جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تبریز

تله رستوران ایرانیان

چلو کباب

چلو کباب برگ معمولی

چلو کباب برگ معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو شاه کباب گوسفندی ایرانیان

چلو شاه کباب گوسفندی ایرانیان
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی معمولی

چلو کباب سلطانی معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بلغاری مخصوص

چلو کباب بلغاری مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده بلغاری معمولی

چلو کباب کوبیده بلغاری معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

چلو کباب کوبیده معمولی
۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص ایرانیان

چلو کباب کوبیده مخصوص ایرانیان
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۹,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص ایرانیان

چلو جوجه کباب مخصوص ایرانیان
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۴,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ معمولی

خوراک کباب برگ معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک شاه کباب گوسفندی ایرانیان

خوراک شاه کباب گوسفندی ایرانیان
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی معمولی

خوراک کباب سلطانی معمولی
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بلغاری مخصوص

خوراک کباب بلغاری مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده بلغاری معمولی

خوراک کباب کوبیده بلغاری معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

خوراک کباب کوبیده معمولی
۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص ایرانیان

خوراک کوبیده مخصوص ایرانیان
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص ایرانیان

خوراک جوجه کباب مخصوص ایرانیان
۱۳,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۶,۵۰۰ تومان

بال مرغ (یک سیخ)

بال مرغ (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت هویج

چلو خورشت هویج
۸,۵۰۰ تومان

غذای روز

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۵,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ خامه ای

سوپ خامه ای
۲,۰۰۰ تومان

سوپ قرمز

سوپ قرمز
۱,۵۰۰ تومان

زیتون ساده

زیتون ساده
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱,۵۰۰ تومان

ماست موسیردار

ماست موسیردار
۱,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۱,۰۰۰ تومان

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر

ماءالشعیر

شیشه ای

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۲,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ

شیشه ای

۱,۵۰۰ تومان

لیوانی

۱,۰۰۰ تومان

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۳,۰۰۰ تومان