جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

تهیه غذای فخیمی (شعبه یک)

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب کوبیده

مخصوص (۲۴۰ گرمی)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۹۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی-دورچین و سیب زمینی
زرشک پلو با مرغ
۱۰۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، نان لواش یا نان سنگک
خوراک جوجه کباب
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۲ تکه گوشت گوساله، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب ران

۲۷۰گرم ران مرغ بی استخوان.برنج .گوجه دورچین
چلو جوجه کباب ران
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنچه گوشت گوسفندی ۲۴۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب چنجه گوسفندی
۲۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ویژه

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۴۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کب...
چلو کباب سلطانی ویژه
۲۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی ویژه

یک سیخ کباب قفقازی ۶ تکه سینه مرغ رول شده با مغز فیله گوساله ، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب قفقازی ویژه
۲۰۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ ۲۴۰گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب برگ مخصوص
۲۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی و ۵۰ گرم جوجه نگینی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گ...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کباب کوبیده

مخصوص (۲۴۰ گرمی)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۹۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ۲۷۰ گرمی سینه مرغ طعم دار شده با مواد مخصوص، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
 چلو جوجه کباب ترش
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چلو فیله جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فیله جوجه حلزونی ۳۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو فیله جوجه کباب مخصوص
۱۲۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۷۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۷تکه بال مرغ کبابی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو بال کبابی
۹۴,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی

۷تکه کتف مرغ کبابی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره
چلو کتف کبابی
۹۴,۰۰۰ تومان

خوراک

جوجه کباب ران

۲۷۰گرم ران مرغ بی استخوان.گوجه دورچین
جوجه کباب ران
۱۰۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنچه گوشت گوسفندی ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، سبزیجات روز، نان لواش یا نان سنگک
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۲۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ویژه

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۴۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ ک...
خوراک کباب سلطانی ویژه
۲۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی ویژه

یک سیخ کباب قفقازی ۶ تکه سینه مرغ رول شده با مغز فیله گوساله، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، نان لواش یا نان...
خوراک کباب قفقازی ویژه
۱۸۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ ۲۴۰گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، سبزیجات روز، نان لواش یا نان سنگک
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، نان لواش یا نان سنگک
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی و ۵۰ گرم جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی ...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۰۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، نان لواش یا نان سنگک
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ۲۷۰ گرمی سینه مرغ طعم دار شده با مواد مخصوص، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، نان لواش یا...
خوراک جوجه کباب ترش
۱۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک فیله جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله جوجه حلزونی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، نان لواش یا نان سنگک
خوراک فیله جوجه کباب
۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، نان لواش یا نان سنگک
خوراک جوجه کباب
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۷ عدد بال مرغ کبابی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، نان لواش یا نان سنگک
خوراک بال کبابی
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

۷ عدد کتف مرغ کبابی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، نان لواش یا نان سنگک
خوراک کتف کبابی
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز، یک بسته نان لواش، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ
۷۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

۹۰۰گرم مرغ کامل سرخ کرده، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات روز
چلو اکبر جوجه
۱۲۷,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، ۳۷۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، سیب زمینی سرخ کرده
باقالی پلو با مرغ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی-دورچین و سیب زمینی
زرشک پلو با مرغ
۱۰۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۴تکه کباب تابه ای، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، گوجه فرنگی
چلو کباب تابه ای
۱۰۱,۰۰۰ تومان

میرزاقاسمی

۳۵۰ گرم میرزا قاسمی، سیب زمینی سرخ کرده، دورچین: سبزیجات روز، یک بسته نان لواش
میرزاقاسمی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۲ تکه گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۲ تکه گوشت گوساله، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۲ تکه گوشت گوساله، بادمجان، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۴,۰۰۰ تومان

سوپ و آش

سوپ روز

سوپ روز

یک پرس

۲۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر محلی

ماست موسیر محلی (یک نفره)
ماست موسیر محلی
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

گوجه، خیار، پیاز، آبلیمو و آبغوره
سالاد شیرازی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار (یک نفره)
ماست و خیار
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میرندا پرتقالی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میرندا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک فخیمی

۳۰۰ میلی لیتر دوغ سنتی
دوغ بطری کوچک فخیمی
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی فخیمی

۱.۵ لیتر دوغ سنتی
دوغ خانواده محلی فخیمی
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۷,۰۰۰ تومان