جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مخصوص آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون، ...
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس پپرونی ۹۰٪، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، سس قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا رست بیف آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس پپرونی ۹۰%، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دونفره ( ۳۰ سانتی متری )

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک بیکن جان

یک جفت، بیکن گوشت ۹۰%، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
اسنک بیکن جان
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا تورینو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا مخصوص، پپرونی ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا تورینو ایتالیایی

دونفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فلورنتینو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا مخصوص، پپرونی ۹۰%، سوسیس ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا فلورنتینو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کونتادینو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، شنیسل مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا کونتادینو ایتالیایی

دونفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بوفالو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله رست بیف، پنیر پیتزا مخصوص، سس قارچ، زیتون
پیتزا بوفالو ایتالیایی

دونفره ( ۳۰ سانتی متری )

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس پپرونی ۹۰%، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دونفره ( ۳۰ سانتی متری )

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، سس قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سینه مرغ گریل شده نگینی، ژامبون گوشت ۹۰٪، ژامبون مرغ ۹۰٪، گوشت فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون، ...
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس پپرونی ۹۰٪، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا ترکیبی
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
دوبل برگر
۱۳۶,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
دوبل چیز برگر
۱۴۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ساده

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
همبرگر ساده
۹۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص جان، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک
چیز برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

جان برگر

۶۰ گرم خمیر پیتزا آمریکایی، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، چیپس خلالی، بیکن، پنیر موزارلا، سس قارچ، س...
جان برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قارچ، سس مخصوص، نان مک
ماشروم برگر
۹۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد سینه مرغ گریل شده ۹۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک
چیکن برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

چیکن کلاسیک

یک عدد سینه مرغ سوخاری شده ۹۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک
چیکن کلاسیک
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، کاهو، گوجه،خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده ۶۰ گرمی، یک ورق بیکن بیکن گوشت ۹۰٪، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوپریم
۱۰۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

دبل دان

۲ عدد سینه مرغ سوخاری شده، یک ورق بیکن گوشت ۹۰٪، ۲ ورق پنیر گودا، سس مخصوص
دبل دان
۱۲۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (دو تکه)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، یک عدد سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (دو تکه)
۹۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، یک عدد سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (سه تکه)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ۲ عدد سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، ۲ عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (شش تکه)

۶ عدد فیله مرغ سوخاری، ۲ عدد سالاد کلم، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس سیر مخصوص، ۲ عدد نان بروتچن
فیله استریپس (شش تکه)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری

۴ عدد کتف سوخاری، ۴ عدد بال سوخاری، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
 کتف و بال سوخاری
۸۶,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک بیکن جان

یک جفت، بیکن گوشت ۹۰%، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
اسنک بیکن جان
۵۷,۰۰۰ تومان

اسنک استیک جان

یک جفت، استیک گوشت‌ گوساله، استیک سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
اسنک استیک جان
۵۹,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت جان

یک جفت، مغز ران گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک گوشت جان
۵۴,۰۰۰ تومان

اسنک اسپشیال جان

یک جفت، سینه مرغ ریش شده، گوشت مغز ران گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک اسپشیال جان
۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ جان

یک جفت، سینه مرغ ریش ریش شده، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک مرغ جان
۵۱,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص جان

یک جفت، میکس کالباس گوشت و مرغ ۹۰٪، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک مخصوص جان
۴۹,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی

یک جفت، کالباس پپرونی ۹۰٪، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، ذرت، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان تست
اسنک پپرونی
۵۰,۰۰۰ تومان

اسنک سبزیجات

یک جفت، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر موزارلا، ذرت، سس مخصوص، نان تست
اسنک سبزیجات
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

۱۴۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو پیچ، نان تست، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، زیتون، سس مخصوص
سالاد سزار
۹۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، خیار، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

یک نفره، ماکارونی فرمی، ژامبون گوشت ۹۰%، خیارشور، گوجه گیلاسی، هویج، سس مخصوص، ذرت
سالاد ماکارونی
۳۱,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کلم سفید، ذرت، نخودفرنگی، هویج
سالاد مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

میکس سیب زمینی و پیاز سوخاری

۴ حلقه پیاز سوخاری شده، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
میکس سیب زمینی و پیاز سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

میکس قارچ و پیاز سوخاری

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری شده، ۴ حلقه پیاز سوخاری شده
میکس قارچ و پیاز سوخاری
۵۹,۰۰۰ تومان

میکس قارچ و سیب زمینی

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۱۵۰ گرم قارچ سوخاری
میکس قارچ و سیب زمینی
۵۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده ساده
۳۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۵۹,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۸ حلقه پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس سیر
نان سیر

۲۵ سانتی متری

۵۳,۰۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن

۲۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری تکه ای
چیکن پاپ کورن
۸۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

سیب

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان