جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
چلو جوجه کباب معمولی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۷۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ سرخ کرده ۴۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو جوجه ترش گیلانی

جوجه ترش پرسی
چلو جوجه ترش گیلانی
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ حلزونی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب حلزونی
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ سرخ کرده ۴۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۴۰۰ گرم، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو گوشت قلقلی

۲۰۰ گرم کباب قلقلی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی (۴ تکه)، ۳۷۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو گوشت قلقلی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

کته قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳۰۰ گرم برنج کته ایرانی
کته قورمه سبزی
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

زرشک پلو

زرشک پلو ران
زرشک پلو
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چلو کره

۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۷۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
چلو جوجه کباب معمولی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب قلقلی سرآشپز

۱۶۵ گرم کباب قلقلی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی (۳ تکه)، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب قلقلی سرآشپز
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۲۲۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب نگین دار
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب میکس
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب  سلطانی
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه ترش گیلانی

جوجه ترش پرسی
چلو جوجه ترش گیلانی
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
چلو جوجه کباب معمولی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب  سلطانی
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب میکس
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۲۲۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب نگین دار
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

چلو کباب قلقلی سرآشپز

۱۶۵ گرم کباب قلقلی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی (۳ تکه)، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب قلقلی سرآشپز
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۷۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ حلزونی ۲۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب حلزونی
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چلو کره

۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

خوراک

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، هویج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب وزیری
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، هویج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب میکس
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، هویج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، کاهو، خیارشور، هویج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۲۲۰ گرمی، کاهو، خیارشور، هویج، یک عد...
خوراک کباب نگین دار
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۷۰ گرمی، کاهو، خیارشور، هویج، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ حلزونی ۲۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، هویج، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب حلزونی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قلقلی سرآشپز

۱۶۵ گرم کباب قلقلی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی (۳ تکه)، کاهو، خیارشور، هویج، یک عدد نان لواش
خوراک کباب قلقلی سرآشپز
۶۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی(بدون دورچین)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی(بدون دورچین)
جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ کرده ۴۵۰ گرمی، کاهو، خیارشور، هویج، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۴۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، هویج، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو

زرشک پلو ران
زرشک پلو
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

کته قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳۰۰ گرم برنج کته ایرانی
کته قورمه سبزی
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

چلو گوشت قلقلی

۲۰۰ گرم کباب قلقلی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی (۴ تکه)، ۳۷۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو گوشت قلقلی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۴۰۰ گرم، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ سرخ کرده ۴۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

خورشت

قیمه نثار قزوین

برنج ۳۵۰ گرم گوشت، ۱۷۰ گرم راسته گوساله، خلال پسته، بادام، خلال نارنج
قیمه نثار قزوین
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کته خورشت فسنجان

یک پرس خورشت فسنجان ۳۰۰ گرمی، چند تکه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج کته ایرانی
کته خورشت فسنجان
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

یک پرس خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

لوبیا پلو

مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، لوبیا سبز، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی
لوبیا پلو
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و بادمجان

۲۵۰ گرم ماست و بادمجان
ماست و بادمجان
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۵۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، نعناع، آبغوره
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

هلو

۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان