جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قزوین

رستوران تشریفات پارس (پونک)

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، یک تکه مرغ سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

معمولی (ران مرغ ۴۰۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

ویژه (ران مرغ ۶۰۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۵۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، گوشت گوساله، چیپس خلال، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۵۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک کباب کوبیده زعفرانی

معمولی (دو سیخ)

۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه (سه سیخ)

۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو کباب کوبیده زعفرانی

معمولی (دو سیخ)

۷۲,۰۰۰ تومان

ویژه (سه سیخ)

۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

نصف مرغ کامل، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک جوجه کباب با استخوان

ویژه (یک سیخ ۷۰۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

معمولی (یک سیخ ۵۰۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۵۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

نصف مرغ کامل، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو جوجه کباب با استخوان

ویژه (یک سیخ ۷۰۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

منوی اقتصادی

چلو کباب کوبیده اقتصادی

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۷۵ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کره، گوجه کبابی، آب نارنج
چلو کباب کوبیده اقتصادی

دو سیخ

۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب اقتصادی

جوجه کباب سینه مرغ ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کره، گوجه کبابی، آب نارنج
چلو جوجه کباب اقتصادی

یک سیخ

۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو کباب برگ مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلوکباب بناب
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو کباب کوبیده زعفرانی

معمولی (دو سیخ)

۷۲,۰۰۰ تومان

ویژه (سه سیخ)

۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی، میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم بر...
چلو کباب بختیاری مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سرآشپز معمولی

یک سیخ کباب سرآشپز دورو: یک رو کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک رو جوجه کباب شنیسل مرغ ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ...
چلو کباب سرآشپز معمولی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گو...
چلو کباب نگین دار مخصوص
۷۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مرغ ترش

جوجه کباب سینه مرغ ترش ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو جوجه کباب سینه مرغ ترش

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب تکه ماستی سینه مرغ

جوجه کباب تکه ماستی سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو جوجه کباب تکه ماستی سینه مرغ

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مکزیکی سینه مرغ

جوجه کباب مکزیکی سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو جوجه کباب مکزیکی سینه مرغ

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ

جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۷۲,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

نصف مرغ کامل، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو جوجه کباب با استخوان

معمولی (یک سیخ ۵۰۰ گرمی)

۸۰,۰۰۰ تومان

ویژه (یک سیخ ۷۰۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۲۵,۰۰۰ تومان

کته کباب

کته کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوج...
کته کباب سلطانی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کته کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
کته کباب برگ مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده زعفرانی

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
کته کباب کوبیده زعفرانی

معمولی (دو سیخ)

۷۲,۰۰۰ تومان

ویژه (سه سیخ)

۹۵,۰۰۰ تومان

کته کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی، میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم بر...
کته کباب بختیاری مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کته کباب سرآشپز معمولی

یک سیخ کباب سرآشپز دورو: یک رو کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک رو جوجه کباب شنیسل مرغ ۱۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ...
کته کباب سرآشپز معمولی
۹۰,۰۰۰ تومان

کته کباب نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین...
کته کباب نگین دار مخصوص
۷۲,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ

جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
کته جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۷۲,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب با استخوان

نصف مرغ کامل، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
 کته جوجه کباب با استخوان

معمولی (یک سیخ ۵۰۰ گرمی)

۸۵,۰۰۰ تومان

ویژه (یک سیخ ۷۰۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب تکه ماستی سینه مرغ

جوجه کباب تکه ماستی سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
کته جوجه کباب تکه ماستی سینه مرغ

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب سینه مرغ ترش

جوجه کباب سینه مرغ ترش، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
کته جوجه کباب سینه مرغ ترش

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب سینه مرغ مکزیکی

جوجه کباب سینه مرغ مکزیکی، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
کته جوجه کباب سینه مرغ مکزیکی

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کته بال و کتف کبابی معمولی

یک سیخ کتف و بال کبابی ۳۰۰ گرمی (۵ عدد)، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
کته بال و کتف کبابی معمولی
۵۵,۰۰۰ تومان

کته بال و کتف کبابی ترش

یک سیخ کتف و بال کبابی ترش ۳۰۰ گرمی (۵ عدد)، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
کته بال و کتف کبابی ترش
۶۰,۰۰۰ تومان

کته بال و کتف کبابی مکزیکی

یک سیخ کتف و بال کبابی مکزیکی ۳۰۰ گرمی (۵ عدد)، ۴۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
کته بال و کتف کبابی مکزیکی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب بناب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
 خوراک کباب بناب
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

۲ تکه کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک کباب تابه ای
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک کباب کوبیده زعفرانی

معمولی (دو سیخ)

۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه (سه سیخ)

۷۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده زعفرانی

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله گوسفندی ۱۰۰ گرمی
کباب کوبیده زعفرانی

یک سیخ

۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری معمولی

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرمی، میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۸۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گو...
خوراک کباب بختیاری معمولی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سرآشپز معمولی

یک سیخ کباب سرآشپز دورو: یک رو کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک رو جوجه کباب شنیسل مرغ ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوجه ...
خوراک کباب سرآشپز معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نا...
خوراک کباب نگین دار مخصوص
۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک کوکو سبزی

۲ تکه کوکو سبزی ۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک کوکو سبزی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتلت

۳ تکه کتلت گوشت، ۲۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک کتلت
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مرغ ترش

جوجه کباب سینه مرغ ترش، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک جوجه کباب سینه مرغ ترش

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ

جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک جوجه کباب بدون استخوان سینه مرغ

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۵۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب تکه ماستی سینه مرغ

جوجه کباب تکه ماستی سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک جوجه کباب تکه ماستی سینه مرغ

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مرغ مکزیکی

جوجه کباب سینه مرغ مکزیکی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک جوجه کباب سینه مرغ مکزیکی

معمولی (یک سیخ ۱۶۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۳۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه (دو سیخ ۱۶۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

نصف مرغ کامل، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک جوجه کباب با استخوان

معمولی (یک سیخ ۵۰۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

ویژه (یک سیخ ۷۰۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال و کتف کبابی معمولی

یک سیخ کتف و بال کبابی ۳۰۰ گرمی (۵ عدد)، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک بال و کتف کبابی معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال و کتف کبابی ترش

یک سیخ کتف و بال کبابی ترش ۳۰۰ گرمی (۵ عدد)، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک بال و کتف کبابی ترش
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک بال و کتف کبابی مکزیکی

یک سیخ کتف و بال کبابی مکزیکی ۳۰۰ گرمی (۵ عدد)، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک بال و کتف کبابی مکزیکی
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

یک تکه مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
خوراک مرغ سرخ شده

ران

۵۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو ماهیچه گوسفندی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۲ تکه کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو کباب تابه ای
۷۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، یک تکه مرغ سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
باقالی پلو با مرغ سرخ شده

معمولی (ران مرغ ۴۰۰ گرمی)

۸۰,۰۰۰ تومان

ویژه (ران مرغ ۶۰۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، یک تکه مرغ سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

معمولی (ران مرغ ۴۰۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

ویژه (ران مرغ ۶۰۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده ویژه

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، نارنج، کره، ترشی گل کلم
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه نثار قزوین

یک پرس خورشت قیمه نثار قزوین، گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه نثار قزوین

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۸۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، گوشت گوساله، چیپس خلال، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۵۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۵۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۵۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، گوشت گوساله، چیپس خلال، بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۳۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه نثار قزوین

یک پرس خورشت قیمه نثار قزوین، گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قیمه نثار قزوین

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۳۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان، گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده، بدون برنج
خورشت قیمه بادمجان

معمولی (۳۵۰ گرم خورشت با ۸۰ گرم گوشت گوساله)

۳۵,۰۰۰ تومان

ویژه (۵۰۰ گرم خورشت با ۱۱۰ گرم گوشت گوساله)

۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد ذرت

یک نفره، شرکتی، ۱۱۰ گرم، ذرت، ژامبون مرغ، سس مایونز
سالاد ذرت
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، شرکتی، ۲۰۰ گرم، کاهو، خیار، گوجه، ذرت، یک عدد سس فرانسوی شرکتی
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار محلی

یک نفره، دست ساز، ۱۱۰ گرمی
ماست و خیار محلی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست و بادمجان

یک نفره، دست ساز، ۱۱۰ گرمی
ماست و بادمجان
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره، شرکتی
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره، شرکتی
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای پارفی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای پارفی

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

سیب

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

سیب ترش

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری زالی
۱۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۹,۰۰۰ تومان