جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

جگر سرای امید (عظیمیه)

پر‌طرفدارها

جگر گوساله (یک سیخ)

۳۰-۳۲ گرم
جگر گوساله (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

جگر گوسفندی (یک سیخ)

۳۰-۳۲ گرم
جگر گوسفندی (یک سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

قلوه گوسفندی (یک سیخ)

۳۲-۳۵ گرم
قلوه گوسفندی (یک سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

کباب چنجه (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه راسته گوساله ۱۵۰ گرمی
کباب چنجه (یک سیخ)
۸۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب لبنانی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه طعم دار شده ۲۰۰ گرمی با سس مخصوص
جوجه کباب لبنانی (یک سیخ)
۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مکزیکی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه طعم دار شده ۲۰۰ گرمی با سس مخصوص تند
جوجه کباب مکزیکی (یک سیخ)
۶۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه ۲۰۰ گرمی
جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)
۶۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی لبنانی (یک سیخ)

۴ عدد بال کبابی طعم دار شده با سس مخصوص
بال کبابی لبنانی (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی مکزیکی (یک سیخ)

۴ عدد بال کبابی طعم دار شده با سس مخصوص تند
بال کبابی مکزیکی (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

بال کبابی زعفرانی (یک سیخ)

۴ عدد بال کبابی
بال کبابی زعفرانی (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ معمولی (یک سیخ)

۴ عدد
قارچ معمولی (یک سیخ)
۱۶,۰۰۰ تومان

قارچ مخصوص امید (یک سیخ)

۴ عدد قارچ کبابی طعم دار شده با سس مخصوص
قارچ مخصوص امید (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ مکزیکی (یک سیخ)

۴ عدد قارچ کبابی طعم دار شده با سس مخصوص تند
قارچ مکزیکی (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۳ عدد نصفه گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

۵-۷ عدد
فلفل کبابی (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر گوساله (یک سیخ)

۳۰-۳۲ گرم
جگر گوساله (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

دل گوساله (یک سیخ)

۳۲-۳۵ گرم
دل گوساله (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

سر دل گوساله (یک سیخ)

۳۲-۳۵ گرم
سر دل گوساله (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

قلوه گوساله (یک سیخ)

۳۲-۳۵ گرم
قلوه گوساله (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

جگر گوسفندی (یک سیخ)

۳۰-۳۲ گرم
جگر گوسفندی (یک سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

دل گوسفندی (یک سیخ)

۳۲-۳۵ گرم
دل گوسفندی (یک سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

قلوه گوسفندی (یک سیخ)

۳۲-۳۵ گرم
قلوه گوسفندی (یک سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

دل کامل گوسفندی

۱۵۰-۲۰۰ گرم
دل کامل گوسفندی
۷۰,۰۰۰ تومان

قلوه کامل گوسفندی (شکاری)

۵۰-۶۵ گرم
قلوه کامل گوسفندی (شکاری)
۳۰,۰۰۰ تومان

جگر پرده پیچ گوساله (یک سیخ)

۷۰-۷۵ گرم
جگر پرده پیچ گوساله (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

جگر پرده پیچ گوسفندی (یک سیخ)

۷۰-۷۵ گرم
جگر پرده پیچ گوسفندی (یک سیخ)
۳۷,۰۰۰ تومان

جگر دنبه گوساله (یک سیخ)

۶۰ گرم جگر و دنبه گوساله
جگر دنبه گوساله (یک سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

جگر دنبه گوسفندی (یک سیخ)

۶۰ گرم جگر و دنبه گوسفندی
جگر دنبه گوسفندی (یک سیخ)
۲۷,۰۰۰ تومان

خوش گوشت (یک سیخ)

۴۰ گرم
خوش گوشت (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

خویک (یک سیخ)

۴۰ گرم
خویک (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

کوهان (یک سیخ)

۴۰ گرم
کوهان (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

دنبه (یک سیخ)

۳۰ گرم
دنبه (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر کوزه ای

خانگی
ماست موسیر کوزه ای
۲۳,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان تافتون
نان اضافه
۵,۰۰۰ تومان

سرویس

لیمو، خیارشور، ترشی کلم
سرویس
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۰.۵ لیتر
دوغ محلی بطری
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان