جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و قلوگاه گوسفندی ۱۱۰ گرمی، نان لواش، گوجه
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرم، گوجه کبابی، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

سینه

۷۵,۰۰۰ تومان

ران

۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرم، ۴۰۰گرم برنج قالبی گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب بی استخوان

سینه

۹۰,۰۰۰ تومان

ران

۹۰,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو، ترشی کلم قرمز
کته جوجه کباب ویژه

سینه

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

ران

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته کباب کوبیده ویژه

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی هر سیخ ۱۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو، ترشی کلم قرمز
کته کباب کوبیده ویژه

دو سیخ

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی گوجه کبابی، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

کته زرشک پلو با مرغ ویژه

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم پیاز ترشی کلم قرمز
کته زرشک پلو با مرغ ویژه
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته کباب کوبیده ویژه

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی هر سیخ ۱۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو، ترشی کلم قرمز
کته کباب کوبیده ویژه

دو سیخ

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته کباب کوبیده لقمه

کته کباب کوبیده لقمه
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته لقمه نگین دار ویژه

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو ترش، ترشی...
کته لقمه نگین دار ویژه
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو، ترشی کلم قرمز
کته جوجه کباب ویژه

سینه

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

ران

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته کباب چنجه ویژه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۲۵۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، لیمو ترش، پیاز، ترشی کلم قرمز
کته کباب چنجه ویژه
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

کته کباب بختیاری ویژه

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو ت...
کته کباب بختیاری ویژه
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب ترش ویژه

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ترش ۲۵۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو ترش، ترشی کلم قرمز
کته جوجه کباب ترش ویژه
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

کته ماهی قزل آلا ویژه

نصف ماهی قزل آلا سرخ شده به وزن ۵۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو ترش، ترشی کلم قرمز
کته ماهی قزل آلا ویژه
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

کته کباب مخلوط ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد...
کته کباب مخلوط ویژه
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص

گندم، گوشت
حلیم مخصوص
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

آش شله

گوشت، آب قلم، سبزی، عدس، لوبیا چیتی، نخود، برنج، ماش، بلغور گندم، فلفل سیاه، پیاز دنبه گوسفندی، زرچوبه، زنجبیل
آش شله
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

آش رشته

سبزی آش، نخود، لوبیا قرمز وچیتی، عدس، رشته آشی، زرچوبه، فلفل سیاه وقرمز، پیاز، کشک و نعنا داغ
آش رشته
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

غذاهای ویژه با برنج کته ودورچین

کته زرشک پلو با مرغ ویژه

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم پیاز ترشی کلم قرمز
کته زرشک پلو با مرغ ویژه
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته کباب کوبیده ویژه

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی هر سیخ ۱۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو، ترشی کلم قرمز
کته کباب کوبیده ویژه

دو سیخ

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته کباب کوبیده لقمه

کته کباب کوبیده لقمه
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته لقمه نگین دار ویژه

یک سیخ کباب کوبیده نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو ترش، ترشی...
کته لقمه نگین دار ویژه
۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو، ترشی کلم قرمز
کته جوجه کباب ویژه

سینه

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

ران

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

کته کباب چنجه ویژه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۲۵۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، لیمو ترش، پیاز، ترشی کلم قرمز
کته کباب چنجه ویژه
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

کته کباب بختیاری ویژه

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو ت...
کته کباب بختیاری ویژه
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب ترش ویژه

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ترش ۲۵۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو ترش، ترشی کلم قرمز
کته جوجه کباب ترش ویژه
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

کته ماهی قزل آلا ویژه

نصف ماهی قزل آلا سرخ شده به وزن ۵۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد کلم، پیاز، لیمو ترش، ترشی کلم قرمز
کته ماهی قزل آلا ویژه
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

کته کباب مخلوط ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰گرمی، ۵۰۰ گرم برنج کته ایرانی، دورچین: سالاد...
کته کباب مخلوط ویژه
۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

اضافات

پک قاشق و چنگال

پک قاشق و چنگال
۲,۰۰۰ تومان

نان بسته بندی

نصف نان لواش
نان بسته بندی
۱,۰۰۰ تومان

آش وحلیم و غذای سنتی

حلیم مخصوص

گندم، گوشت
حلیم مخصوص
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

آش شله

گوشت، آب قلم، سبزی، عدس، لوبیا چیتی، نخود، برنج، ماش، بلغور گندم، فلفل سیاه، پیاز دنبه گوسفندی، زرچوبه، زنجبیل
آش شله
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

آش رشته

سبزی آش، نخود، لوبیا قرمز وچیتی، عدس، رشته آشی، زرچوبه، فلفل سیاه وقرمز، پیاز، کشک و نعنا داغ
آش رشته
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی گوجه کبابی، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه گوشت گوساله و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۲۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب لقمه نگین دار
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرم، ۴۰۰گرم برنج قالبی گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب بی استخوان

سینه

۹۰,۰۰۰ تومان

ران

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب ترش
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۷۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب مخلوط
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب بختیاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه (گوساله)

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۲۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب چنجه (گوساله)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کره ایرانی

۵۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره ایرانی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و قلوگاه گوسفندی ۱۱۰ گرمی
کباب کوبیده

یک سیخ

۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و قلوگاه گوسفندی ۱۱۰ گرمی، نان لواش، گوجه
خوراک کباب کوبیده

یک سیخ

۴۰,۰۰۰ تومان

دو سیخ

۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه گوشت گوساله و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۲۰۰ گرم، گوجه کبابی، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه نگین دار
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰ گرم، گوجه کبابی، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

سینه

۷۵,۰۰۰ تومان

ران

۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۰۰ گرم، گوجه کبابی، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب مخلوط
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (گوساله)

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۲۵۰ گرم، گوجه کبابی، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب چنجه (گوساله)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی (هشت تکه)

۸ عدد بال مرغ کبابی، گوجه کبابی، ۲ عدد نان لواش
خوراک بال کبابی (هشت تکه)
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده ۴۰۰ گرم ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده ۴۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سرخ کرده ۴۰۰ گرم۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج قالبی
چلو زرشک پلو با مرغ (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی (هشت تکه)

۸ عدد بال مرغ کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو بال کبابی (هشت تکه)
۹۰,۰۰۰ تومان

سس مرغ (اضافه)

سس مرغ یک نفره
سس مرغ (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۶۰ گرم خورشت، ۳ تکه گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۶۰ گرم خورشت، ۳ تکه گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مایونز، شرکتی
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ

جو پوست کنده، هویج، سیب زمینی، سبزی، آب مرغ، آبلیمو، رب گوجه، زردچوبه
سوپ

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۷۵ گرم زیتون پرورده بسته بندی شرکتی
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی لیمو
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده لیمو

۱ لیتری لیمویی
ماءالشعیر خانواده لیمو
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۵۰۰ سی سی
دوغ بطری
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان