جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

تهیه غذا و کته کباب طبرستان

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده مخصوص گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز در ظروف vip
چلو کباب کوبیده مخصوص گوسفندی
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه ویژه

۴۵۰ گرم جوجه محلی سرخ شده در روغن حیوانی، کره، رب انار محلی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه ویژه
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب کوبیده گوسفندی
۲۰
۱۲۲,۵۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ران - پرسنلی

یک عدد ران مرغ ۳۰۰ گرمی چلو
زرشک پلو با مرغ ران - پرسنلی
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، دورچین ویژه روز، نان سنگک و نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت در ظروف گیاهی، ۷۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک پفکی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب کوبیده مخصوص گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز در ظروف vip
چلو کباب کوبیده مخصوص گوسفندی
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب کوبیده گوسفندی
۲۰
۱۲۲,۵۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۵۰۰ گرم جوجه محلی سرخ شده در روغن و کره، رب انار محلی
خوراک اکبر جوجه
۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۶ تا ۷ عدد بال کبابی یا ۳۰۰ گرم، دورچین ویژه روز، نان سنگک، نان لواش
خوراک بال کبابی
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش محلی

۳۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با رب انار محلی، گردو، سبزیجات محلی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش محلی
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ زعفرانی، دورچین ویژه روز، نان سنگک و نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (ران)
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، دورچین ویژه روز، نان سنگک و نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۶۵۰ گرم جوجه کامل، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص

۲۰۰ گرم کباب لقمه گوسفندی و جوجه نگینی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سینه - پرسنلی

یک عدد سینه مرغ ۳۰۰ گرمی چلو
زرشک پلو با مرغ سینه - پرسنلی
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله گوسفندی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کبابی گوسفندی

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی، دورچین ویژه روز، نان سنگک و نان لواش
خوراک فیله کبابی گوسفندی
۲۰
۲۹۰,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۶ تکه راسته گوسفندی با استخوان، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب شیشلیک
۲۰
۳۲۲,۵۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی ۲۰۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز در ظروف vip
چلو کباب لقمه زعفرانی
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۲۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ران - پرسنلی

یک عدد ران مرغ ۳۰۰ گرمی چلو
زرشک پلو با مرغ ران - پرسنلی
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه ویژه

۴۵۰ گرم جوجه محلی سرخ شده در روغن حیوانی، کره، رب انار محلی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه ویژه
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش محلی

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی طعم دار شده با رب انار محلی، گردو، سبزیجات محلی، دورچین ویژه روز، نان سنگک و نان لواش
خوراک کباب ترش محلی
۲۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (پرسنلی)

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب کوبیده (پرسنلی)
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو

۴۰۰ گرم شوید باقالی با برنج ایرانی
شوید باقالی پلو
۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۴۵۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک پفکی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک پفکی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

شوید باقالی با مرغ (سینه)

۴۰۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم شوید باقالی پلو با برنج ایرانی
شوید باقالی با مرغ (سینه)
۲۰
۱۵۲,۵۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ تومان

شوید باقالی با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم شوید باقالی پلو با برنج ایرانی
شوید باقالی با مرغ (ران)
۲۰
۱۵۲,۵۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (پرسنلی)

۱۵۰ گرم جوجه بی استخوان، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو جوجه کباب (پرسنلی)
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

خورشت کباب تابه ای (اضافه)

۲ تکه کباب تابه ای، دورچین ویژه روز، یک تکه نان لواش و نان سنگک
خورشت کباب تابه ای (اضافه)
۲۰
۹۷,۵۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت در ظروف گیاهی، ۷۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

کباب تابه ای با چلو

۲ تکه کباب تابه ای گوسفندی ۱۲۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
کباب تابه ای با چلو
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین ویژه روز، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ
۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده در ظروف قابل گرم کردن
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۰
۹۷,۵۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت در ظروف گیاهی، ۷۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۰
۹۷,۵۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت در ظروف گیاهی، ۷۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، بادمجان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت، ۱۰۰گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی
 خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۰
۹۷,۵۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۱۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۱۱۰ گرم راسته گوسفندی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۲۰
۱۴۲,۵۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۲۰ گرم راسته گوسفندی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب برگ
۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

کته قابلمه ای

۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، ته دیگ برنجی و سیب زمینی، (برنج طارم محلی مازندران)
کته قابلمه ای
۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب سلطانی
۲۰
۳۴۲,۵۰۰ ۲۷۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک عدد جوجه کامل ۷۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰ تومان

کته بال کبابی

۶-۷ عدد بال کبابی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته بال کبابی
۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

۲۲۰ گرم مغز ران گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب چنجه گوسفندی
۲۰
۲۸۷,۵۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کبابی گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو فیله کبابی گوسفندی
۲۰
۳۳۲,۵۰۰ ۲۶۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

۶ تکه راسته گوسفندی با استخوان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب شیشلیک
۲۰
۳۶۵,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۲۰ گرم راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب برگ
۲۰
۲۸۷,۵۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۱۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۱۱۰ گرم راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب بختیاری
۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۶-۷ عدد بال کبابی ( ۳۰۰ گرم ) ، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو بال کبابی
۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش محلی

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی طعم دار شده با رب انار محلی، گردو، سبزیجات محلی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب ترش محلی
۲۰
۳۰۷,۵۰۰ ۲۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه سینه ۳۰۰ گرمی با یک سیخ کوبیده ۱۱۰ گرمی با ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی با دورچین ویژه
چلو کباب وزیری
۲۰
۲۳۵,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو

چلو کره

۳۷۰ الی ۴۰۰ گرم برنج طارم
چلو کره
۴۸,۰۰۰ تومان

کته قابلمه ای

۴۰۰ گرم طارم محلی معطر
کته قابلمه ای
۵۶,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو

۴۰۰ گرم طارم محلی معطر با باقالی تازه
شوید باقالی پلو
۵۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

۳۷۰ گرم طارم محلی معطر با زرشک پفکی
زرشک پلو
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده مخصوص گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز در ظروف vip
چلو کباب کوبیده مخصوص گوسفندی
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی ۲۰۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز در ظروف vip
چلو کباب لقمه زعفرانی
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص

۲۰۰ گرم کباب لقمه گوسفندی و جوجه نگینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز در ظروف vip
چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۲۳۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب
۲۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو جوجه کباب بدون استخوان (ران)
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه سینه ۳۰۰ گرمی با یک سیخ کوبیده ۱۱۰ گرمی با ۴۰۰ گرم چلو کره ایرانی با دورچین ویژه
چلو کباب وزیری
۲۰
۲۳۵,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش محلی

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی طعم دار شده با رب انار محلی، گردو، سبزیجات محلی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب ترش محلی
۲۰
۳۰۷,۵۰۰ ۲۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۱۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۱۱۰ گرم راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب بختیاری
۲۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب سلطانی
۲۰
۳۴۲,۵۰۰ ۲۷۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۲۰ گرم راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب برگ
۲۰
۲۸۷,۵۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

۶ تکه راسته گوسفندی با استخوان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب شیشلیک
۲۰
۳۶۵,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰ تومان

چلو فیله کبابی گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو فیله کبابی گوسفندی
۲۰
۳۳۲,۵۰۰ ۲۶۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

۲۲۰ گرم مغز ران گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب چنجه گوسفندی
۲۰
۲۸۷,۵۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک عدد جوجه کامل ۷۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش محلی

۳۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با رب انار محلی، گردو، سبزیجات محلی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز در ظروف vip
چلو جوجه کباب ترش محلی
۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

۶-۷ عدد بال کبابی ( ۳۰۰ گرم ) ، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو بال کبابی
۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۷۰ الی ۴۰۰ گرم برنج ایرانی طارم محلی مازندران
چلو کره
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

کته کباب

کته کباب وزیری

یک سیخ جوجه سینه ۳۰۰ گرمی با یک سیخ کوبیده ۱۱۰ گرمی با ۴۵۰ گرم کته قابلمه ای با دورچین ویژه
کته کباب وزیری
۲۰
۲۳۵,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ تومان

کته کباب شیشلیک

۶ تکه راسته گوسفندی با استخوان، ۴۵۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته کباب شیشلیک
۲۰
۳۷۲,۵۰۰ ۲۹۸,۰۰۰ تومان

کته کباب ویژه

یک سیخ کباب چنجه گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته کباب ویژه
۲۰
۲۹۵,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰ تومان

کته کباب ترش ویژه

یک سیخ کباب ترش محلی ۲۲۰ گرمی طعم دار شده با رب انار محلی، گردو، سبزیجات محلی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته کباب ترش ویژه
۲۰
۳۱۵,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان

کته کباب بختیاری

۱۲۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۱۰۰ گرم راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته کباب بختیاری
۲۰
۱۸۷,۵۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کته کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته کباب سلطانی
۲۰
۳۵۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کته کباب برگ

۲۲۰ گرم راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته کباب برگ
۲۰
۲۹۵,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰ تومان

کته چنجه گوسفندی

۲۲۰ گرم مغز ران گوسفندی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته چنجه گوسفندی
۲۰
۲۹۵,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰ تومان

کته فیله کباب

۲۲۰ گرم فیله گوسفندی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته فیله کباب
۲۰
۳۴۰,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰ تومان

کته کباب لقمه نگین دار مخصوص

۲۰۰ گرم کباب لقمه گوسفندی و جوجه نگینی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته کباب لقمه نگین دار مخصوص
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

کته کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته کباب لقمه زعفرانی
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده مخصوص گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته کباب کوبیده مخصوص گوسفندی
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب با استخوان

یک عدد جوجه کامل ۶۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته جوجه کباب با استخوان
۲۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۴,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب بدون استخوان (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته جوجه کباب بدون استخوان (ران)
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب ترش محلی

۳۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با رب انار محلی، گردو، سبزیجات محلی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته جوجه کباب ترش محلی
۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

کته بال کبابی

۶-۷ عدد بال کبابی، ۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، دورچین ویژه روز
کته بال کبابی
۲۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کته قابلمه ای

۴۰۰ گرم کته قابلمه ای، ته دیگ برنجی و سیب زمینی، (برنج طارم محلی مازندران)
کته قابلمه ای
۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب ترش محلی

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی طعم دار شده با رب انار محلی، گردو، سبزیجات محلی، دورچین ویژه روز، نان سنگک و نان لواش
خوراک کباب ترش محلی
۲۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۱۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۱۱۰ گرم راسته گوسفندی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۲۰
۱۴۲,۵۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۲۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۲۰ گرم راسته گوسفندی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب برگ
۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۶ تکه راسته گوسفندی با استخوان، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب شیشلیک
۲۰
۳۲۲,۵۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کبابی گوسفندی

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی، دورچین ویژه روز، نان سنگک و نان لواش
خوراک فیله کبابی گوسفندی
۲۰
۲۹۰,۰۰۰ ۲۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

۲۲۰ گرم فیله گوسفندی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص

۲۰۰ گرم کباب لقمه گوسفندی و جوجه نگینی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب لقمه نگین دار مخصوص
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک کباب کوبیده گوسفندی
۲۰
۱۲۲,۵۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۶۵۰ گرم جوجه کامل، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، دورچین ویژه روز، نان سنگک و نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ زعفرانی، دورچین ویژه روز، نان سنگک و نان لواش
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (ران)
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش محلی

۳۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با رب انار محلی، گردو، سبزیجات محلی، دورچین ویژه روز، نان سنگک یا نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش محلی
۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۶ تا ۷ عدد بال کبابی یا ۳۰۰ گرم، دورچین ویژه روز، نان سنگک، نان لواش
خوراک بال کبابی
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۵۰۰ گرم جوجه محلی سرخ شده در روغن و کره، رب انار محلی
خوراک اکبر جوجه
۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

زرشک پلو با مرغ ران - پرسنلی

یک عدد ران مرغ ۳۰۰ گرمی چلو
زرشک پلو با مرغ ران - پرسنلی
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سینه - پرسنلی

یک عدد سینه مرغ ۳۰۰ گرمی چلو
زرشک پلو با مرغ سینه - پرسنلی
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه ویژه

۴۵۰ گرم جوجه محلی سرخ شده در روغن حیوانی، کره، رب انار محلی، ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه ویژه
۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت در ظروف گیاهی، ۷۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت، ۱۰۰گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی
 خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۰
۹۷,۵۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت در ظروف گیاهی، ۷۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، بادمجان، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۰
۹۷,۵۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت در ظروف گیاهی، ۷۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت تکه ای مخلوط گوساله و گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده در ظروف قابل گرم کردن
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۰
۹۷,۵۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین ویژه روز، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ
۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

کباب تابه ای با چلو

۲ تکه کباب تابه ای گوسفندی ۱۲۰گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
کباب تابه ای با چلو
۲۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ تومان

خورشت کباب تابه ای (اضافه)

۲ تکه کباب تابه ای، دورچین ویژه روز، یک تکه نان لواش و نان سنگک
خورشت کباب تابه ای (اضافه)
۲۰
۹۷,۵۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (پرسنلی)

یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو کباب کوبیده (پرسنلی)
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (پرسنلی)

۱۵۰ گرم جوجه بی استخوان، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، دورچین ویژه روز
چلو جوجه کباب (پرسنلی)
۲۰
۱۱۵,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ تومان

شوید باقالی با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم شوید باقالی پلو با برنج ایرانی
شوید باقالی با مرغ (ران)
۲۰
۱۵۲,۵۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ تومان

شوید باقالی با مرغ (سینه)

۴۰۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم شوید باقالی پلو با برنج ایرانی
شوید باقالی با مرغ (سینه)
۲۰
۱۵۲,۵۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک پفکی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۴۵۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک پفکی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۲۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

شوید باقالی پلو

۴۰۰ گرم شوید باقالی با برنج ایرانی
شوید باقالی پلو
۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

منوی اقتصادی، کارگاهی و شرکتی

پکیج چلو کباب کوبیده

۲ پرس چلو کباب کوبیده ۸۰ گرمی (یک سیخ)، بسته بندی در ۲ عدد ظروف فوم بصورت جداگانه همانند غکس
پکیج چلو کباب کوبیده
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پکیج چلو جوجه کباب

۲ پرس چلو جوجه کباب ۱۳۰ گرمی، بسته بندی در ۲ عدد ظروف فوم بصورت جداگانه
پکیج چلو جوجه کباب
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پکیج چلو خورشت قیمه

۲ پرس چلو خورشت قیمه، بسته بندی در ۲ عدد ظروف فوم بصورت جداگانه
پکیج چلو خورشت قیمه
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

پکیج چلو خورشت قورمه سبزی

۲ پرس چلو خورشت قورمه سبزی، بسته بندی در ۲ عدد ظروف فوم و خورشتی بصورت جداگانه
پکیج چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

پکیج زرشک پلو با مرغ

۲ پرس زرشک پلو با مرغ ران و سینه ۲۵۰ گرمی، بسته بندی در ۲ عدد ظروف فوم بصورت جداگانه
پکیج زرشک پلو با مرغ
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

غذای سنتی مازندران

چلو ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۱۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۸۰۰ گرم گردن بره پخته شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو گردن
۱۰
۲۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان محلی

۲۵۰ گرم کشک بادمجان ، دورچین کشک، نعنا داغ، پیاز داغ، یک تکه نان لواش یا نان سنگک
کشک بادمجان محلی
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مرغ ترش محلی

۵۰۰ جوجه سرخ شده، سس مخصوص انار تازه، آلو جنگلی پخته شده در رب انار محلی (کاملا خانگی)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت مرغ ترش محلی
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

سینه مرغ گریل شده , کاهو , گوجه , زیتون , نان تست , پنیر پارمسان , سس مخصوص سزار سرآشپز
سالاد سزار
۹۹,۰۰۰ تومان

سوپ

۵۰۰ گرم سوپ جو با سبزیجات تازه
سوپ
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک عدد سالاد تک نفره به همراه سس مخصوص
سالاد فصل
۲۹,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۰۰ گرم سالاد شیرازی
سالاد شیرازی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست شرکتی
ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

ماست بورانی بادمجان محلی

۲۰۰ گرم ماست بادمجان کبابی و بورانی
ماست بورانی بادمجان محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست بورانی اسفناج محلی

۲۰۰ گرم ماست اسفناج کبابی بورانی
ماست بورانی اسفناج محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست دلال محلی

۲۰۰ گرم ماست دلال محلی
ماست دلال محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار محلی

یک نفره
ماست و خیار محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر محلی

۲۰۰ گرم ماست موسیر محلی
ماست موسیر محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

۲۰۰ گرم زیتون پرورده محلی
زیتون پرورده محلی
۳۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

مالت

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری گدوک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری گدوک
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

۰.۵ لیتر دوغ محلی ویژه با محتویات سبزیجات و گردو و موسیر
دوغ محلی کوچک
۱۹,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر محلی ویژه با محتویات سبزیجات و گردو و موسیر
دوغ خانواده محلی
ناموجود

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان