جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰%، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
همبرگر

معمولی

۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ، ۲ لایه پنیر گودا، چیپس، نان برگر
چیز برگر ذغالی

سینگل

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ۲۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک

مینی (۱۵ سانتی متر)

۷۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۵ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری مخصوص

یک عدد هات داگ تنوری ۹۰%، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، چیپس، سس قارچ، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ تنوری مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری سوپر ویژه

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک عدد هات داگ ۹۰%، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، چیپس، فلفل د...
ساندویچ هات داگ تنوری سوپر ویژه
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۶۰%، قارچ، چیپس، پنیر پیتزا ترکیبی، سس قارچ، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخلوط تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه و گوجه
پیتزا مخلوط تک نفره
۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست ویژه کلاسیک (خانواده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۳۵ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، ۸۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فل...
پیتزا استاف کراست ویژه کلاسیک (خانواده)
۱۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۷۹,۱۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۱ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، قارچ، ۳۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی کلاسیک (یک نفره)
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ، نان برگر
قارچ برگر ذغالی
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ، نان برگر
همبرگر مخصوص ذغالی

سینگل

۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ، ۲ لایه پنیر گودا، چیپس، نان برگر
چیز برگر ذغالی

سینگل

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری سوپر ویژه

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک عدد هات داگ ۹۰%، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، چیپس، فلفل د...
ساندویچ هات داگ تنوری سوپر ویژه
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری تند

۷ ورق ژامبون خشک ۷۰%، سس تند، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، چیپس، سس قارچ، نان هات داگ
ساندویچ کالباس تنوری تند
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

۷ ورق ژامبون خشک ۷۰%، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، چیپس، سس قارچ، نان هات داگ
ساندویچ کالباس تنوری
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

پیتزا قارچ و مرغ خانواده

پیتزا خانواده سه نفره
پیتزا قارچ و مرغ خانواده
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه و گوجه
پیتزا مخلوط تک نفره
۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

پیتزا گوشت وقارچ تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا گوشت وقارچ تک نفره
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مخصوص کلاسیک

مینی (۱۵ سانتی متر)

۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، ۲۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک

مینی (۱۵ سانتی متر)

۷۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۵ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست ویژه کلاسیک (خانواده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۳۵ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، ۸۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فل...
پیتزا استاف کراست ویژه کلاسیک (خانواده)
۱۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۷۹,۱۰۰ تومان

پیتزا کراست مخصوص کلاسیک (خانواده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۳۵ سانتی متری، ژامبون گوشت ۷۰%، ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، ۸۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، کن...
پیتزا کراست مخصوص کلاسیک (خانواده)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی کالیزیا کلاسیک (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۱ سانتی متری، ژامبون مرغ ۷۰%، ژامبون گوشت ۷۰%، ۳۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل مکزیکی، کنجد، سیاه دانه،...
پیتزا مکزیکی کالیزیا کلاسیک (یک نفره)
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک (یک نفره)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۱ سانتی متری، پپرونی ۸۰%، قارچ، ۳۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی کلاسیک (یک نفره)
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

برگر

چیز برگر تنوری دوبل

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، پنیر گودا، چیپس، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، سس قارچ، نان هات د...
چیز برگر تنوری دوبل
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ، نان برگر
قارچ برگر ذغالی
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰%، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
همبرگر

معمولی

۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ، نان برگر
همبرگر مخصوص ذغالی

سینگل

۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ، ۲ لایه پنیر گودا، چیپس، نان برگر
چیز برگر ذغالی

سینگل

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

دوبل

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کالباس مخصوص

۴ ورق کالباس ۸۰%، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کالباس مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص

۲ عدد کوکتل ۷۰%، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت سیب زمینی

۲ عدد کتلت سیب زمینی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کتلت سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری سوپر ویژه

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک عدد هات داگ ۹۰%، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، چیپس، فلفل د...
ساندویچ هات داگ تنوری سوپر ویژه
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری مخصوص

یک عدد هات داگ تنوری ۹۰%، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، چیپس، سس قارچ، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ تنوری مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۶۰%، قارچ، چیپس، پنیر پیتزا ترکیبی، سس قارچ، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری تند

۷ ورق ژامبون خشک ۷۰%، سس تند، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، چیپس، سس قارچ، نان هات داگ
ساندویچ کالباس تنوری تند
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

۷ ورق ژامبون خشک ۷۰%، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، چیپس، سس قارچ، نان هات داگ
ساندویچ کالباس تنوری
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

یک نفره، دست ساز، کاهو، گوجه، خیار
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس کچاپ (یک نفره)

سس کچاپ (یک نفره)
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز (یک نفره)

سس مایونز (یک نفره)
۲,۰۰۰ تومان

سس قارچ (یک نفره)

سس قارچ (یک نفره)
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میرندا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میرندا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گیاهی ارگانیک جنت

نوشیدنی گیاهی ارگانیک جنت
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان