جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ معمولی گوسفندی

چلو کباب برگ معمولی گوسفندی
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

چلو کباب کوبیده نگین دار
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

خوراک کباب کوبیده نگین دار
۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

خوراک کباب برگ معمولی
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

مرغ بریان شکم پر زعفرانی

مرغ بریان شکم پر زعفرانی
۲۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

خورشت هویج (اضافه)

خورشت هویج (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

دلمه برگ مو

دلمه برگ مو
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت هویج

چلو خورشت هویج
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

آش رشته

آش رشته
۳,۵۰۰ تومان

سوپ خامه ای سفید

سوپ خامه ای سفید
۲,۵۰۰ تومان

سوپ جو زعفرانی

سوپ جو زعفرانی
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۴,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ

لیوانی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان