داگ، بیکن، گوجه، خیارشور، سس خردل، سس کچاپ
بیکن داگ
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

فیله مرغ گریل شده، کدو، هویچ گریل شده، اسلایس لیمو
ساندویچ استیک مرغ
۲۸,۰۰۰ تومان

بشقاب

بیکن پوتین

سیب زمینی سرخ شده و بیکن، قارچ پیاز تفت داده شده، سس پنیر مخصوص تاکسی
بیکن پوتین
۳۶,۰۰۰ تومان

بشقاب بیف پوتین

سیب زمینی سرخ شده و رست بیف، قارچ پیاز تفت داده شده، سس پنیر مخصوص تاکسی
بشقاب بیف پوتین
۴۰,۰۰۰ تومان

بشقاب چیکن پوتین

سیب زمینی سرخ شده و فیله مرغ گریل شده، قارچ پیاز تفت داده شده، سس پنیر مخصوص تاکسی
بشقاب چیکن پوتین
۳۳,۰۰۰ تومان

بشقاب ساسیج پوتین

سیب زمینی سرخ شده و بیکن و ساسیج، قارچ پیاز تفت داده شده، سس پنیر مخصوص تاکسی
بشقاب ساسیج پوتین
۴۳,۰۰۰ تومان

بشقاب هات پوتین

سیب زمینی سرخ شده و بیکن و هالوپینو، قارچ پیاز تفت داده شده، سس پنیر مخصوص تاکسی
بشقاب هات پوتین
۳۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

فرنچ فرایز تاکسی

سیب زمینی سرخ کرده با ادویه مخصوص تاکسی و سس پنیر
فرنچ فرایز تاکسی
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد تاکسی

جوانه ماش، گوجه فرنگی، کدو سبز، خیار، پنیر سفید، ادویه مخصوص، نان سالاد، فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص
سالاد تاکسی
۲۵,۰۰۰ تومان

پپرونی پوتین

سیب زمینی سرخ شده، پپرونی، قارچ و پیاز تفت داده شده، سس و پنیر مخصوص تاکسی
پپرونی پوتین
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ دست ساز

دوغ دست ساز
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

موهیتو قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
موهیتو قوطی
۴,۰۰۰ تومان