جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده بیست

چلو کباب کوبیده بیست
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (سینه)

خوراک جوجه کباب (سینه)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کاردی

چلو کباب کاردی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاندیز

چلو کباب شاندیز
۲۳۰,۰۰۰ تومان

سینی کباب ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی، یک سیخ کباب بختیاری گوسفندی، یک سیخ جوجه کباب (ران)، یک سیخ جوجه کباب (سینه)، دو سیخ کباب لقمه
سینی کباب ممتاز گوسفندی
۶۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب کوبیده، یک سیخ کباب برگ، ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب سلطانی ممتاز گوسفندی
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله ممتاز گوسفندی

یک سیخ فیله کباب گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب فیله ممتاز گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه ممتاز گوسفندی

یک سیخ فیله چنجه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب چنجه ممتاز گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ممتاز گوسفندی

چلو کباب بختیاری ممتاز گوسفندی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (سینه)

چلو جوجه کباب ممتاز (سینه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (ران)

چلو جوجه کباب ممتاز (ران)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سینی کباب بیست

سینی کباب بیست
۵۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی گوسفندی

چلو کباب سلطانی گوسفندی
۲۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله گوسفندی

چلو کباب فیله گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

چلو کباب چنجه گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

چلو کباب برگ گوسفندی
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده بیست

چلو کباب کوبیده بیست
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه زعفرانی
ناموجود

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (تک سیخ)

چلو کباب کوبیده (تک سیخ)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه)

چلو جوجه کباب (سینه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

چلو جوجه کباب (ران)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی ممتاز گوسفندی

خوراک کباب سلطانی ممتاز گوسفندی
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب کوبیده، یک سیخ کباب برگ، یک سیخ کباب سلطانی، لیمو ترش، خیار شور، کلم قرمز
خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله ممتاز گوسفندی

خوراک کباب فیله ممتاز گوسفندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه ممتاز گوسفندی

خوراک کباب چنجه ممتاز گوسفندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری ممتاز گوسفندی

خوراک کباب بختیاری ممتاز گوسفندی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران ممتاز

خوراک جوجه کباب ران ممتاز
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه ممتاز

خوراک جوجه کباب سینه ممتاز
ناموجود

خوراک کباب سلطانی گوسفندی

خوراک کباب سلطانی گوسفندی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

خوراک کباب چنجه گوسفندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

خوراک کباب برگ گوسفندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده بیست (یک سیخ)

۱ سیخ
خوراک کباب کوبیده بیست (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

خوراک کباب لقمه زعفرانی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

خوراک کباب لقمه نگین دار
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (سینه)

خوراک جوجه کباب (سینه)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

خوراک جوجه کباب (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
ناموجود

شنیسل مرغ با دورچین

یک سنه مرغ کامل، لیمو ترش، خیار شور، کلم قرمز
شنیسل مرغ با دورچین
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ با دورچین

خوراک مرغ با دورچین
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی با دورچین

خوراک ماهی با دورچین
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه با دورچین

خوراک ماهیچه با دورچین
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت با دورچین

خوراک گوشت با دورچین
۱۵۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ ۵ عدد
گوجه کبابی
۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با گردن

باقالی پلو با گردن
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۳۵۰ گرم برنج ایرنی،۳۰۰ گرم ران یا سینه
باقالی پلو با مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم برنج ایرنی،۳۰۰ گرم ران یا سینه
زرشک پلو با مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۱.۴ مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
ته چین مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
 خورشت قیمه (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت کرفس

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت کرفس
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

یک نفره
سوپ
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

خانگی
ماست و خیار
۲۳,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

خانگی
ماست چکیده
۲۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۲۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

ناموجود

فانتا پرتقالی

۶,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۶,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان