جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

جگرسرای امیرخان (گل یخ)

کباب

کباب جگر

کباب جگر
۲,۰۰۰ تومان

کباب دل

کباب دل
۲,۰۰۰ تومان

کباب قلوه

کباب قلوه
۳,۰۰۰ تومان

کباب خویک

کباب خویک
۲,۵۰۰ تومان

کباب سر دل

کباب سر دل
۳,۰۰۰ تومان

کباب جگر دنبه

کباب جگر دنبه
۳,۰۰۰ تومان

دل شکاری

وزنی
دل شکاری
رایگان

قلوه شکاری

وزنی
قلوه شکاری
رایگان

دل کامل

وزنی
دل کامل
رایگان

قلوه کامل

وزنی
قلوه کامل
رایگان

کباب چنجه (راسته گوساله)

کباب چنجه (راسته گوساله)
۱۹,۰۰۰ تومان

کباب جوجه زعفرانی (فیله)

کباب جوجه زعفرانی (فیله)
۱۱,۰۰۰ تومان

کباب جوجه زعفرانی (ران)

کباب جوجه زعفرانی (ران)
۱۱,۰۰۰ تومان

کباب جوجه فلفلی (ران)

کباب جوجه فلفلی (ران)
۱۱,۰۰۰ تومان

کباب جوجه لبنانی

کباب جوجه لبنانی
۱۱,۰۰۰ تومان

کباب بال زعفرانی

کباب بال زعفرانی
۹,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

فلفل کبابی
۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

گوجه کبابی
۲,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی

قارچ کبابی
۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
رایگان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۳,۵۰۰ تومان

ریحان

ریحان
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
رایگان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر

ماءالشعیر
۱,۵۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان