جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۸۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران
زرشک پلو با مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی ممتاز

چلو کباب لقمه نگینی ممتاز
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص ایرونی

چلو کباب لقمه مخصوص ایرونی
۸۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاردی

چلو کباب کاردی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص ایرونی

چلو کباب کوبیده مخصوص ایرونی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

چلو کباب کوبیده معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

چلو جوجه کباب حلزونی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص دو رو ایرونی

چلو کباب مخصوص دو رو ایرونی
۹۵,۰۰۰ تومان

کره اضافه

کره اضافه
۱,۰۰۰ تومان

خوراک

سس مرغ

سس مرغ
۳,۰۰۰ تومان

کوبیده سیخی

۱۰۰گرم بدون مخلفات
کوبیده سیخی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص دو رو ایرونی

خوراک کباب مخصوص دو رو ایرونی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

گوجه ته چین ترشی کلم فلفل
خوراک کباب وزیری
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی ممتاز

یک سیخ کباب لقمه نگینی ممتاز دورچین گوجه ، ته چین، فلفل
خوراک کباب لقمه نگینی ممتاز
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص ایرونی

خوراک کباب لقمه مخصوص ایرونی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کاردی

خوراک کباب کاردی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص ایرونی

خوراک کباب کوبیده مخصوص ایرونی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

خوراک کباب کوبیده معمولی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

خوراک جوجه کباب حلزونی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

سیخ گوجه

سیخ گوجه
۱۵,۰۰۰ تومان

سیخ فلفل

سیخ فلفل
۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

ران
زرشک پلو با مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

بدون برنج
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

بدون برنج
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

شوید پلو با مرغ

شوید پلو با مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

(بدون زرشک) ران
چلو مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

شوید پلو

شوید پلو
۳۸,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

ته چین

ته چین
۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

شنیسل

شنیسل
۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱لیتر
دوغ خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای
۱۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان