جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰گرمی، گوجه کبابی، نان لواش سبزی یاپیاز
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب محلی

۲۵۰گرم کباب محلی، گوجه کبابی، نان لواش و سبزی یا پیاز
خوراک کباب محلی
۹۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه ترش

۲۵۰گرم سینه جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، پیاز، سبزی
چلو جوجه ترش
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۲۵۰گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه ۲۵۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی
چلو کباب درباری
۲۰۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو جوجه کباب
۱۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب محلی

۲۵۰گرم کباب محلی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب محلی
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بال و کتف

یک سیخ ترکیب بال و کتف مرغ کبابی (۷ عدد)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب بال و کتف
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۲۵۰گرمی، ۱۳۰گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب سلطانی
۱۷۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی

۲ سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۵۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب کوبیده نگینی
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۵۰گرم مخلوط جوجه کباب و گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب بختیاری
۱۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

۲۵۰گرم کباب ترش، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو کباب ترش
۱۶۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب استخوان

۳۰۰گرم جوجه کباب با اسخوان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی
چلو جوجه کباب استخوان
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو دوش کباب

۲۵۰ گرم کباب کوهان گاو، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی، پیاز
چلو دوش کباب
۱۹۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ کباب ششلیک با استخوان ۴۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی
چلو کباب شیشلیک
۲۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کوبیده ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، سبزی
چلو کباب وزیری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کته ساده

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته ساده
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ مزه دار شده ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
چلو جوجه کباب ترش
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب متری

کباب کیلویی گوساله، گوجه کبابی، نان لواش، سبزی یا پیاز
خوراک کباب متری
۳۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۶۰۰ گرم ماهی قزل آلا
خوراک ماهی قزل آلا
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب کوبیده، یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله، یک عدد گوجه، نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۱۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کوبیده ۱۱۰ گرمی یک سیخ جوجه ۲۲۰ گرمی سبزی
خوراک کباب وزیری
۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۴۵۰گرم ششلیک با اسخوان سبزی
خوراک کباب شیشلیک
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۵۰گرم جوجه کباب، گوجه کبابی، نان لواش سبزی یا پیاز
خوراک جوجه کباب
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب استخوان

۳۵۰گرم جوجه کباب با اسخوان سبزی
خوراک جوجه کباب استخوان
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب محلی

۲۵۰گرم کباب محلی، گوجه کبابی، نان لواش و سبزی یا پیاز
خوراک کباب محلی
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک بال و کتف کبابی

۷عدد بال و کتف مرغ، گوجه کبابی، نان لواش و سبزی یا پیاز
خوراک بال و کتف کبابی
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی

۲ سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۵۰گرمی، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب کوبیده نگینی
۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۵۰گرم مخلوط جوجه کباب و گوشت گوساله، گوجه کبابی، نان لواش و سبزی یا پیاز
خوراک کباب بختیاری
۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰گرمی، گوجه کبابی، نان لواش سبزی یاپیاز
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

۲۵۰گرم کباب ترش، گوجه کبابی، نان لواش سبزی یا پیاز
خوراک کباب ترش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

۲۵۰گرم کباب ترش، گوجه کبابی، دورچین، نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک دوش کباب

۲۵۰گرم کباب کوهان گاو، گوجه کبابی، دورچین، نان لواش
خوراک دوش کباب
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک واویشکا مرغ

۳۰۰ گرم واوشکا مرغ، نان لواش، سبزی یا پیاز
خوراک واویشکا مرغ
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک باقلا قاتق

۳۰۰ گرم باقلا قاتق، نان لواش، سبزی یا پیاز
خوراک باقلا قاتق
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک انار بیج

۳۰۰ گرم انار بیج، نان لواش، سبزی یا پیاز
خوراک انار بیج
۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک میرزا قاسمی

۳۰۰ گرم میرزا قاسمی، نان لواش، سبزی یا پیاز
خوراک میرزا قاسمی
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

ران مرغ به همراه سس
خوراک مرغ (ران)
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده با سیب زمینی سرخ شده

یک عدد ران ۴۰۰ گرمی، سیب زمینی، سبزی، سس مرغ
خوراک مرغ سرخ شده با سیب زمینی سرخ شده
۸۱,۰۰۰ تومان

خوراک ترش تره

۳۰۰گرم خورشت
خوراک ترش تره
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک تابریان

سبزی معطر، سیر، مرغ
خوراک تابریان
۵۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو واویشکا مرغ

۳۰۰گرم خورشت واویشکا مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو واویشکا مرغ
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو باقلا قاتوق

۳۰۰گرم خورشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو باقلا قاتوق
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو انار بیج

۳۰۰گرم خورشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو انار بیج
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

۳۰۰گرم خورشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو میرزا قاسمی
۹۸,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۴۰۰ گرم برنج مخلوط، سبزی یا پیاز
لوبیا پلو
۹۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، یک عدد ران کامل مرغ
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

به همراه سیب زمینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ شده
۱۲۳,۰۰۰ تومان

چلو ترش تره

۳۰۰گرم خورشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ترش تره
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو تابریان

۳۰۰گرم خورشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو تابریان
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۶۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۶۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۳۰۰گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه
۹۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۳۰۰گرم خورشت
خورشت قیمه (اضافه)
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

مرغ، ۳۰۰گرم خورشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان
۱۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۳۰۰گرم خورشت
خورشت فسنجان (اضافه)
۷۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

دست ساز (یک نفره)
سالاد شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

دست ساز
زیتون پرورده

کوچک

۲۲,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۵۰ گرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

دست ساز
ماست چکیده

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۵۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

دست ساز
ماست بورانی

کوچک

۱۷,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۵۰ گرم)

۵۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

دست ساز
ماست و خیار

کوچک

۱۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

اشپل، گردو و باقالی

دست ساز (یک نفره)
اشپل، گردو و باقالی
۶۵,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل

دست ساز (یک نفره)
ترشی فلفل
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی بی بی گل

۱.۵ لیتر
دوغ  خانواده محلی بی بی گل
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان