جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری مخصوص

چلو کباب وزیری مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص

چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دوسیخ)

چلو کباب کوبیده (دوسیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو بامرغ با سس مخصوص

زرشک پلو بامرغ با سس مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

چلو گوشت
۲۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت فسنجان محلی با مرغ

چلو خورشت فسنجان محلی با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان با مرغ

چلو خورشت بادمجان با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت آلو با مرغ

چلو خورشت آلو با مرغ
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت اسفناج با مرغ

چلو خورشت اسفناج با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان با مرغ(اضافه)

خورشت بادمجان با مرغ(اضافه)
۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان(اضافه)

خورشت قیمه بادمجان(اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت آلو با مرغ

خورشت آلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی

خوراک ماهی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

خوراک کباب لقمه مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۲۲۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۲۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۲,۰۰۰ تومان