جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

تهیه غذای شاه عباسی

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی،...
چلو کباب وزیری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب معمولی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی...
چلو کباب سلطانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب برگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخصوص مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب لقمه مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی،...
چلو کباب وزیری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب ۶۰ گرم کباب برگ مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و ۷۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه ...
چلو کباب بختیاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی،...
چلو کباب کوبیده نگین دار
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب معمولی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کب...
خوراک کباب سلطانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه مخصوص مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، یک عدد ...
خوراک کباب وزیری
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، یک عدد ...
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف یک عدد مرغ کامل سرخ شده ۶۵۰ گرمی، رب انار، سیب زمینی سرخ شده، فلفل کبابی، یک عدد نان لواش
خوراک اکبر جوجه
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۳۵۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف یک عدد مرغ کامل سرخ شده ۶۵۰ گرمی، رب انار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی سرخ شده، فلفل کبابی
چلو اکبر جوجه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سرخ شده (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
باقالی پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، لیمو ترش
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان، ۲ تکه سینه مرغ سرخ شده، (طعم شیرین)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان، ۲ تکه سینه مرغ سرخ شده، (طعم شیرین)
خورشت فسنجان (اضافه)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ خورشت قورمه سبزی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ خورشت قورمه سبزی، ۴۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ خورشت قیمه سیب زمینی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ خورشت قیمه سیب زمینی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ خورشت قیمه بادمجان، ۴۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ خورشت قیمه بادمجان، ۴۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

کوفته تبریزی

۲ عدد کوفته تبریزی
کوفته تبریزی
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس مایونز (دست ساز)
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۷۵ گرم زیتون پرورده شرکتی
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری میرندا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میرندا
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری سون آپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری سون آپ
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میرندا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری

۲۸۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان