جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

ته دیگ (فودکورت الماس)

کباب

کباب چنجه دو آتیشه

کباب چنجه دو آتیشه
۴۱,۵۰۰ تومان

کباب چنجه لاری دو آتیشه

کباب چنجه لاری دو آتیشه
۴۹,۵۰۰ تومان

کباب دیگی دو آتیشه

کباب دیگی دو آتیشه
۳۰,۵۰۰ تومان

کباب چوبی مرغ دو آتیشه

کباب چوبی مرغ دو آتیشه
۳۰,۵۰۰ تومان

کباب ترش اصل رشتی

کباب ترش اصل رشتی
۴۳,۵۰۰ تومان

میکس کباب

میکس کباب
۴۴,۵۰۰ تومان

میکس پلاس

میکس پلاس
۴۹,۵۰۰ تومان

پلاس پلاس

پلاس پلاس
۵۶,۵۰۰ تومان

پلو کباب اصل رشتی

پلو کباب اصل رشتی
۵۲,۵۰۰ تومان

میکس ترش

میکس ترش
۳۸,۵۰۰ تومان

جوجه ترش اصل رشتی

جوجه ترش اصل رشتی
۳۴,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

قیمه لاپلو اصل تهرونی

قیمه لاپلو اصل تهرونی
۳۰,۵۰۰ تومان

ماکارونی ته دیگی

ماکارونی ته دیگی
۳۰,۵۰۰ تومان

ته چین هندی

ته چین هندی
۳۴,۵۰۰ تومان

سبزی پلو ته دیگی همراه با مرغ سرخ شده

سبزی پلو ته دیگی همراه با مرغ سرخ شده
۳۲,۵۰۰ تومان

میکس میرزا قاسمی و کشک

میکس میرزا قاسمی و کشک
۲۳,۵۰۰ تومان

قیمه نثار اصل قزوینی

قیمه نثار اصل قزوینی
۳۲,۵۰۰ تومان

مرغ سرخ شده دو آتیشه

مرغ سرخ شده دو آتیشه
۳۰,۵۰۰ تومان

مرغ و بادمجان لاپلو اصل تهرونی

مرغ و بادمجان لاپلو اصل تهرونی
۳۰,۵۰۰ تومان

باقالا قاتق

باقالا قاتق
۱۸,۵۰۰ تومان

میرزا قاسمی اصل رشتی

میرزا قاسمی اصل رشتی
۱۶,۵۰۰ تومان

گوشت و بادمجان لاپلو اصل تهرونی

گوشت و بادمجان لاپلو  اصل تهرونی
۳۰,۵۰۰ تومان

باقالی پلو ته دیگی با مرغ یا گوشت

باقالی پلو ته دیگی با مرغ یا گوشت
۳۲,۵۰۰ تومان

باقالی پلو ته دیگی با گوشت

باقالی پلو ته دیگی با گوشت
۳۲,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان اصل تهرونی

کشک بادمجان اصل تهرونی
۱۸,۵۰۰ تومان

ماهی سالمون نروژی دو آتیشه

ماهی سالمون نروژی دو آتیشه
۵۸,۵۰۰ تومان

زرشک پلو ته دیگی

زرشک پلو ته دیگی
۳۲,۵۰۰ تومان

قرمه سبزی لاپلو اصل تبریزی

قرمه سبزی لاپلو اصل تبریزی
۳۰,۵۰۰ تومان

لوبیا پلو ته دیگی اصل تهرونی

لوبیا پلو ته دیگی اصل تهرونی
۳۰,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۰۰۰ تومان