جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

(یک نفره)

۷۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

(خانواده)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ گریل شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

(یک نفره)

۸۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(خانواده)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

(یک نفره)

۸۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

(خانواده)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ گریل شده، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا میکس آمریکایی

(یک نفره)

۸۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

(خانواده)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، سینه مرغ گریل شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی

(یک نفره)

۷۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

(خانواده)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

(یک نفره)

۷۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

(خانواده)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

(یک نفره)

۷۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

(خانواده)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۶۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
همبرگر
۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
دوبل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت ، قارچ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
قارچ برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
چیز برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر گوشت ، پنیر، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
چیز برگر با قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت، پنیر، قارچ، ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
رویال برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

یک عدد برگر گوشت، ۶۰ گرم فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
مرغ برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخلوط

سوسیس، سیب زمینی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخلوط
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

سوسیس آلمانی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ آلمانی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی

سوسیس، پیاز، ادویه، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هندی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر،گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

سینه مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

سینه مرغ ،قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ و پنیر

سینه مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ طعم دار شده، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

سوپر ساندویچ

برگر، قارچ، پنیر، ژامبون، فیله، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
سوپر ساندویچ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ تکه فیله سوخاری شده، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری ویژه

۲ تکه فیله سوخاری شده، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، باگت
ساندویچ فیله سوخاری ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۲۵۰گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده و قارچ

۱۲۵گرم سیب سرخ شده ۱۲۵ گرم قارچ سوخاری
سیب زمینی سرخ کرده و قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده ویژه

کوچک

۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، زامبون ۹۰ درصد، قارچ، ،فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
چیپس و پنیر

کوچک

۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۶۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، زیتون، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۱۵۰ گرم سالاد کلم، کلم سفید، هویج، ذرت، سس، شرکتی
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سس

سس کچاپ اضافه

شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ اضافه
۱,۵۰۰ تومان

سس مایونز اضافه

شرکتی (یک نفره)
سس مایونز اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی اضافه

شرکتی (یک نفره)
سس فرانسوی اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تند اضافه

شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ تند اضافه
۱,۵۰۰ تومان

سس سیر اضافه

شرکتی (یک نفره)
سس سیر اضافه
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای لیموناد

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای لیموناد
۱۰,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده

یک لیتر
لیموناد خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی تاک انگور شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشیدنی تاک انگور شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی تاک انگور خانواده

یک لیتر
نوشیدنی تاک انگور خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان