جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه مخصوص

۱ سیخ لقمه ۲۰۰ گرم مخلوط گوساله و گوسفندی همراه با گوجه وکره و نارنج و تهچین کوچک یا سیب زمینی و برنج
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۴۰ گرم سینه مرغ زعفرانی به همراه گوجه و ته چین یا سیب زمینی و نارنج وبرنج
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با ران مرغ

ران مرغ ۴۵۰ گرمی سرخ شده با سس مخصوص و برنج درجه یک ایرانی
زرشک پلو با ران مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

۲۰۰ گرم راسته تازه به همراه ۱ سیخ لقمه ۲۰۰گرم مخصوص همراه با دورچین مخصوص ویک پرس برنج جدا
چلو کباب سلطانی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله

۳۵۰ گرم راسته تازه رول شده همراه با دورچین(دورچین شامل گوجه کلم سفید خیارشور سیب زمینی نارنج کره ویک تکه تهچین یا سیب زمینی) و یک ...
چلو کباب فیله
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

۲۶۰ گرم راسته تازه ، با دورچین مخصوص و یک پرس برنج در ظرف جدا
چلو کباب برگ ممتاز
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۲۲۰گرم راسته تازه ،با دورچین مخصوص و یک پرس برنج در ظرف جدا
چلو کباب برگ مخصوص
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۳۰۰ گرم راسته ، با دورچین مخصوص و یک پرس برنج در ظرف جدا
چلو کباب چنجه
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ ۱۳۰گرم راسته تازه و یک سیخ ۱۳۰گرمی جوجه زعفرانی با دورچین مخصوص وهمراه با یک پرس برنج جدا
چلو کباب بختیاری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۲۰۰ گرم گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله.۱۰۰ گرم سینه مرغ چرخ شده با ادویه مخصوص در یک سیخ همراه با دورچین مخصوص با یک پرس برنج در ظرف ...
چلو کباب وزیری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۱ سیخ ۲۰۰ گرمی لقمه، ۷۵گرم سینه مرغ به صورت نگینی روی لقمه با دورچین مخصوص همراه با یک پرس برنج جدا
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۱ سیخ جوجه ۱۲۰ گرم جدا، ۱ سیخ کوبیده ۱۲۰ گرم جدا، گوجه وته چین یا سیب زمینی همراه با برنج
چلو کباب میکس
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۱ سیخ لقمه ۲۰۰ گرم مخلوط گوساله و گوسفندی همراه با گوجه وکره و نارنج و تهچین کوچک یا سیب زمینی و برنج
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مجلسی

۳۵۰ گرم سینه مرغ حلزونی، همراه با دورچین مخصوص و یک پرس برنج جدا
چلو جوجه کباب مجلسی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۳۰۰گرم سینه مرغ زعفرانی،به همراه دورچین مخصوص و یک پرس برنج در ظرف جدا
چلو جوجه کباب ممتاز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۴۰ گرم سینه مرغ زعفرانی به همراه گوجه و ته چین یا سیب زمینی و نارنج وبرنج
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی درجه یک به همراه یک تکه ته چین و کره
چلو کره
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

یک سیخ بال کبابی ۳۵۰ گرم ۸ تیکه همراه با چلو
چلو بال کبابی
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو بال و کتف مخلوط

یک سیخ شامل ۴ تیکه بال و ۴ تیکه کتف همراه با برنج و گوجه و لیمو
چلو بال و کتف مخلوط
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو کتف کبابی

یک سیخ کتف کبابی شامل ۸ تیکه همراه با برنج و گوجه و لیمو
چلو کتف کبابی
۹۸,۰۰۰ تومان

کاسه کباب کثیری با چلو

چنجه ۱۵۰ گرم، جوجه مرینت شده ۱۲۰ گرم، لقمه مخصوص ۲۰۰ گرمی بال یا کتف کبابی ۲ عدد، فلفل کبابی، گوجه کبابی به همراه یک پرس چلو کره د...
کاسه کباب کثیری با چلو
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص (۲ سیخ)

۲ سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی همراه با گوجه ته چین یا سیب زمینی نارنج
چلو کوبیده مخصوص (2 سیخ)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میکس

-۱۲۰ گرم کوبیده و ۱۲۰ گرم جوجه به همراه دورچین مخصوص
خوراک کباب میکس
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک برگ ممتاز

۲۶۰گرم راسته تازه به همراه دورچین مخصوص
خوراک برگ ممتاز
۱۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله

۳۵۰ گرم فیله، به همراه دورچین مخصوص
خوراک کباب فیله
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک سلطانی مخصوص

۱ سیخ ۲۰۰ گرم راسته به همراه ۱ سیخ لقمه مخصوص به همراه دورچین مخصوص
خوراک سلطانی مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک برگ مخصوص

۲۲۰ گرم راسته تازه ، به همراه دورچین مخصوص
خوراک برگ مخصوص
۱۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۳۰۰گرم راسته تازه، به همراه دورچین مخصوص
خوراک کباب چنجه
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ ۱۳۰گرم راسته تازه ، یک سیخ ۱۳۰گرمی جوجه زعفرانی،به همراه دورچین مخصوص
خوراک کباب بختیاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه نگین دار

یک سیخ ۲۰۰ گرم کباب لقمه، ۷۵ گرم جوجه زعفرانی به صورت نگینی روی لقمه به همراه دورچین مخصوص
خوراک لقمه نگین دار
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه وزیری

۱ سیخ دوروبا ۲۰۰ گرم کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی، ۱۰۰ گرم سینه مرغ چرخ شده،به همراه دورچین مخصوص
خوراک لقمه وزیری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه مخصوص

لقمه تک سیخ ۲۰۰ گرمی همراه با دورچین مخصوص
خوراک لقمه مخصوص
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه مجلسی

۳۵۰گرم سینه مرغ حلزونی،همراه با دورچین مخصوص
خوراک جوجه مجلسی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه ممتاز

۳۰۰گرم سینه مرغ زعفرانی،همراه دورچین مخصوص
خوراک جوجه ممتاز
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص

۲۴۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، همراه با دورچین مخصوص
خوراک جوجه مخصوص
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ با ران مرغ

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده همراه با دورچین مخصوص
خوراک مرغ با ران مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

یک سیخ بال کبابی ۹ تیکه با دورچین مخصوص ونان
خوراک بال کبابی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک مخلوط بال و کتف

یک سیخ شامل ۴ تیکه بال و ۴ تیکه کتف کبابی همراه با دورچین مخصوص و نان
خوراک مخلوط بال و کتف
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

یک سیخ کتف کبابی شامل ۹ تیکه با دورچین مخصوص و نان
خوراک کتف کبابی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کاسه کباب کثیری

چنجه ۱۵۰ گرم، جوجه مرینت شده ۱۲۰گرم، لقمه مخصوص ۲۰۰ گرمی، بال یا کتف کبابی ۲ عدد، فلفل کبابی، گوجه کبابی، درظروف گیاهی
خوراک کاسه کباب کثیری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص (۲ سیخ)

۲ سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی همراه با دورچین مخصوص
خوراک کوبیده مخصوص (2 سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای روز

چلو قیمه سیب بادمجان

قیمه سیب زمینی همراه بادمجان
چلو قیمه سیب بادمجان
۸۶,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ با ران

۴۵۰ گرم مرغ، ۳۰۰ گرم ته چین، ۵۰ گرم بادمجان، سس مرغ مخصوص
ته چین مرغ با ران
۱۱۷,۰۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت

مخلفات گوشت چرخ شده به همراه کشمش پلویی و هویج نگینی و یک ماست اشانتیون
عدس پلو با گوشت
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو قیمه سیب زمینی

۳ تیکه گوشت خورشتی و سیب زمینی خلال شده
چلو قیمه سیب زمینی
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو قیمه بادمجان

۳ تیکه گوشت خورشتی و بادمجان سرخ شده
چلو قیمه بادمجان
۷۹,۰۰۰ تومان

ته چین باجوجه

۳۰۰ گرم ته چین به همراه یک سیخ جوجه ۲۰۰گرمی مرینت شده و یک تکه بادمجان
ته چین باجوجه
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ته چین بزرگ بدون مرغ

یک قالب ته چین (مابینش تکه های مرغ همراه با زرشک)با سس مرغ مخصوص
ته چین بزرگ بدون مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

خورشت خالی قیمه

خورشت خالی بدون برنج همراه با ۳تیکه گوشت تازه همراه با سیب زمینی یا بادمجان
خورشت خالی قیمه
۶۹,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با ران مرغ

ران مرغ ۴۵۰ گرمی سرخ شده با سس مخصوص و برنج درجه یک ایرانی
زرشک پلو با ران مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ته چین با لقمه مخصوص

یک قالب بزرگ ته چین همراه با یک سیخ لقمه مخصوص ۲۰۰گرمی
ته چین با لقمه مخصوص
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد فصل

گوجه -خیار-هویج -کاهو-سس سالاد
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده تازه
زیتون پرورده
۹,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست تازه می ماس
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

سوپ روز

سوپ جو قرمز به همراه تکه های مرغ و سبزیجات
سوپ روز
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست معمولی

ساده کم چرب می ماس
ماست معمولی
۵,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری فقط مشکی

فقط مشکی
نوشابه بطری فقط مشکی
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

/لیمویی/سیاه /زرد/بدون قند/سون اپ
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

در طعم های مختلف پرتقالی.سیاه و اسپرایت و زیرو
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی فقط لیمویی

فقط با طعم لیمویی
دلستر قوطی فقط لیمویی
۱۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده فقط لیمویی

فقط طعم لیمویی مارک هی دی
دلستر خانواده فقط لیمویی
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی کوچک
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

خوشگوار ۲۵۰ سی سی
دوغ بطری
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده ۱/۵ لیتری

۱/۵ لیتر خوشگوار
دوغ خانواده 1/5 لیتری
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی با طعم نعناء

با طعم نعناء۳۲۰ سی سی خوشگوار
دوغ قوطی با طعم نعناء
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی ۱/۵ لیتری

اب معدنی
آب معدنی 1/5 لیتری
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

گازدار نعنایی
دوغ شیشه ای آبعلی
۹,۵۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۲۸۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای
۱۰,۵۰۰ تومان

اضافه ها

پیاز

پیاز پوست کنده وکیوم شده
پیاز
۵۰۰ تومان

ته چین کوچک اضافه

ته چین کوچک زغفرانی
ته چین کوچک اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

یک کاسه کوچک بادمجان

بادمجان سرخ شده
یک کاسه کوچک بادمجان
۳۵,۰۰۰ تومان

یک کاسه کوچک سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده
یک کاسه کوچک سیب زمینی
۲۵,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال اضافه

پک قاشق و چنگال و خلال و دست مال
قاشق و چنگال اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس مرغ اضافه

سس مرغ مخصوص کثیری
سس مرغ اضافه
۵,۰۰۰ تومان

گوجه تک سیخ

یک سیخ گوجه شامل ۵ عدد گوجه نصفه
گوجه تک سیخ
۸,۰۰۰ تومان

تازه های کثیری

ته چین با خورشت قیمه سیب و بادمجان

یک قالب بزرگ ته چین همراه با یک ظرف خورشت قیمه سیب همراه با بادمجان
ته چین با خورشت قیمه سیب و بادمجان
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی ممتاز

گوشت گردن گوسفندی ۵۰۰ گرم همراه با سس گوشت
چلو گردن گوسفندی ممتاز
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شاهانه کثیری

یک سیخ برگ مخصوص ۲۰۰ گرم یک سیخ جوجه مخصوص ۲۰۰ گرم یک سیخ لقمه مخصوص ۲۰۰ گرم همراه با دورچین مخصوص
خوراک کباب شاهانه کثیری
۲۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاهانه کثیری

یک پرس چلو همراه با یک سیخ برگ مخصوص ۲۰۰ گرم یک سیخ لقمه مخصوص۲۰۰ گرم یک سیخ جوجه مخصوص ۲۰۰ گرم همراه با دورچین مخصوص
چلو کباب شاهانه کثیری
۲۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب ویژه سرآشپز

یک پرس چلو همراه با یک سیخ کباب ۳۵۰ گرمی، ترکیب ۱۷۰گرم فیله حلزونی گوشت و ۱۷۰ گرم فیله مرغ حلزونی، دورچین مخصوص کثیری
چلو کباب ویژه سرآشپز
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ویژه سرآشپز

یک سیخ ۳۵۰ گرمی، شامل ۱۷۰ گرم فیله گوشت حلزونی، ۱۷۰ گرم فیله مرغ حلزونی، همراه با دورچین مخصوص کثیری
خوراک کباب ویژه سرآشپز
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو رولت کباب مخصوص سرآشپز

۳۵۰ گرم رولت گوشت و مرغ همراه با دورچین مخصوص ویک پرس برنج جدا
چلو رولت کباب مخصوص سرآشپز
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک رولت گوشت و مرغ مخصوص سرآشپز

۳۵۰ گرم رولت گوشت و مرغ همراه بادورچین مخصوص
خوراک رولت گوشت و مرغ مخصوص سرآشپز
۱۶۵,۰۰۰ تومان

منو ویژه اقتصادی

پک ویژه اقتصادی ۲ نفره(شماره ۱)

۲ پرس چلو جوجه ویژه وزن جوجه ها هر سیخ ۱۳۰ گرم، گوجه، کره، لیمو
پک ویژه اقتصادی 2 نفره(شماره 1)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پک ویژه اقتصادی ۳ نفره(شماره ۱)

۳ پرس چلو جوجه ویژه، وزن جوجه ها هر کدام ۱۳۰ گرم، کره، گوجه، لیمو
پک ویژه اقتصادی 3 نفره(شماره 1)
۲۲۷,۰۰۰ تومان

پک ویژه اقتصادی ۲ نفره(شماره ۲)

یک پرس چلو کوبیده ویژه یک پرس چلو جوجه ویژه وزن کباب ها ۱۳۰ گرم به همراه گوجه و کره و لیمو
پک ویژه اقتصادی 2 نفره(شماره 2)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پک ویژه اقتصادی ۲ نفره(شماره ۳)

۲ پرس چلو کوبیده ویژه وزن کباب ها هر کدام ۱۳۰ گرم به همراه گوجه و کره و لیمو
پک ویژه اقتصادی 2 نفره(شماره 3)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پک ویژه اقتصادی ۳ نفره(شماره ۲)

۲ پرس چلو جوجه ویژه ۱ پرس چلو کوبیده ویژه
پک ویژه اقتصادی 3 نفره(شماره 2)
۲۲۷,۰۰۰ تومان

پک ویژه اقتصادی ۳ نفره (شماره ۳)

۲ پرس چلو کوبیده ویژه ۱ پرس چلو جوجه
پک ویژه اقتصادی 3 نفره (شماره 3)
۲۲۷,۰۰۰ تومان

پک ویژه اقتصادی۳نفره(شماره ۴)

۳ پرس چلو کوبیده ویژه وزن کباب ها هر کدام ۱۳۰ گرم همراه با کره و گوجه و لیمو
پک ویژه اقتصادی3نفره(شماره 4)
۲۲۷,۰۰۰ تومان