جست‌وجو در اسنپ‌فود

کته ها

کته شوید با مرغ سرخ شده

برنج ایرانی شوید تازه ران مرغ سرخ شده
کته شوید با مرغ سرخ شده
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

۱۷۰ گرم گوشت راسته، ۱۲۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق، ته چین
چلو کباب سلطانی
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۱۸۰ گرم مغر راسته، گوجه، فلفل، سماق، ته چین، کره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

مغز راسته ۱۰۰ گرم، فیله سینه مرغ ۱۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، فلفل، ته چین، کره، سماق
چلو کباب بختیاری
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، سماق، ته چین
چلو کباب وزیری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

۲۰۰ گرم کباب لقمه با تکه های جوجه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، سماق، ته چین
چلو کباب نگین دار
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۱۶۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوسفندی و گوساله، گوجه، سماق، فلفل کبابی، ته چین، کره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

سینه چرخ کرده مرغ ۱۵۰ گرم، برنج ایرانی ۳۵۰ گرم، کره، گوجه، فلفل کبابی، ته چین
چلو کباب کوبیده مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم، برنج ایرانی، گوجه، کره، فلفل کبابی، سماق، ته چین
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

۲۵۰ گرم ران مرغ با طعم عالی بدون استخوان، ۳۵۰گرم برنج، گوجه، فلفل کبابی، کره، ته چین
چلو جوجه کباب لاری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

فیله سینه مرغ ۲۰۰ گرم بدون استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، فلفل کبابی، ته چین
چلو جوجه کباب حلزونی
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۶۰ گرم فیله سینه بدون استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه، فلفل کبابی، ته چین
چلو جوجه کباب
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱۸۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم جوجه با استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، سماق، گوجه، فلفل کبابی، ته چین
چلو جوجه کباب با استخوان
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی ۳۵۰گرم
چلو کره
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

۱۸۰گرم گوشت راسته برگ، ۱۰۰ گرم گوشت کوبیده، برنج ایرانی ۳۵۰گرم، کره، گوجه، فلفل کبابی، ته چین، سماق
خوراک کباب سلطانی
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۸۰گرم گوشت راسته، دورچین
خوراک کباب برگ مخصوص
۴۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

مغز راسته ۱۰۰ گرم، سینه فیله مرغ ۱۰۰ گرم، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۱۵۰ گرم جوجه، ۱۰۰ گرم کوبیده، دور چین
خوراک کباب وزیری
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

۲۰۰ گرم لقمه، تکه های جوجه، دور چین
خوراک کباب نگین دار
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

۱۶۰ گرم لقمه مخصوص، دورچین
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

۱۶۰ گرم لقمه، بدون دورچین، گوجه
کباب لقمه (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

۱۶۰ گرم سینه چرخ شده مرغ با طعمی عالی، دورچین
خوراک کباب کوبیده مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۲۳,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۰۰ گرم کوبیده، بدون دورچین، گوجه
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

۲۵۰ گرم ران مرغ بدون استخوان، دورچین با طعمی عالی
خوراک جوجه کباب لاری
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

۱۸۰ گرم سینه فیله، دور چین
خوراک جوجه کباب حلزونی
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۱۶۰ گرم سینه فیله بدون استخوان، دور چین
خوراک جوجه کباب
۲۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

۱۶۰ گرم جوجه بدون دورچین، گوجه
جوجه کباب (یک سیخ)
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۱۸۰ گرم جوجه سینه فیله بدون استخوان، دور چین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۳۵۰ گرم جوجه با استخوان، دور چین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

با دورچین
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

با دورچین
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

با دورچین
خوراک مرغ
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سوخاری

با دورچین
خوراک مرغ سوخاری
۲۴,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۲۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ ۴۰۰ گرمی، برنج ایرانی، ته چین، سیب زمینی یا چیپس، زرشک، سس مرغ
زرشک پلو با مرغ
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سوخاری

ران مرغ ۴۰۰ گرمی سوخاری، برنج ایرانی، سس
چلو مرغ سوخاری
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

ماهی کبابی قزل ۳۵۰ گرم، برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

ماهی قزل شهر کرد ۳۰۰ گرمی سرخ شده، برنج ایرانی ۳۵۰ گرم
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۳۴,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

کوفته تبریزی

کوفته تبریزی
۲۲,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت به روز
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

کرفس تازه، برنج ایرانی
چلو خورشت کرفس
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

خورشت روز
خورشت کرفس (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی با گوشت

گوشت چرخ شده، سبزیجات، ماکارانی
ماکارونی با گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت به روز
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست

ماست
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱/۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۹,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۱,۰۰۰ تومان