جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

کته کباب تابه ای

۲ عدد کباب تابه ای گوشت مخلوط قلوه گاه گوسفندی و گوساله ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه سرخ شده، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ نان ...
کته کباب تابه ای
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۱۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: لیمو، سماق، کره، ف...
چلو کباب سلطانی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۷۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب برگ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط ۱۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده

یک سیخ

۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری گوشت راسته گوساله و فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کب...
چلو کباب بختیاری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ویژه مهراد

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کباب...
چلو کباب ویژه مهراد
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار گوشت مخلوط و سینه مرغ تکه ای ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه ک...
چلو کباب لقمه نگین دار
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۱۴۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۰۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو کره
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۱۲۰ گرمی، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گو...
خوراک کباب سلطانی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۱۷۰ گرمی، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت مخلوط ۲۲۰ گرمی، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط ۱۲۰ گرمی، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده

یک سیخ

۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری گوشت راسته گوساله و فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، یک عدد نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ویژه مهراد

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۲۰ گرمی، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی...
خوراک کباب ویژه مهراد
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار گوشت مخلوط و سینه مرغ تکه ای ۲۰۰ گرمی، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، یک عدد نان لوا...
خوراک کباب نگین دار
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: لیمو، سماق، کره، فلفل کبابی، یک عدد گوجه کبابی، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۱۴۰ گرمی)

۵۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۰۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت سس پز

۲۵۰ گرم گوشت گوساله سس پز، دورچین: خیارشور، یک عدد نان لواش
خوراک گوشت سس پز
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۱۵۰ گرم، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، خیار، گوجه، یک عدد نان لواش
خوراک شنیسل مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک مسمای گوشت و بادمجان

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، بادمجان سرخ شده، گوجه، غوره، دورچین: خیارشور، یک عدد نان لواش
خوراک مسمای گوشت و بادمجان
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک مسمای مرغ و بادمجان

۴۰۰ گرم ران مرغ، بادمجان سرخ شده، گوجه، غوره، دورچین: خیارشور، یک عدد نان لواش
خوراک مسمای مرغ و بادمجان
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۵۰۰ گرم نصف مرغ کامل سرخ شده، رب انار، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، یک عدد نان لواش
خوراک اکبر جوجه
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۳۵۰ گرم مرغ سرخ شده، دورچین: لیمو، خیارشور، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ سرخ شده

ران مرغ

۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: خیارشور، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۲۵۰ گرمی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرمی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت سس پز

۲۰۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده
چلو گوشت سس پز
۷۵,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو با گوشت

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده
شوید باقالی پلو با گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو با مرغ سس پز

۴۰۰ گرم مرغ سس پز، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده
شوید باقالی پلو با مرغ سس پز

ران مرغ

۷۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۵۰۰ گرم نصف مرغ کامل سرخ شده، رب انار، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده
چلو اکبر جوجه
۹۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم مرغ سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

ران مرغ

۸۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز

۴۰۰ گرم مرغ سس پز، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده
زرشک پلو با مرغ سس پز

ران مرغ

۸۰,۰۰۰ تومان

چلو مسمای گوشت و بادمجان

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، بادمجان سرخ شده، گوجه، غوره، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده
چلو مسمای گوشت و بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو مسمای مرغ و بادمجان

۴۰۰ گرم ران مرغ، بادمجان سرخ شده، گوجه، غوره، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده
چلو مسمای مرغ و بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۵۰ گرم گوشت مخلوط چرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، دورچین: خیارشور، سیب زمینی سرخ شده
لوبیا پلو
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۲۵۰ گرمی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرمی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت مرغ و آلو

۲۵۰ گرم خورشت مرغ و آلو، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، ۵۰ گرم آلو، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت مرغ و آلو
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ و آلو

۲۵۰ گرم خورشت مرغ و آلو، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، ۵۰ گرم آلو، بدون برنج
خورشت مرغ و آلو
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مرغ ترش

۴۰۰ گرم مرغ سرخ شده، رب انار، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت مرغ ترش

ران مرغ

۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ ترش

۴۰۰ گرم مرغ سرخ شده، رب انار، بدون برنج
خورشت مرغ ترش

ران مرغ

۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با گوشت

۲۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، طعم ملس
چلو خورشت فسنجان با گوشت
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با گوشت

۲۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، طعم ملس، بدون برنج
خورشت فسنجان با گوشت
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۲۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط، طعم ملس
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ

۲۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، طعم ملس، بدون برنج
خورشت فسنجان با مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۵۰ گرم گوشت گوساله، یک تکه بادمجان سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت قیمه بادمجان
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۵۰ گرم گوشت گوساله، یک تکه بادمجان سرخ شده، بدون برنج
خورشت قیمه بادمجان
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت قورمه سبزی
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

۲۰۰ گرم خورشت کرفس، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج مخلوط
چلو خورشت کرفس
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس

۲۰۰ گرم خورشت کرفس، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت کرفس
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای سنتی

کوفته تبریزی

یک عدد کوفته تبریزی ۳۰۰ گرمی، گوشت گوساله چرخ شده، آلو، گردو، دورچین: یک عدد نان لواش
کوفته تبریزی
۶۵,۰۰۰ تومان

شامی

۳ تکه، گوشت چرخ شده گوساله و پیاز، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، خیار، گوجه، یک عدد نان لواش
شامی
۵۰,۰۰۰ تومان

کتلت

۳ تکه، گوشت چرخ شده گوساله و سیب زمینی، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، خیار، گوجه، یک عدد نان لواش
کتلت
۵۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۴۵۰ گرم کشک بادمجان، بادمجان سرخ شده، پیاز داغ، گردو، کشک، دورچین: یک عدد نان لواش
کشک بادمجان
۶۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۴۵۰ گرم میرزا قاسمی، بادمجان سرخ شده، گوجه، تخم مرغ، دورچین: یک عدد نان لواش
میرزا قاسمی
۶۵,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی

۳ تکه، دورچین: یک عدد نان لواش
کوکو سبزی
۵۰,۰۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی

۳ تکه، دورچین: یک عدد نان لواش
کوکو سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

لازانیا

۱۵۰ گرم لازانیا، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
لازانیا
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

جو پرک، جعفری، رب، سیب زمینی، هویج، پیاز، قارچ
سوپ جو

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

۵۰۰ گرم، رشته آش، نخود، لوبیا چیتی، لویبا قرمز، عدس، سبزی آش، پیاز داغ، سیر داغ، کشک، نعنا داغ، نصف نان لواش
آش رشته
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

دست ساز، یک نفره، کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

دسر

حلوا

۳۰۰ گرم، آرد، شکر، گلاب، هل، زعفران، کره، روغن، پودر نارگیل، خلال بادام
حلوا
۳۰,۰۰۰ تومان

ژله

ژله
۱۵,۰۰۰ تومان

دسر

دسر
۱۵,۰۰۰ تومان

شله زرد

برنج، زعفران، شکر، خلال بادام
شله زرد

۵۰۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

فرنی

شیر، آرد برنج
فرنی

۵۰۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

پپسی

۷,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

سون آپ

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان