جست‌وجو در اسنپ‌فود

فینگر فود

تارت کشک بادمجان

تارت کشک بادمجان
۳,۰۰۰ تومان

سیخ رو سوسیس

سیخ رو سوسیس
۳,۵۰۰ تومان

تارت تن ماهی و کرفس

تارت تن ماهی و کرفس
۳,۵۰۰ تومان

کمپیر ژامبون و سبزیجات

کمپیر ژامبون و سبزیجات
۳,۵۰۰ تومان

کمپیر گوشت

کمپیر گوشت
۴,۰۰۰ تومان

پروشف سیب زمینی

پروشف سیب زمینی
۳,۸۰۰ تومان

سیخ دبل دان

سیخ دبل دان
۴,۰۰۰ تومان

کاناپه بادمجان

کاناپه بادمجان
۴,۰۰۰ تومان

رول مجلسی

رول مجلسی
۴,۰۰۰ تومان

مارکو نیس سیب زمینی

مارکو نیس سیب زمینی
۴,۰۰۰ تومان

شات سبزیجات

شات سبزیجات
۳,۵۰۰ تومان

توپک سیب زمینی پنیری

توپک سیب زمینی پنیری
۳,۰۰۰ تومان

توپ گوشت چرخ کرده

توپ گوشت چرخ کرده
۳,۵۰۰ تومان

کباب مرغ و سبزیجات

کباب مرغ و سبزیجات
۴,۰۰۰ تومان

کراکت گوشت سبزیجات

کراکت گوشت سبزیجات
۴,۰۰۰ تومان

سیخ استیک با سس قارچ

سیخ استیک با سس قارچ
۵,۰۰۰ تومان

سیخ رول سبزیجات

سیخ رول سبزیجات
۳,۵۰۰ تومان

کاناپه کوکو

کاناپه کوکو
۳,۵۰۰ تومان

سیخ رول کالباس

سیخ رول کالباس
۳,۵۰۰ تومان

تست ژامبون

تست ژامبون
۳,۵۰۰ تومان

تارت سبزیجات

تارت سبزیجات
۳,۵۰۰ تومان

قیف پنیر

قیف پنیر
۳,۵۰۰ تومان

سیخ کتلت مرغ

سیخ کتلت مرغ
۳,۵۰۰ تومان

کاپ سالاد اندونزی

کاپ سالاد اندونزی
۴,۵۰۰ تومان

گراتن سبزیجات

گراتن سبزیجات
۳,۵۰۰ تومان

سیخ کوردن بلو

سیخ کوردن بلو
۴,۰۰۰ تومان

کراکف سبزیجات

کراکف سبزیجات
۴,۰۰۰ تومان

پنیر

پنیر
۳,۵۰۰ تومان

کرپ ژامبون با مرغ

کرپ ژامبون با مرغ
۴,۰۰۰ تومان

بیکن چیز برگر

بیکن چیز برگر
۴,۰۰۰ تومان

کاپ لازانیا

کاپ لازانیا
۴,۰۰۰ تومان

بورک سیب زمینی پنیری

بورک سیب زمینی پنیری
۳,۵۰۰ تومان

سیخ چیکن کورن

سیخ چیکن کورن
۳,۵۰۰ تومان

تراندو داگ

تراندو داگ
۳,۵۰۰ تومان

کیک مرغ

کیک مرغ
۳,۵۰۰ تومان

قیف توستادا

قیف توستادا
۳,۸۰۰ تومان

کاپ گراتن مرغ و بادمجان

کاپ گراتن مرغ و بادمجان
۴,۰۰۰ تومان

رول اسفناج با پنیر

رول اسفناج با پنیر
۳,۸۰۰ تومان

مافین پیتزا

مافین پیتزا
۳,۵۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی و اسفناج

کوکو سیب زمینی و اسفناج
۳,۰۰۰ تومان

کروستادس میگو

کروستادس میگو
۶,۰۰۰ تومان

کروستادس سالمون

کروستادس سالمون
۶,۰۰۰ تومان

شات میگو کریسپی

شات میگو کریسپی
۱۰,۰۰۰ تومان

میگو تمپورا

میگو تمپورا
۱۰,۰۰۰ تومان

سیخ توپک میگو

سیخ توپک میگو
۶,۵۰۰ تومان

ولوان میگو

ولوان میگو
۶,۸۰۰ تومان

شات میگو با خمیر بنیه

همراه با سس
شات میگو با خمیر بنیه
۱۰,۰۰۰ تومان

سوشی سبزیجات

سوشی سبزیجات
۳,۰۰۰ تومان

سوشی سالمون

سوشی سالمون
۳,۰۰۰ تومان

سوشی کالیفرنیا

سوشی کالیفرنیا
۳,۰۰۰ تومان

کاپ فیله سوخاری

کاپ فیله سوخاری
۴,۰۰۰ تومان

سیخ جوجه چینی

همراه با سس مخصوص
سیخ جوجه چینی
۴,۰۰۰ تومان

کاپ فیله کریسپی

کاپ فیله کریسپی
۴,۰۰۰ تومان

تست مرغ و قارچ

تست مرغ و قارچ
۴,۰۰۰ تومان

تست اسفناج

تست اسفناج
۳,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده

۱ سیخ
کباب کوبیده
۸,۰۰۰ تومان

کباب چنجه

۱ سیخ
کباب چنجه
۱۰,۰۰۰ تومان

رول ژامبون

رول ژامبون
۳,۵۰۰ تومان

اسپرینگ رول ژامبون

اسپرینگ رول ژامبون
۴,۰۰۰ تومان

ژامبون خانگی

۲۵۰ گرمی
ژامبون خانگی
۱۵,۰۰۰ تومان

مینی چیز برگر

مینی چیز برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

دلمه برگ مو

دلمه برگ مو
۴,۰۰۰ تومان

دلمه کلم

دلمه کلم
۳,۵۰۰ تومان

کاپ سالاد با فیله سوخاری

کاپ سالاد با فیله سوخاری
۴,۵۰۰ تومان

توپک مرغ پنیری

توپک مرغ پنیری
۳,۵۰۰ تومان