جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه کباب زعفرانی

۲۵۰ گرم شنسل مرغ، ۲ عدد گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، لیمو ترش، جعفری
خوراک جوجه کباب زعفرانی

نرمال

۹۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

گوشت راسته گوساله ۲۲۰ گرم ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ،...
چلو کباب برگ

مخصوص

۱۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۲۰۰ گرم ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ،...
چلو کباب لقمه زعفرانی

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کوبیده (گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۱۲۰ گرم)، یک سیخ کباب برگ (گوشت راسته گوساله ۱۵۰ گرمی) برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم، گو...
چلو کباب سلطانی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ ۴۰۰ گرمی ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم (زرشک پلو)، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
زرشک پلو با مرغ
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب زعفرانی نرمال

سینه یا فیله مرغ ۲۵۰ گرم، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم، گوجه کباب شده، دورچین شامل: خیار شور، ترشی کلم قرمز، لیمو ترش، سبزی جعفری
چلو جوجه کباب زعفرانی نرمال
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

گوشت راسته گوساله ۱۷۰ گرم ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ،...
چلو کباب برگ

نرمال

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۷۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

شنسل مرغ ۳۰۰ گرم ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعف...
چلو جوجه کباب زعفرانی

مخصوص

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۲۰۰ گرم ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ،...
چلو کباب لقمه زعفرانی

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۲۱۰ گرم ، شنسل مرغ ۶۰ ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ت...
چلو کباب لقمه نگینی
۱۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کوبیده (گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۱۲۰ گرم)، یک سیخ جوجه (شنسل مرغ ۱۸۰گرم) برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک ...
چلو کباب میکس
۱۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب ساتوری

گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۳۲۰ گرم ساتور شده ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی...
چلو کباب ساتوری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کوبیده (گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۱۲۰ گرم)، یک سیخ کباب برگ (گوشت راسته گوساله ۱۵۰ گرمی) برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم، گو...
چلو کباب سلطانی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

گوشت فیله گوساله ۱۰۰ گرم ، فیله مرغ ۱۰۰ گرم ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم...
چلو کباب بختیاری
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

گوشت راسته گوساله ۱۷۰ گرم ، گوجه کباب شده ۲ عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
خوراک کباب برگ

نرمال

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

۲۵۰ گرم شنسل مرغ، ۲ عدد گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم قرمز، لیمو ترش، جعفری
خوراک جوجه کباب زعفرانی

نرمال

۹۸,۰۰۰ تومان

مخصوص

۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا ۶۰۰ گرم ، گوجه خام ۱ عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۲۴۰ گرم ، شنسل مرغ ۶۰ ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ،گوجه کباب شده یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ت...
خوراک کباب لقمه نگینی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کوبیده (گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۱۲۰ گرم) ، یک سیخ برگ (گوشت راسته گوساله ۲۲۰ گرم ) ،گوجه کباب شده ۲ عدد ، دورچین شا...
خوراک کباب سلطانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص

گوشت گلوگاه گوسفندی و گوساله ۲۸۰ گرم ،گوجه کباب شده ۲ عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

گوشت فیله گوساله ۱۰۰ گرم ، فیله مرغ ۱۰۰ گرم ، گوجه کباب شده ۲ عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
خوراک کباب بختیاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنسل مرغ ۴۵۰ گرم ، دورچین شامل: گوجه خام یک عدد ، خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
شنیسل مرغ
۹۹,۰۰۰ تومان

شنیسل ماهی

ماهی قزل آلا ۶۰۰ گرم سرخ شده با آرد سوخاری ، گوجه خام یک عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
شنیسل ماهی
۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ ۴۰۰ گرمی ، دورچین شامل: گوجه خام یک عدد ، خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
خوراک مرغ
۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

ماهیچه گوسفندی ۶۰۰ گرم ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
خوراک ماهیچه
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم(۱پرس) ، کره ۱۰ گرمی یک عدد
چلو ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی غزل آلا

ماهی قزل آلا ۶۰۰ گرم ،برنج ایرانی ، گوجه خام ۱ عدد ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
چلو ماهی غزل آلا
۱۳۹,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

گردن گوسفندی ۶۰۰ گرم ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
چلو گردن گوسفندی
۲۳۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی ۶۰۰ گرم ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم ، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ ۴۰۰ گرمی ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم (زرشک پلو)، دورچین شامل: خیار شور ، ترشی کلم قرمز ، لیمو ترش ، سبزی جعفری
زرشک پلو با مرغ
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه نثار

گوشت مغز ران گوساله ۷۰ گرم ، برنج زعفرانی ایرانی ۳۵۰ گرم (به همراه روپاش شامل خلال پسته ، خلال بادام ، زرشک )
چلو خورشت قیمه نثار

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مخصوص

۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون کنسروی

زیتون هسته دار شور، دستساز، (یک نفره)
زیتون کنسروی
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۲۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیار، زیتون، هویج (یک نفره)
سالاد فصل
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز (یک نفره)
سالاد شیرازی
۱۶,۰۰۰ تومان

سوپ سرآشپز

جو دوسر، سبزیجات، قارچ، لیمو ترش
سوپ سرآشپز
۲۱,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده مخصوص

دست ساز (یک نفره)
زیتون پرورده مخصوص
۳۱,۰۰۰ تومان

ماست و خیار مخصوص

دست ساز (یک نفره)
ماست و خیار مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی (یک نفره)
ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۹,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی هافنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی هافنبرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هی جو

یک لیتر
دلستر خانواده هی جو
۱۹,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۹,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده نصیری

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده نصیری
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان