جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرم)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۴۰ گرم)

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین روز، سماق
چلو کباب کوبیده

دو سیخ (۱۴۰ گرمی)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو سیخ (۸۵ گرمی)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سیب زمین سرخ کرده، کلم ترشی یا خیارشور، لیموترش یا نارنج
خوراک جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۴۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین روز، سماق
چلو کباب کوبیده

دو سیخ (۱۴۰ گرمی)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو سیخ (۸۵ گرمی)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۷۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین...
چلو کباب نگین دار
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین روز، سماق
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرم)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۴۰ گرم)

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۲۵۰-۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۳۵۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی، گوشت گوساله چرخ کردهلوبیا سبز
لوبیا پلو
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین روز، سماق
چلو کباب کوبیده

دو سیخ (۱۴۰ گرمی)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو سیخ (۸۵ گرمی)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۷۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین...
چلو کباب نگین دار
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین روز، سماق
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین روز
چلو جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرم)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۴۰ گرم)

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۷۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ نگین شده، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سیب زمین سرخ ...
خوراک کباب نگین دار
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سیب زمین سرخ کرده، کلم ترشی یا خیارشور، لیمو...
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی (۸۵ گرم)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سیب زمین سرخ کرده، کلم ترشی یا خیارشور، لیموترش یا ...
خوراک کباب کوبیده معمولی (85 گرم)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (۱۷۰ گرم)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سیب زمین سرخ کرده، کلم ترشی یا خیارشور، لیموترش یا ...
خوراک کباب کوبیده مخصوص (170 گرم)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، نان لواش، دورچین : گوجه کبابی، سیب زمین سرخ کرده، کلم ترشی یا خیارشور، لیموترش یا نارنج
خوراک جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۴۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، نان لواش، سس مخصوص، دورچین روز
خوراک مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۱۵۰-۲۰۰ گرم سینه مرغ سرخ شده، نان لواش، دورچین روز
خوراک شنیسل مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۲۵۰-۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، نان لواش، دورچین روز
خوراک ماهی قزل آلا
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۳۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۲۵۰-۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۳۵۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی، گوشت گوساله چرخ کردهلوبیا سبز
لوبیا پلو
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۵۰-۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

سبزیجات، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، جو پرک
سوپ
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

گوجه، خیار، پیاز، آبلیمو، چاشنی مخصوص
سالاد شیرازی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر ۱۰۰ گرمی (شرکتی)
ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده شرکتی
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری میرندا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میرندا
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری سون آپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری سون آپ
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میرندا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میرندا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری عالیس

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

لیمو

۱۷,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶۵,۰۰۰ تومان