جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قم

تهیه غذای برادران

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص

۱۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو کباب برگ مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

۱۸۰ گرم کباب برگ، ۲۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو کباب سلطانی مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۲۳۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو جوجه کباب ممتاز
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

۲۰۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو کباب برگ ممتاز
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱۸۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل ، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو کباب لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱۸۰-۲۰۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

۱۰۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب برگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو کباب بختیاری مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ ۱۵۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو کباب کوبیده
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۴۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو جوجه کباب
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۱۵۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل ، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ،
چلو کباب برگ
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۴۰گرم جوجه کباب، ۷۵ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل ، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره،،
چلو کباب میکس
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۰۰ گرم جوجه کباب، ۸۰ گرم کباب برگ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو کباب بختیاری
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۵۰ گرم کباب برگ، ۷۵ گرم کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو کباب سلطانی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کتف و بال کبابی

۷ تکه، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، ته دیگ
چلو کتف و بال کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب لقمه مرغ

یک سیخ کباب ۱۶۰گرم.گوجه.فلفل.کره.برنج ایرانی ۳۰۰گرم
چلوکباب لقمه مرغ
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب ممتاز

۲۳۰ گرم، یک عدد فلفل ، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره،
خوراک جوجه کباب ممتاز
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص

۱۰۰ گرم جوجه کباب۱۰۰ گرم کباب برگ، یک عدد فلفل ، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره،
خوراک کباب بختیاری مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۸۰ گرم گوشت گوسفندی، یک عدد فلفل کبابی، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، نان سنگک
خوراک کباب برگ مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۱۸۰-۲۰۰ گرم، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره یک نفره
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۰۰ گرم جوجه کباب، ۸۰ گرم کباب برگ، یک عدد فلفل، ۳ عدد زیتون، کره یک نفره
خوراک کباب بختیاری
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۱۵۰ گرم، یک عدد فلفل کبابی، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، نان سنگک
خوراک کباب برگ
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۱۸۰ گرم، یک عدد فلفل کبابی، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، نان سنگک
خوراک کباب لقمه
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا، یک عدد فلفل کبابی، ۳ عدد زیتون، یک عدد آبلیموه تک نفره
خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی

۷ تکه، یک عدد فلفل کبابی، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، نان سنگک
خوراک کتف و بال کبابی
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۱۴۰ گرم، یک عدد فلفل کبابی، ۳ عدد زیتون، کره تک نفره، نان سنگک
خوراک جوجه کباب
۹,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

تک سیخ، ۱۶۰ گرم، یک عدد فلفل ، گوجه،
خوراک کباب کوبیده
۱۶,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰-۴۰۰ گرم ران مرغ، .یک عدد فلفل کبابی، ۳ عدد زیتون، نان سنگک
خوراک مرغ
۱۱,۵۰۰ تومان

خوراک لقمه مرغ

یک سیخ لقمه۱۶۰گرم.گوجه.فلفل.
خوراک لقمه مرغ
۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل ، ۳ عدد زیتون، یک عدد آبلیمو تک نفره، ته دیگ
چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

۳۵۰-۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد فلفل کبابی، ۳ عدد زیتون، نان سنگک
چلو مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت

۳۵۰-۴۰۰ گرم، برنج ایرانی، تخم مرغ، زعفران، ماست، گوشت، زرشک، کره
ته چین گوشت
۲۳,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۳۵۰-۴۰۰ گرم، برنج ایرانی، تخم مرغ، زعفران، ماست، سینه مرغ، زرشک، کره
ته چین مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ، کره، فلفل کبابی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ، کره، فلفل کبابی، خلال سیب زمینی سرخ شده
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۱,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ، کره، فلفل کبابی، ۲ تکه بادمجان کوچک
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۲,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت، خلال سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۷,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت، ۲ تکه بادمجان کوچک
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۸,۵۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم
زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

همراه سس
سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک فانتا پرتقالی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک اسپرایت
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری خانواده کوکاکولا

۱/۵ لیتر
نوشابه بطری خانواده کوکاکولا
۵,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری خانواده فانتا پرتقالی

۱/۵ لیتر
نوشابه بطری خانواده فانتا پرتقالی
۵,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری خانواده اسپرایت

۱/۵ لیتر
نوشابه بطری خانواده اسپرایت
۵,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی هلو
۳,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی استوایی
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده استوایی

یک لیتر
دلستر خانواده استوایی
۶,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده لیمو

یک لیتر
دلستر خانواده لیمو
۶,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هلو

یک لیتر
دلستر خانواده هلو
۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ

۱/۵ لیتر
دوغ بزرگ
۶,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱/۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان