جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

چلو کباب لقمه مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله

چلو کباب فیله
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۸,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه مخصوص

خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۳۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۳۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب فیله

خوراک کباب فیله
۳۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

خوراک جوجه کباب ممتاز
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۲,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۲,۵۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۷,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

کوفته تبریزی
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

لوبیا پلو با گوشت
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۵۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو
۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری جوجو

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری جوجو

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

هلو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۵۰۰ تومان