جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

چلو کباب بناب
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

چلو کباب شیشلیک
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بره

چلو کباب بره
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب

چلو فیله کباب
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب صدفی

چلو کباب صدفی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان

چلو جوجه با استخوان
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص حلزونی

چلو جوجه مخصوص حلزونی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب چوبی

چلو جوجه کباب چوبی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

چلو جوجه کباب لاری
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه مخصوص حلزونی

خوراک جوجه مخصوص حلزونی
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

خوراک جوجه کباب لاری
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب چوبی

خوراک جوجه کباب چوبی
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه نگین دار

خوراک لقمه نگین دار
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب صدفی

خوراک کباب صدفی
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک سلطانی

خوراک سلطانی
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

خوراک کباب بناب
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک شیشلیک

خوراک شیشلیک
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک بره کباب

خوراک بره کباب
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب

خوراک فیله کباب
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

خوراک کباب برگ ممتاز
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

خوراک جوجه کباب بی استخوان
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

خوراک شنیسل مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۴,۰۰۰ تومان

منوی ایرانی

بریانی سنتی

بریانی سنتی
۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه
۲۹,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

زرشک پلو با مرغ (سینه)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو گردن

چلو گردن
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۸,۵۰۰ تومان

شوید پلو

شوید پلو
۶,۰۰۰ تومان

منوی روزانه

شیرین پلو

شیرین پلو
۹,۰۰۰ تومان

منوی دریایی

شاه میگو کبابی

شاه میگو کبابی
۳۸,۰۰۰ تومان

شاه میگو سوخاری

شاه میگو سوخاری
۳۸,۰۰۰ تومان

میگو پفکی (شرمیز تم پور )

میگو پفکی (شرمیز تم پور )
۲۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پوره سیب زمینی

پوره سیب زمینی
۳,۰۰۰ تومان

پوره اسفناج

پوره اسفناج
۳,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ ( پرسی )

ته چین مرغ ( پرسی )
۷,۰۰۰ تومان

ته چین ساده

ته چین ساده
۵,۰۰۰ تومان

خورشت آلو (سنتی )

خورشت آلو (سنتی )
۶,۰۰۰ تومان

خورشت ماست ( سنتی )

خورشت ماست ( سنتی )
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۱,۵۰۰ تومان