جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری اسپایسی٬ به همراه سیب زمینی، سالاد کلم
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۶۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری اسپایسی٬ به همراه سیب زمینی، سالاد کلم
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی

۱۳۶,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله، قارچ، گوجه، زیتون، پیاز، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا چانو (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نوشابه قوطی کوکا کولا، نان
فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سطل سوخاری میکس

۲ تکه ران سوخاری، ۲ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم
سطل سوخاری میکس
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چیف

سینه مرغ کریسپی، ژامبون گوشت ۹۰٪، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ بیگ چیف
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گرند بیف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، چیپس خانگی، گوجه، فلفل دلمه ای، مایونز، سس بیانز
پیتزا گرند بیف (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلت چیکن (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله، فیله مرغ، قارچ، گوجه، زیتون، پیاز، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا فیلت چیکن (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نوشابه قوطی کوکا کولا، نان
فیله مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

پیده زبان

زبان، قارچ، کنجد، پنیر، سس، نان مخصوص
پیده زبان
۱۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون فیله گوساله و مرغ ۹۵%، گوشت، مرغ، پپرونی، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا سوپریم (آمریکایی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون فیله گوساله و مرغ ۹۵%، قارچ، گوشت، گوجه، هات داگ، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا مخصوص (آمریکایی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، فیله مرغ کبابی، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)
۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون فیله گوساله و مرغ ۹۵%، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا گرند بیف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، چیپس خانگی، گوجه، فلفل دلمه ای، مایونز، سس بیانز
پیتزا گرند بیف (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلت چیکن (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله، فیله مرغ، قارچ، گوجه، زیتون، پیاز، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا فیلت چیکن (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله، قارچ، گوجه، زیتون، پیاز، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا چانو (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سیسیلی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا چیکن سیسیلی (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۱,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، زبان، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، مایونز، سس بیانز
پیتزا زبان (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی با سس پستو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، گوجه، زیتون، سس بیانز، سس پستو
پیتزا پپرونی با سس پستو (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا توسکانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون فیله گوشت ۹۵%، قارچ، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا توسکانو (ایتالیایی)

کوچک (۲۳ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکو تند (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون فیله ۹۵%، پپرونی، قارچ، گوجه، زیتون، فلفل چیلی، فلفل دلمه ای، سس تند، سس بیانز
پیتزا مکزیکو تند (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کواترو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، چیکن سیسیلی، مرغ و اسفناج، پپرونی، گوشت
پیتزا کواترو (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی تاله (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سبزیجات، قارچ، گوجه، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه ای، سس بیانز
پیتزا وجی تاله (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ماگاریتا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه، روغن زیتون، گوجه، سس بیانز
پیتزا ماگاریتا (ایتالیایی)

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۳ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیگ چیف

سینه مرغ کریسپی، ژامبون گوشت ۹۰٪، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ بیگ چیف
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ سینه مرغ سوخاری
۸۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری نرمال٬ به همراه سیب زمینی، سالاد کلم
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۳۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۶,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری نرمال٬ به همراه سیب زمینی، سالاد کلم
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نوشابه قوطی کوکا کولا، نان
فیله مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نوشابه قوطی کوکا کولا، نان
فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سطل سوخاری میکس

۲ تکه ران سوخاری، ۲ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم
سطل سوخاری میکس
۱۸۹,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۷ تکه ناگت مرغ
ناگت مرغ
۹۴,۰۰۰ تومان

چیتزا

سینه مرغ کریسپی، سس مخصوص، پنیر، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه قوطی کوکا کولا
چیتزا
۱۴۷,۰۰۰ تومان

غذای کودک

ناگت مرغ

به همراه آبمیوه، اسباب بازی، پاستیل
ناگت مرغ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی مرغ و قارچ

به همراه آبمیوه، اسباب بازی، پاستیل
پیتزا مینی مرغ و قارچ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار مرغ (دو نفره)

کاهو پیچ، سینه مرغ کبابی، کاهو، خیار، پنیر پارمسان، گوجه گیلاسی، نان تست، سس مخصوص کم چرب
سالاد سزار مرغ (دو نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل ویژه توسکا (یک نفره)

کاهو، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، خیار، گوجه گیلاسی، پنیر فتا، پیاز، سس کم چرب ویژه توسکا
سالاد فصل ویژه توسکا (یک نفره)
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا (یک نفره)

پاستا، سینه مرغ آب پز، پیازچه، ذرت، خیارشور، زیتون سیاه، سس کم چرب
سالاد پاستا (یک نفره)
۶۳,۰۰۰ تومان

سالاد کلم (یک نفره)

یک نفره
سالاد کلم (یک نفره)
۲۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

یک نفره
قارچ سوخاری
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده ساده
۴۷,۰۰۰ تومان

نان سیر

یک نفره
نان سیر
۷۹,۰۰۰ تومان

سوپ خامه

یک نفره
سوپ خامه
۲۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان