جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب اقتصادی

چلو جوجه کباب اقتصادی
۱۲,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
چلو جوجه کباب
۱۵,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۷۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
چلو کباب کوبیده
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص زعفرانی

۲۰۰ گرم کباب لقمه زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
چلو کباب لقمه مخصوص زعفرانی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص نگینی

۲۴۰ گرم کباب کوبیده، جوجه کباب نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
چلو کباب مخصوص نگینی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس (وزیری)

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
چلو کباب میکس (وزیری)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص (وزیری)

۱۴۰ گرم کباب کوبیده، ۲۵۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
چلو کباب میکس مخصوص (وزیری)
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب ۱۱۰ گرمی

۱۱۰ گرم جوجه کباب، نان لواش، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
خوراک جوجه کباب 110 گرمی
۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ۱۵۰ گرمی

۱۵۰ گرم جوجه کباب، نان لواش، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
خوراک جوجه کباب 150 گرمی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ۲۷۰ گرمی

۲۷۰ گرم جوجه کباب، نان لواش، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
خوراک جوجه کباب 270 گرمی
۱۷,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ۱۱۰ گرمی (یک سیخ)

۱۱۰ گرم
جوجه کباب 110 گرمی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ۱۵۰ گرمی (یک سیخ)

۱۵۰ گرم
جوجه کباب 150 گرمی (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ۲۷۰ گرمی (یک سیخ)

۲۷۰ گرم
جوجه کباب 270 گرمی (یک سیخ)
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲۰۰ گرم کباب کوبیده، نان لواش، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
خوراک کباب کوبیده
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص زعفرانی

۲۰۰ گرم کباب لقمه زعفرانی، نان لواش، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
خوراک کباب لقمه مخصوص زعفرانی
۲۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص مسلمان

۲۰۰ گرم کباب لقمه، ۵۰ گرم کباب برگ نگینی، نان لواش، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص مسلمان
۳۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص نگینی

۲۴۰ گرم کباب کوبیده، جوجه کباب نگینی، نان لواش، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
خوراک کباب مخصوص نگینی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس (وزیری)

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، نان لواش، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
خوراک کباب میکس (وزیری)
۱۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص (وزیری)

۱۴۰ گرم کباب کوبیده، ۲۵۰ گرم جوجه کباب، نان لواش، گوجه کبابی، هویج معطر، خیارشور، زیتون، ترشی کلم، ترشی مخلوط
خوراک کباب میکس مخصوص (وزیری)
۲۸,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ، نان لواش، گوجه کبابی، ترشی مخلوط
خوراک مرغ
۱۳,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۰۰ گرم
کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۵۰۰ تومان

منوی اقتصادی

چلو کباب کوبیده یک سیخ (اقتصادی)

۷۰ گرم
چلو کباب کوبیده یک سیخ (اقتصادی)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده دو سیخ (اقتصادی)

۱۴۰ گرم
چلو کباب کوبیده دو سیخ (اقتصادی)
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (اقتصادی)

۱۱۰ گرم
چلو جوجه کباب (اقتصادی)
۱۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس (اقتصادی)

۱۸۰ گرم
چلو کباب میکس (اقتصادی)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست چکیده سنتی

۲۰۰ گرم ماست خانگی
ماست چکیده سنتی
۲,۵۰۰ تومان

زیتون شور

محلی
زیتون شور
۳,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده دلفین

زیتون پرورده دلفین
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۳,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط

خانگی
ترشی مخلوط
۱,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

خانگی
سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

سوپ

سوپ جو

۳۰۰ گرم سوپ جو
سوپ جو
۲,۵۰۰ تومان

سوپ شیر

۳۰۰ گرم سوپ شیر
سوپ شیر
۴,۵۰۰ تومان

یک سیخ گوجه کبابی

یک سیخ گوجه کبابی
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان