جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

جگر سرای زغالی پروین

غذای اصلی

کباب چنجه (یک سیخ)

۱۲۰ گرم، یک نان، ریحان
کباب چنجه (یک سیخ)
۴۲,۰۰۰ تومان

جگر دل قلوه (۱۰ سیخ)

یک نان، ریحان
جگر دل قلوه (10 سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

جگر (۱۰ سیخ)

یک نان، ریحان
جگر (10 سیخ)
۴۷,۰۰۰ تومان

دل (۱۰ سیخ)

یک نان، ریحان
دل (10 سیخ)
۴۷,۰۰۰ تومان

قلوه (۱۰ سیخ)

یک نان، ریحان
قلوه (10 سیخ)
۴۷,۰۰۰ تومان

جگر پیچ (۵ سیخ)

یک نان، ریحان
جگر پیچ (5 سیخ)
۳۶,۰۰۰ تومان

خوش گوشت (۱۰ سیخ)

یک نان، ریحان
خوش گوشت (10 سیخ)
۴۷,۰۰۰ تومان

دنبه کبابی (یک سیخ)

یک نان، ریحان
دنبه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی

۱۰ تکه، یک نان، ریحان
کتف و بال کبابی
۵۲,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی اسپایسی

۱۰ تکه، یک نان، ریحان
کتف و بال کبابی اسپایسی
۵۲,۰۰۰ تومان

کتف کبابی (۲ سیخ)

۵ تکه، یک نان، ریحان
کتف کبابی (2 سیخ)
۲۳,۵۰۰ تومان

کتف کبابی اسپایسی (۲ سیخ)

۵ تکه، یک نان، ریحان
کتف کبابی اسپایسی (2 سیخ)
۲۳,۵۰۰ تومان

بال کبابی (۲ سیخ)

۵ تکه، یک نان، ریحان
بال کبابی (2 سیخ)
۲۳,۵۰۰ تومان

بال کبابی اسپایسی (۲ سیخ)

۵ تکه، یک نان، ریحان
بال کبابی اسپایسی (2 سیخ)
۲۳,۵۰۰ تومان

جوجه کباب (دو سیخ)

یک نان، ریحان
جوجه کباب (دو سیخ)
۴۲,۰۰۰ تومان

جوجه کباب اسپایسی (دو سیخ)

یک نان، ریحان
جوجه کباب اسپایسی (دو سیخ)
۴۲,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی (یک سیخ)

یک سیخ
قارچ کبابی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی اسپایسی (یک سیخ)

یک سیخ
قارچ کبابی اسپایسی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ
گوجه کبابی (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

یک سیخ
فلفل کبابی (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

پیاز کبابی (یک سیخ)

یک سیخ
پیاز کبابی (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

جوجه زعفرانی (خام)

یک کیلومواد زده
جوجه زعفرانی (خام)
۷۰,۰۰۰ تومان

بال زعفرانی (خام)

یک کیلو مواد زده
بال زعفرانی (خام)
۴۵,۰۰۰ تومان

کتف زعفرانی (خام)

یک کیلومواد زده
کتف زعفرانی (خام)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر محلی

تک نفره
ماست موسیر محلی
۵,۵۰۰ تومان

ریحان

ریحان
۲,۰۰۰ تومان

رب انار

رب انار
۵,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

لیموناد زمزم
نوشابه شیشه ای
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده
۱۰,۵۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۵۰۰ تومان