جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قم

تهیه غذا شهر سبز

پر‌طرفدارها

چلو جوجه معمولی

یک سیخ جوجه ۱۵۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو جوجه معمولی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

دو سیخ کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوسفندی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، خیارشور، فلفل دلمه، نان
خوراک کباب کوبیده گوسفندی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوسفندی، یک سیخ جوجه ۱۵۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو کباب میکس
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص

یک سیخ جوجه ۲۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو جوجه مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوچنجه

۱۰۰گرم راستا گوسفندی ۵۰گرم دنبه ۴۰۰گرم برنج ایرانی دورچین
چلوچنجه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه

۳۰۰ گرم جوجه، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، ته چین، کره، آبلیمو، گوجه
چلو جوجه کباب ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

چلومیکس ویژه

یک سیخ جوجه۳۰۰گرمی، یک سیخ کباب۸۰گرمی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، ته چین، کره، گوجه، سماق
چلومیکس ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب قاراشی(ویژه)

یک سیخ برگ ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه ۱۵۰ گرم، یک سیخ کباب ۸۰ گرم، ۳۵۰ برنج ایرانی، نه چین، کره، گوجه، سماق
چلوکباب قاراشی(ویژه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مرغ

دو سیخ کباب مرغ ۱۵۰گرم برنج ایرانی ۳۵۰گرم کره تک نفره سماق ته چین
چلو کباب مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب گلپایگانی

دوسیخ کباب ۸۰گرمی، گوسفندی خالص، ۴۰۰گرم برنج پخته شده، دورچین ویژه، گوجه، ته چین، آبلیمو، کره
چلو کباب گلپایگانی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ برگ ۱۲۰گرم گوشت مغز راسته گوسفندی، یک سیخ کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین:گوجه کبابی، نار...
چلو کباب سلطانی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ برگ ۱۷۰گرم گوشت مغز راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو کباب برگ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۰۰ گرم گوشت مغز راسته گوسفندی، ۱۵۰ گرم جوجه، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو کباب بختیاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه گوسفندی

دو سیخ لقمه ۱۱۰گرمی گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو کباب لقمه گوسفندی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی

دو سیخ کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو کباب کوبیده گوسفندی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوسفندی، یک سیخ جوجه ۱۵۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو کباب میکس
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوسفندی، یک سیخ جوجه ۲۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو کباب میکس مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص

یک سیخ جوجه ۲۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو جوجه مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه معمولی

یک سیخ جوجه ۱۵۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، نارنج، ته چین، کره
چلو جوجه معمولی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ویژه

دوسیخ لقمه، هرکدام ۱۲۰ گرم، ۴۰۰ گرم، برنج دورچین ویژه
چلو کباب لقمه ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ممتاز

یک سیخ جوجه ۲۲۰گرمی ویژه ،۴۰۰گرم برنج ایرانی پخته شده، دورچین ویژه
چلو جوجه ممتاز
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کره (برنج ایرانی)

۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کره
چلو کره (برنج ایرانی)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب قاراشی (ویژه)

خوراک کباب قاراشی (ویژه)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

خوراک کباب میکس مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ برگ ۱۲۰ گرم گوشت مغز راسته گوسفندی، یک سیخ کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوسفندی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، خیارشور، فلفل دلمه، نان
خوراک کباب سلطانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ برگ ۱۵۰ گرم گوشت مغز راسته گوسفندی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، خیارشور، فلفل دلمه، نان
خوراک کباب برگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۰۰ گرم گوشت مغز راسته گوسفندی، ۱۰۰ گرم جوجه، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، خیارشور، فلفل دلمه، نان
خوراک کباب بختیاری
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه گوسفندی

دو سیخ لقمه ۱۰۰ گرمی گوشت گوسفندی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، خیارشور، فلفل دلمه، نان
خوراک کباب لقمه گوسفندی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

دو سیخ کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوسفندی، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، خیارشور، فلفل دلمه، نان
خوراک کباب کوبیده گوسفندی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوسفندی، یک سیخ جوجه ۱۵۰ گرم، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، خیارشور، فلفل دلمه، نان
خوراک کباب میکس
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص

یک سیخ جوجه ۲۰۰ گرم، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، خیارشور، فلفل دلمه، نان
خوراک جوجه مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه معمولی

یک سیخ جوجه ۱۵۰ گرم، دورچین:گوجه کبابی، نارنج، خیارشور، فلفل دلمه، نان
خوراک جوجه معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک ران مرغ ۴۰۰ گرم سس پز، خیارشور، نان
خوراک مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

یک ران مرغ ۴۰۰ گرم سس پز، زرشک، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی دورچینن
زرشک پلو با مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

دو تکه گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

دو تکه گوشت گوسفندی،
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

دو تکه گوشت گوسفندی، لوبیا چیتی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

دو تکه گوشت گوسفندی، لوبیا چیتی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

شرکتی (یک نفره)
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویچ رنده شده، دست ساز (یک نفره)
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده عالیس

شرکتی
دوغ خانواده عالیس
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

آبمیوه گاز دار شیشه ای تاک انگور

۳۰۰ میلی لیتر
آبمیوه گاز دار شیشه ای تاک انگور
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی گلشیر

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی گلشیر
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان