جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۲۰ گرم، برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱۴۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم جوجه، برنج ایرانی
چلو کباب وزیری
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

۱۸۰ گرم، برنج ایرانی
چلو کباب نگین دار
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۲۸۰ گرم، برنج ایرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۲ سیخ)

۲۴۰ گرم، برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده (2 سیخ)
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

۱۸۰ گرم، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب حلزونی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

چلو جوجه کباب ران
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرم، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب با استخوان
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

۱۴۰ گرم کباب کوبیده، ۲۲۰ گرم کباب برگ، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک کباب سلطانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۲۰ گرم، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک کباب برگ
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۶۰ گرم، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۱۲۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم جوجه، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک کباب وزیری
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ممتاز

۴۵۰ گرم مرغ، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک کباب ممتاز
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

۱۸۰ گرم، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک کباب نگین دار
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

۲۸۰ گرم، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ، ۲۸۰ گرم، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب حلزونی

۱۸۰ گرم
خوراک کباب حلزونی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

خوراک جوجه کباب ممتاز
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

خوراک جوجه کباب ران
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرم، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم، ته چین، ماست، نان، دورچین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ
زرشک پلو با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

منوی اقتصادی

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (اقتصادی)

۱۵۰ گرم
چلو جوجه کباب (اقتصادی)
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

عدس پلو

عدس پلو
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

سوپ
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۳,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۲,۰۰۰ تومان

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ

کوچک

۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۶,۰۰۰ تومان