جست‌وجو در اسنپ‌فود

کباب

کباب چنجه

کباب چنجه
۲۴,۰۰۰ تومان

کباب ترش

کباب ترش
۲۴,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ترش

جوجه کباب ترش
۱۵,۰۰۰ تومان

کوهان

کوهان
۱۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب با استخوان
۱۴,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب بدون استخوان
۱۲,۰۰۰ تومان

بال کبابی

بال کبابی
۹,۰۰۰ تومان

بال مکزیکی تند

بال مکزیکی تند
۱۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه

کباب لقمه
۹,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

گوجه کبابی
رایگان

فلفل کبابی

فلفل کبابی
رایگان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۱۷,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر گوسفندی

جگر گوسفندی
۳,۰۰۰ تومان

دل گوسفندی

دل گوسفندی
۳,۰۰۰ تومان

قلوه گوسفندی

قلوه گوسفندی
۳,۰۰۰ تومان

خویک

خویک
۳,۰۰۰ تومان

پنیر کبابی

پنیر کبابی
۳,۰۰۰ تومان

جگر و دنبه

جگر و دنبه
۳,۰۰۰ تومان

جگر مخلوط (جگر و دنبه)

جگر مخلوط (جگر و دنبه)
۳,۰۰۰ تومان

سر دل

سر دل
۳,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی طعم دار

قارچ کبابی طعم دار
۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۳,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان