جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

تهیه غذای زعفرانیه

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز (ران)

یک سیخ جوجه کباب ممتاز ران مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک جوجه کباب ممتاز (ران)
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه ۳۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب ممتاز (سینه)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز (سینه)

یک سیخ جوجه کباب ممتاز سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک جوجه کباب ممتاز (سینه)
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب سلطانی
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ ممتاز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب برگ ممتاز
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب برگ گوسفندی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ممتاز

یک سیخ کباب بختیاری ممتاز مخلوط گوشت راسته گوسفندی ۱۲۵ گرمی و سینه مرغ زعفرانی ۱۲۵ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب بختیاری ممتاز
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ویژه زعفرانیه (دو نفره)

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، ۲ پرس برنج ایرانی ۳۷۰ گرمی، گوجه کبابی
چلو کباب ویژه زعفرانیه (دو نفره)
۳۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص زعفرانیه ویژه

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه ممتاز ۳۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب مخصوص زعفرانیه ویژه
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس (دو نفره)

یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، ۲ پرس برنج ایرانی ۳۷۰ گرمی
چلو کباب میکس (دو نفره)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی ممتاز

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه زعفرانی ممتاز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه ۳۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب ممتاز (سینه)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران ۳۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی و خیارشور
چلو جوجه کباب ممتاز (ران)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه)

یک سیخ سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب (سینه)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

یک سیخ ران مرغ ۲۷۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۶۵۰ گرم جوجه کباب با استخوان، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله گوسفندی

۲۵۰ گرم گوشت فیله گوسفندی٬ ۳۷۰ گرم برنج ایرانی٬ گوجه
چلو کباب فیله گوسفندی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله ممتاز گوسفندی

۲۸۰ گرم گوشت فیله گوسفندی٬ ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش
چلو کباب فیله ممتاز گوسفندی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین

یک سیخ کباب نگین دار ۲۲۰ گرمی شامل کباب لقمه گوسفندی وجوجه کباب نگینی٬ ۳۷۰ گرمی برنج ایرانی٬گوجه کبابی٬ کره
چلو کباب نگین
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش ممتاز

۳۰۰ گرم جوجه کباب ترش٬ ۳۷۰ گرمی برنج ایرانی٬گوجه کبابی٬ کره
چلو جوجه کباب ترش ممتاز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

۲۷۰ گرم جوجه ترش٬ ۳۷۰ گرمی برنج ایرانی٬گوجه کبابی٬ کره
چلو جوجه کباب ترش
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس تک پرسی

یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی٬ ۳۷۰ گرمی برنج ایرانی٬گوجه کبابی٬ کره
چلو کباب میکس تک پرسی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

گوجه اضافه

یک عدد گوجه کبابی
گوجه اضافه
۲,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک با استخوان

یک سیخ شیشلیک با استخوان ۷۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب شیشلیک با استخوان
۲۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان ۶۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک جوجه با استخوان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ویژه زعفرانیه (دو نفره)

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب ویژه زعفرانیه (دو نفره)
۲۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص زعفرانیه

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه ممتاز ۳۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب مخصوص زعفرانیه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس (دو نفره)

یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب میکس (دو نفره)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب سلطانی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ ممتاز گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب برگ گوسفندی ممتاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۱۲۵ گرم راسته گوسفندی، ۱۲۵ گرم سینه مرغ زعفرانی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب بختیاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز (سینه)

یک سیخ جوجه کباب ممتاز سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک جوجه کباب ممتاز (سینه)
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز (ران)

یک سیخ جوجه کباب ممتاز ران مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک جوجه کباب ممتاز (ران)
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه ران و سینه ۳۰۰ گرمی آغشته به مغز گردو و رب انار و ادویه مخصوص همراه خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک جوجه کباب ترش
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین

یک سیخ کباب نگین دار ۲۲۰ گرمی شامل کباب لقمه گوسفندی وجوجه کباب نگینی٬ گوجه کبابی٬ خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک کباب نگین
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب ممتاز

یک سیخ فیله راسته بره ۲۵۰ گرمی٬ گوجه کبابی٬ سیب زمینی سرخ کرده و خیارشور و هویچ پخته
خوراک فیله کباب ممتاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت بره

۲۵۰ گرم گوشت ران بره همراه خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک گوشت بره
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه بره، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک ماهیچه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۳۰۰ گرم گردن با استخوان بره، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک گردن
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ران

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرم سس پز٬ خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک مرغ ران
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سینه

یک عدد سینه مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز٬ خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک مرغ سینه
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

خوراک ماهی قزل آلا کبابی شده، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک ماهی کبابی
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۴عدد بال کبابی و ۴ عدد کتف ، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
خوراک بال کبابی
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم ماهیچه گوساله بدون استخوان، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم ماهیچه گوساله بدون استخوان
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

گوشت گوسفندی، ۳۷۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی
لوبیا پلو با گوشت
۱۰۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۶۰۰ گرم گوشت بره، ۳۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۲۱۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۲۵۰ گرم گوشت با استخوان، ۳۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن
۱۹۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ ممتاز

یک تکه مرغ سس پز ۴۰۰ گرم گرمی، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، نثار، زرشک، زعفران، ته چین، یک کاسه سس مرغ
زرشک پلو با مرغ ممتاز

ران

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سینه

۱۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ ممتاز

یک تکه مرغ سس پز ۴۰۰ گرم گرمی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین، یک کاسه سس مرغ
باقالی پلو با مرغ ممتاز

ران

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سینه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی با استخوان، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۲۰۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

۲۵۰ گرم گوشت با استخوان بره، ۳۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه)

۴۰۰ گرم سینه مرغ سس پز، ۳۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (سینه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۴۰۰ گرم سینه مرغ سس پز، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۳۷۰ گرم ته چین قالبی با برنج ایرانی، ۴۰۰ گرم مرغ ریش ریش شده لاپلو، نسار زرشک و زعفران
ته چین مرغ
ناموجود

ته چین گوشت

۳۷۰ گرم ته چین قالبی با برنج ایرانی، ۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی ریش ریش شده لاپلو، نسار زرشک و زعفران
ته چین گوشت
ناموجود

چلو ماهی کبابی

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی کبابی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت بره

۲۵۰ گرم گوشت بره٬ ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت بره
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گردن

۳۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی٬ ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت گردن
۱۹۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی

۴۰۰ گرم ماهی قزل فیله شده٬ ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۳۰۰ گرم کشک بادمجان٬ بادمجان کبابی، کشک، نعنا داغ، پیاز داغ، دورچین خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، هویج پخته شده
کشک بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو (اضافه)

۳۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو (اضافه)

۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، زرشک
زرشک پلو (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

یک پرس سیب زمینی سرخ شده و سس کچاپ
سیب زمینی سرخ کرده
۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ

۴۰۰ گرم سوپ جو
سوپ
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۳۵۰ گرم سالاد فصل شامل کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۵۰ گرم سالاد شیرازی شامل گوجه، خیار، نعنا، آبغوره
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۳۰۰ گرم ماست و خیار شامل ماست، خیار، نعنا
ماست و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

۲۰۰ گرم بورانی بادمجان شامل ماست، بادمجان کبابی
بورانی بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

۲۰۰ گرم بورانی اسفناج شامل ماست، اسفناج پخته شده
بورانی اسفناج
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون شرکتی ویژه ماه رمضان
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

۳۰۰ گرم سبزی خوردن تازه
سبزی خوردن
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

یک لیتر و ۵۰۰ میلی لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

یک لیتر و ۵۰۰ میلی لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۵۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

یک لیتر و ۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان