جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده زعفرانی

چلو کباب کوبیده زعفرانی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه ممتاز

چلو کباب چنجه ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

چلو بال کبابی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب (یک سیخ)

چلو کباب (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی ممتاز

چلو کباب قفقازی ممتاز
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

چلو کباب میکس مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی

چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی

چلو کتف کبابی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۹,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

خوراک بال کبابی
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک سلطانی مخصوص

خوراک سلطانی مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک برگ مخصوص

خوراک برگ مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک بختیاری مخصوص

خوراک بختیاری مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک چنجه مخصوص

خوراک چنجه مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوجه کبابی (یک سیخ)

خوراک گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

خوراک کتف

خوراک کتف
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال

خوراک بال
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک قفقازی

خوراک قفقازی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوجه کبابی

۴ عدد نصفه
خوراک گوجه کبابی
۳,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

فلفل کبابی
۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

ماست چکیده موسیر
۳,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

زیتون پرورده محلی
۵,۰۰۰ تومان

نان تنوری

نان تنوری
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۳,۲۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون
۳,۲۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده سون
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۳,۲۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۴,۵۰۰ تومان

هی دی قوطی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی لیمو
۳,۵۰۰ تومان

هی دی خانواده لیمو

۱/۵ لیتر
هی دی خانواده لیمو
۴,۷۰۰ تومان

هی دی خانواده انگور

۱/۵ لیتر
هی دی خانواده انگور
۴,۷۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان