جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب مخصوص بی استخوان

۱۷۰ گرم، برنج کته ایرانی، کره، گوجه
چلو جوجه کباب مخصوص بی استخوان
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ ۱۰۰ گرمی، برنج کته ایرانی، کره، گوجه
چلو کباب کوبیده
۶۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

۲۶۰ گرم، برنج کته ایرانی، کره، گوجه
چلو جوجه کباب ترش
۶۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۲۵۰ گرم، برنج کته ایرانی، کره، گوجه(کته کباب)
چلو کباب چنجه
۷۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

۲۶۰ گرم، برنج کته ایرانی، کره، گوجه
چلو کباب ترش
۸۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۶۰ گرم، برنج کته ایرانی، کره، گوجه
چلو کباب بختیاری
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱۰۰ گرم کوبیده، ۱۷۰ گرم جوجه، برنج کته ایرانی، کره، گوجه
چلو کباب وزیری
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو

چلو
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب مخصوص بی استخوان

۱۷۰ گرم، ریحان، گوجه، سیب زمینی خلالی
خوراک جوجه کباب مخصوص بی استخوان
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ ۱۰۰ گرمی، ریحان، گوجه، سیب زمینی خلالی
خوراک کباب کوبیده
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

۲۶۰ گرم، ریحان، گوجه، سیب زمینی خلالی
خوراک جوجه کباب ترش
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۵۰ گرم، ریحان، گوجه، سیب زمینی خلالی
خوراک کباب چنجه
۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

۲۶۰ گرم، ریحان، گوجه، سیب زمینی خلالی
خوراک کباب ترش
۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۶۰ گرم، ریحان، گوجه، سیب زمینی خلالی
خوراک کباب بختیاری
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۱۰۰ گرم کوبیده، ۱۷۰ گرم جوجه، ریحان، گوجه، سیب زمینی خلالی
خوراک کباب وزیری
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

ران مرغ ۴۰۰ گرمی
خوراک مرغ سرخ شده
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک میرزا قاسمی

خوراک میرزا قاسمی
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو میرزا قاسمی

میرزا قاسمی، برنج کته ایرانی
چلو میرزا قاسمی
۴۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ سرخ شده، برنج کته ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت باقالی قاتق

۲۰۰ گرم خورشت، برنج کته ایرانی
چلو خورشت باقالی قاتق
۴۲,۰۰۰ تومان

خورشت باقالی قاتق (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت
خورشت باقالی قاتق (اضافه)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت، برنج کته ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۴۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۰۰ گرم خورشت، برنج کته ایرانی
چلو خورشت قیمه
۴۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت
خورشت قیمه (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت، برنج کته ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۲۰۰ گرم خورشت، برنج کته ایرانی
چلو خورشت فسنجان
۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت
خورشت فسنجان (اضافه)
۴۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیر ترشی

سیر ترشی
۸,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

زیتون ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست محلی چکیده

یک نفره
ماست محلی چکیده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

بورانی بادمجان
ماست بورانی
۱۳,۰۰۰ تومان

باقالی

یک نفره
باقالی
۷,۰۰۰ تومان

گردو

یک نفره
گردو
۲۵,۰۰۰ تومان

اشپل

یک نفره
اشپل
۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی

یک نفره
ترشی
۷,۰۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

گوجه (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۵,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر بطری
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان