جست‌وجو در اسنپ‌فود

خوراک

خوراک کباب چنجه (گوسفندی)

خوراک کباب چنجه (گوسفندی)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (ارگانیک)

خوراک جوجه کباب با استخوان (ارگانیک)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

سینه مرغ با رب انار
خوراک جوجه کباب ترش
۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان (ران)

خوراک جوجه کباب بی استخوان (ران)
۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان (سینه)

خوراک جوجه کباب بی استخوان (سینه)
۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۶,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (تک سیخ)

کباب کوبیده (تک سیخ)
۵,۵۰۰ تومان

جگر، دل، قلوه، خویک (گوسفندی)

جگر، دل، قلوه، خویک (گوسفندی)
۲۵,۰۰۰ تومان

بال و کتف تند

بال و کتف تند
۸,۰۰۰ تومان

بال و کتف زعفرانی

بال و کتف زعفرانی
۷,۰۰۰ تومان

کوهان (دوش)

کوهان (دوش)
۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرب

گوشت چرب
۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ کبابی

قارچ کبابی
۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

گوجه کبابی
۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۱,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۱,۰۰۰ تومان