جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

ترنج تهران ويلا (شهرک گلستان)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری امریکایی، ژامبون گوشت و مرغ و قارچ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی کالباس پپرونی، پنیر، فلفل
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۳۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۱۵۳,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری امریکایی، قارچ، ذرت، فلفل، پنیر و زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۱۱۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۴۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیترا ۲۲ سانتی متری امریکایی فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص ترنج
پیتزا استیک

یک نفره

۱۷۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

۱۷۰ گرم برگر دستی مخصوص ترنج، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
 چیز برگر فرانسوی
۱۵۹,۵۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، سس آلفردو، مرغ طعم دارشده، قارچ، روغن زیتون، پنیر پارمزان، سیر
پاستا چیکن آلفردو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ترنج

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری و ۲۷ سانتی متری امریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی، گوشت چرخ کرده، سس خمیر مخصوص، زی...
پیتزا مخصوص ترنج

یک نفره

۱۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص ترنج

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری و ۲۷ سانتی متری امریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی، گوشت چرخ کرده، سس خمیر مخصوص، زی...
پیتزا مخصوص ترنج

یک نفره

۱۴۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیترا ۲۲ سانتی متری امریکایی فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص ترنج
پیتزا استیک

یک نفره

۱۷۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه فرنگی، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۷۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی کالباس پپرونی، پنیر، فلفل
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۳۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری امریکایی، ژامبون گوشت و مرغ و قارچ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۱۵۳,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۴۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری امریکایی، قارچ، ذرت، فلفل، پنیر و زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۱۱۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی سنگی

پیتزا تکینو پستو

استیک بوقلمون فراورده شده دودی سس پستو پنیر پارمسان کنجد موزارلا
پیتزا تکینو پستو
۲۰۹,۵۰۰ تومان

پیتزا کاتانیا

راسته گوساله سالامی پنیر پارمسان
پیتزا کاتانیا
۱۹۷,۵۰۰ تومان

سس ایولی

سس ایولی مخصوص پیتزا ایتالیایی
سس ایولی
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وگا

ژامبون گوشت و مرغ .فلفل دلمه . قارچ . کنجد.
پیتزا وگا
۱۵۶,۵۰۰ تومان

پیتزا ورستل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی سوسیس فرانک فورتر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا ورستل (ایتالیایی)
۱۵۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی پنیر موتزارلا، گوجه
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۱۰۶,۵۰۰ تومان

پیتزا فونگی (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی قارچ، اورگانو
پیتزا فونگی (ایتالیایی)
۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا آل پولو (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ ساتی ایتایایی مرغ گریل شده، قارچ، فلفل پاپریکا
پیتزا آل پولو (ایتالیایی)
۱۶۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی پپرونی، زیتون سیاه
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پرشوتو (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی بیکن، سالامی، گوجه، فلفل پاپریکا
پیتزا پرشوتو (ایتالیایی)
۱۷۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مامامیا (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی راسته گوساله، مرغ گریل شده، مرغ گریل شده، قارچ، پیاز قرمز
پیتزا مامامیا (ایتالیایی)
۱۸۶,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیل (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی پپرونی، مرغ گریل شده، پیاز قرمز
پیتزا سیسیل (ایتالیایی)
۱۶۹,۵۰۰ تومان

پیتزا کاپاچو (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی راسته گوساله، پیاز، پنیر گورگونزولا، پنیر پارمزان
پیتزا کاپاچو (ایتالیایی)
۱۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا بلونیزه (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی راسته گوساله چرخ شده، قارچ، پیاز قرمز، اورگانو
پیتزا بلونیزه (ایتالیایی)
۱۸۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پولوپستو (ایتالیایی)

سس پستو، بیکن، مرغ گریل شده، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا پولوپستو (ایتالیایی)
۱۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ها

ساندویج سرد بیکن مرغ و گوشت

بیکن لایه ای مرغ و گوشت . کاهو . گوجه . خیار شور . سس سفید ترنج
ساندویج سرد بیکن مرغ و گوشت
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۹۰%د ودی .کاهو .گوجه . خیار شور
ساندویچ کوکتل
۸۲,۰۰۰ تومان

برگر

۱۷۰ برگر دستی مخصوص ترنج، پنیر گودا
برگر
۱۰۹,۵۰۰ تومان

بیگ داگ

ژامبون گوشت، هات داگ، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا
بیگ داگ
۱۳۴,۰۰۰ تومان

ژامبون تنوری

بیکن گوشت،و مرغ پنیر موزارلا، قارچ
ژامبون تنوری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کراکف

کراکف ۹۷ درصد،پنیر موزارلا کاهو گوجه خیار شور
کراکف
۱۰۹,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

خوراک جوجه کباب

۳۰۰ گرم ران مرغ بدون استخوان و سینه مرغ گریل شده زعفرانی لبنانی و سالاد فصل و سیب زمینی
خوراک جوجه کباب
۱۳۸,۵۰۰ تومان

شاتو بریان

راسته گوساله ۱۶۰ گرمی .قارج . سالاد، سیب زمینی
شاتو بریان
۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک گوشت و پنیر

۱۶۰ گرم راسته گوساله پنیر مخصوص ترنج، سالاد، سیب زمینی
استیک گوشت و پنیر
۱۹۹,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۵۰گرم سینه مرغ، سالاد، سیب زمینی
استیک مرغ
۱۳۹,۵۰۰ تومان

پاستا

پاستا بیف الفردو

پنه سس الفردو راسته گوساله قارچ پنیر پارمسان روغن سیر ایتالیایی
پاستا بیف الفردو
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، سس آلفردو، مرغ طعم دارشده، قارچ، روغن زیتون، پنیر پارمزان، سیر
پاستا چیکن آلفردو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه بلونز

پنه، سس بلونز، پنیر پارمیزان گوشت چرخ کرده، قارچ
پاستا پنه بلونز
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه پستو

پنه، سس پستو، مرغ طعم دار شده، پنیر پارمیسان، روغن سیر ایتالیایی
پاستا پنه پستو
۱۴۶,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، راسته چرخ شده گوساله، سس پومودورو، جعفری
لازانیا
۱۴۵,۰۰۰ تومان

بشقاب ها

چیز برگر فرانسوی

۱۷۰ گرم برگر دستی مخصوص ترنج، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
 چیز برگر فرانسوی
۱۵۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر دوبل فرانسوی

۳۴۰ گرم برگر دستی مخصوص ترنج، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
 چیز برگر دوبل فرانسوی
۲۰۱,۵۰۰ تومان

چیز برگر مرغ فرانسوی

سینه مرغ، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
چیز برگر مرغ فرانسوی
۱۵۰,۵۰۰ تومان

گریل چیز بیکن

ژامبون گوشت ومرغ، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
گریل چیز بیکن
۱۵۱,۵۰۰ تومان

همبرگر پرسی

۱۷۰ گرم برگر دستی مخصوص ترنج، نان گریل شده، سالاد کاهو، سیب زمینی
همبرگر پرسی
۱۲۶,۵۰۰ تومان

کباب چوبی با قارچ

گوشت راسته گریل شده،۲۵۰گرم قارچ، سالاد کاهوبا سس و سیب زمینی
کباب چوبی با قارچ
۲۱۹,۵۰۰ تومان

میکس گریل

مغز گوشت راسته،۱۵۰گرم فیله مرغ گریل شده، ۱۵۰گرم سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
میکس گریل
۱۶۹,۵۰۰ تومان

فیله مرغ و قارچ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
 فیله مرغ و قارچ
۱۳۸,۵۰۰ تومان

خوراک سوسیس

۷ قطعه سوسیس کوکتل، سالاد کاهو، سیب زمینی
خوراک سوسیس
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سس سزار

سس سزار
سس سزار
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس آلفردو

سیب زمینی سرخ کرده سس آلفردو با قارچ
سیب زمینی با سس آلفردو
۷۹,۵۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری،با پنیر گودا کاهو، نان تست، پنیر پارمزان، زیتون، گوجه گیلاسی
سالاد سزار سوخاری
۱۳۹,۵۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

سینه مرغ گریل شده،۲۵۰گرمی کاهو، نان تست، پنیر پارمزان
سالاد سزار گریل
۱۳۹,۵۰۰ تومان

سوپ

سوپ جو ۵۰۰سی سی
سوپ
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی درشت ۴۰۰گر م
سیب زمینی
۵۹,۰۰۰ تومان

نان و سیر فرانسوی

۴ قطعه نان فرانسوی، پوره سیر
نان و سیر فرانسوی
۵۵,۰۰۰ تومان

نان و سیر ایتالیایی

خمیر پیتزای ایتالیایی، پوره سیر
نان و سیر ایتالیایی
۹۳,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

مالت

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان