جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

تهیه غذا و کترینگ شیرین پلو (شهرک غرب)

چلو کباب

چلو کباب کوبیده زعفرانی دو سیخ (۲۲۰ گرمی)

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق
چلو کباب کوبیده زعفرانی دو سیخ (220 گرمی)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه درباری

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۵۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق
چلو کباب لقمه درباری
۸۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی زعفرانی ۱۸۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق
چلو کباب لقمه زعفرانی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی مخصوص (۲۰۰ گرمی)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق
چلو کباب برگ گوسفندی مخصوص (200 گرمی)
۱۴۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی معمولی (۱۶۰ گرمی)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق
چلو کباب برگ گوسفندی معمولی (160 گرمی)
۱۲۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه ...
چلو کباب سلطانی
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۰۰ گرم ،ترکیب راسته گوسفندی (برگ) و سینه ی مرغ(جوجه) ، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق
چلو کباب بختیاری
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۲۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ...
چلو کباب وزیری
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان ممتاز

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۹۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان ممتاز
۸۸,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخواناعلا

یک سیخ جوجه کباب فیله۸ مرغ زعفرانی ۳۵۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب بدون استخواناعلا
۷۹,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب بدون استخوان مخصوص
۴۳,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب جنگلی VIP

یک سیخ جوجه کباب ران جنگلی ۳۵۰ گرمی
چلو جوجه کباب جنگلی VIP
۸۰,۵۰۰ تومان

خوراک

سینی سر آشپز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۷۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۳۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۵...
سینی سر آشپز
۲۵۳,۰۰۰ تومان

کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، بروکلی، هویج، قارچ، یک عدد نان لواش
کباب لقمه

(با دورچین)

۵۵,۰۰۰ تومان

(بدون دورچین)

۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، بروکلی، هویج، قارچ، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۶۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان لواش (بدون دورچین)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۳,۰۰۰ تومان

کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۶۰ گرمی، یک عدد نان لواش (بدون دورچین)
کباب برگ گوسفندی

(بدون دورچین)

۱۲۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، بر...
خوراک کباب سلطانی
۱۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ زعغرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل ...
خوراک کباب بختیاری
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، بروکل...
خوراک کباب وزیری
۶۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، بروکلی، هویج، قارچ، یک عدد نان لواش
جوجه کباب

(با دورچین)

۴۳,۵۰۰ تومان

(بدون دورچین)

۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب جنگلی

یک سیخ جوجه ران ۳۵۰ گرمی همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب جنگلی
۸۰,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۳۵۰ گرم مرغ سس پز، دورچین: فلفل کبابی، بروکلی، هویج، قارچ، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ (ران)

با دورچین

۴۱,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا، دورچین: فلفل کبابی، بروکلی، هویج، قارچ، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا

کبابی

۶۳,۵۰۰ تومان

سرخ کرده

۶۳,۵۰۰ تومان

خوراک گردن

۴۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی با استخوان، دورچین: فلفل کبابی، بروکلی، هویج، قارچ، یک عدد نان لواش
خوراک گردن
۱۳۸,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری (یک سیخ)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ
کباب بختیاری (یک سیخ)
۵۰,۵۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

۵ عدد گوجه کبابی
گوجه (یک سیخ)
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۱۶۳,۵۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، سس پرتقال، خلال نارنج، خلال بادام، ۳۶۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی
شیرین پلو با مرغ (ران)
۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۳۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۴۳,۵۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۳۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۴۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه vip

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی سس پز، ۳۳۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه vip
۱۶۷,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۴۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی با استخوان، ۳۳۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن
۱۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۳۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۶۶,۵۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ (ران)
۴۱,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۶۳,۵۰۰ تومان

شیرین پلو با ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی سس پز، ۳۳۰ گرم برنج ایرانی، خلال نارنج، خلال هویج، شکر، عسل، سس پرتقال
شیرین پلو با ماهیچه
۱۷۶,۰۰۰ تومان

شیرین پلو (اضافه)

۳۳۰ گرم برنج ایرانی، خلال نارنج، خلال هویج، شکر، عسل، سس پرتقال
شیرین پلو (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو (اضافه)

۳۳۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو (اضافه)
۲۰,۵۰۰ تومان

باقالی پلو (اضافه)

۳۳۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو (اضافه)
۲۰,۵۰۰ تومان

چلو کره زعفرانی

۳۳۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره زعفرانی
۱۷,۵۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۸۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی، ۳۶۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۸۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی (بدون برنج)
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۶,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلو)

۵۰۰ گرم خورشت، ۲۴۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی (بدون برنج)
خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلو)
۹۴,۰۰۰ تومان

منوی رژیمی

سینی سبزیجات

سبزیجات گریل شده (کلم بروکلی، هویج، قارچ، روغن زیتون، سرکه بالزامیک)، ۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، یک عدد نان لواش
سینی سبزیجات
۴۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب رژیمی

جوجه کباب فیله مرغ کبابی ۲۲۰ گرمی، دورچین: بروکلی، هویج، قارچ، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب رژیمی
۴۳,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ رژیمی (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ بخار پز شده، دورچین: بروکلی، هویج، قارچ، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ رژیمی (ران)
۴۱,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، نان تست طعم دار شده با سس سیر، زیتون، پنیر پارمزان، سس مخصوص
سالاد سزار
۳۷,۰۰۰ تومان