جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تبریز

خانه استیک بوفالو سیاه

پیتزا ایتالیایی

پیتزا سزار ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، پنیر، قارچ، فیله گوساله ریش ریش شده
پیتزا سزار ایتالیایی
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس سفید، گوشت گوساله ورقه ای نازک، سس مخصوص
پیتزا استیک ایتالیایی
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، گوشت گوساله ریش ریش شده
پیتزا بیف ایتالیایی
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، میگو گریل شده
پیتزا میلانو ایتالیایی
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، گوشت گوساله چرخ کرده، سوسیس، ژامبون
پیتزا مخصوص ایتالیایی
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، فلفل تند، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ
پیتزا مکزیکی ایتالیایی
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا باهاماس ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، گوشت گوساله چرخ کرده، پیاز
پیتزا باهاماس ایتالیایی
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، سوسیس
پیتزا مخلوط ایتالیایی
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوایی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، مرغ، قارچ
پیتزا هاوایی ایتالیایی
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، ژامبون، پپرونی، قارچ
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، هات داگ
پیتزا هات داگ ایتالیایی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، ژامبون
پیتزا کاپری ایتالیایی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، ذرت
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری طبخ با روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی، سس گوجه تازه، پنیر، قارچ
پیتزا پنیر ایتالیایی
۶۰,۰۰۰ تومان

استیک

سراشپز مرینید

۴۰۰ گرم راسته فیله گوساله سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، سس قارچ، سس تند
سراشپز مرینید
۲۴۰,۰۰۰ تومان

رول ویژه

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم یک برش فیله گوساله استیک ویژه بوفالو رول شده، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، سس قارچ، سس تند
رول ویژه
۲۷۰,۰۰۰ تومان

استیک سرآشپز

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم یک برش فیله گوساله استیک ویژه بوفالو، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، سس قارچ، سس تند
استیک سرآشپز
۲۲۰,۰۰۰ تومان

نیویورک استیک

۲۷۰ تا ۳۰۰ گرم گوشت فیله گوساله، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، سس چیلی، سس ورنی، رب انار، ازگیل
نیویورک استیک
۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک آنتریکو

۲۵۰ گرم فیله گوساله، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، سس چیلی، سس ورنی، رب انار، ازگیل
استیک آنتریکو
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پلانک استیک

۲۰۰ گرم گوشت گوساله، پوره سیب زمینی، سس چیلی، سس ورنی، رب انار، ازگیل
پلانک استیک
۱۶۵,۰۰۰ تومان

استیک مخصوص

۲۳۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، سس چیلی، سس ورنی، رب انار، ازگیل
استیک مخصوص
۱۵۸,۰۰۰ تومان

استیک تورندس روسینی

۲۳۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، رب انار، ازگیل، سس قارچ
استیک تورندس روسینی
۱۵۸,۰۰۰ تومان

استیک فیله مدالیونگ

۲۳۰ گرم گوشت گوساله، سس هلندی، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، رب انار، ازگیل، سس مخصوص
استیک فیله مدالیونگ
۱۵۸,۰۰۰ تومان

فیله استیک

۲۳۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، رب انار، ازگیل سس مخصوص
فیله استیک
۱۵۸,۰۰۰ تومان

استیک فلفل

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم فیله استیک ، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، رب انار، ازگیل، سس چیلی
استیک فلفل
۱۵۸,۰۰۰ تومان

استیک روله سویدی

۲۵۰ گرم فیله گوساله رول شده، پنیر پیتزا، قارچ، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، رب انار، ازگیل سس مخصوص
استیک روله سویدی
۱۵۸,۰۰۰ تومان

استیک میگو با پوره سیب زمینی

۱۲ عدد میگو گریل شده، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، رب انار، ازگیل، سس مخصوص
استیک میگو با پوره سیب زمینی
۱۵۸,۰۰۰ تومان

مینیون استیک

۲ تکه فیله گوساله ۲۳۰ گرم، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، رب انار، ازگیل
مینیون استیک
۱۵۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۳۰ گرم سینه مرغ، سیب زمینی تنوری، هویج، کدو، بادمجان، پوره سیب زمینی، رب انار، ازگیل
استیک مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

استیک شنیسل مرغ

۲ تکه سینه مرغ سوخاری شده، سیب زمینی گریل شده
استیک شنیسل مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

استیک کانتری برگر

۲۵۰ گرم فیله گوشت گوساله، پیاز کارامل شده، پنیر، سیب زمینی سرخ کرده
استیک کانتری برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا دلاهاوس

پنه، فیله گوساله، پنه، پیاز، سیر، قارچ
پاستا دلاهاوس
۷۹,۰۰۰ تومان

پاستا میلانو

اسپاگتی، ۴ عدد میگو، پنه، پیاز، سیر، قارچ
پاستا میلانو
۷۹,۰۰۰ تومان

اسپاگتی بلونز

اسپاگتی، گوشت چرخ کرده
اسپاگتی بلونز
۷۸,۰۰۰ تومان

پاستا دلاماما

پنه، فیله مرغ، سس آلفردو
پاستا دلاماما
۷۵,۰۰۰ تومان

اسپاگتی سبزیجات

اسپاگتی، گوجه، فلفل، پیاز، قارچ
اسپاگتی سبزیجات
۶۷,۰۰۰ تومان

پاستا سبزیجات

پنه، گوجه، فلفل، پیاز، قارچ
پاستا سبزیجات
۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

خاویار با کره یا پنیر

۴۰ گرم خاویار پرورشی آذربایجان، کره، پنیر
خاویار با کره یا پنیر
۴۲,۰۰۰ تومان

تست میگو

۴ عدد میگو، نان تست، پنیر پیتزا
تست میگو
۴۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده پنیری

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ کرده پنیری
۳۷,۰۰۰ تومان

زیتون اسپایسی

زیتون، شیره عسل، آلویه ورا، آلو، آلبالو، آلوچه جنگلی
زیتون اسپایسی
۳۲,۰۰۰ تومان

نان سیردار

۱۰ سانتی متری، نان مزه دار شده گریل شده
نان سیردار
۳۲,۰۰۰ تومان

پوره سیب زمینی

پوره سیب زمینی
پوره سیب زمینی
۲۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ شده، یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۲۷,۰۰۰ تومان

سوپ قارچ

۲۰۰ گرم، قارچ، خامه، شیر
سوپ قارچ
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست و خیار یونانی

ماست چکیده، خیار، فلفل دلمه ای، روغن زیتون
ماست و خیار یونانی
۲۲,۰۰۰ تومان

تست ایتالیایی

فلفل دلمه ای، فلفل رنگی، گوجه، نان تست
تست ایتالیایی
۲۷,۰۰۰ تومان

سوپ گوجه

۲۰۰ گرم، گوجه، فلفل دلمه ای
سوپ گوجه
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، میگو، ۲ فیله مرغ، ژامبون گوشت ۸۰%
سالاد مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد میگو

۴ عدد میگو گریل شده، کاهو، خیار، گوجه
سالاد میگو
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد مخلوط

کاهو، گوجه، خیار، ژامبون گوشت ۸۰%، ۲ عدد فیله مرغ
سالاد مخلوط
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

۲ فیله مرغ گریل شده کاهو، گوجه، خیار،
سالاد مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۲ فیله مرغ گریل شده، کاهو، پنیر پارمزان، سس مخصوص سزار
سالاد سزار
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد بایا

یک عدد فیله مرغ گریل شده، کاهو، پنیر پارمزان، سس انبه
سالاد بایا
۵۴,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، پیاز، زیتون، پنیر لیقوان
سالاد یونانی
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد شف

ژامبون گوشت ۸۰%، کاهو، گوجه، خیار
سالاد شف
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد مکزیکی

لوبیا، فلفل تند، کاهو، خیار، گوجه، ماست چکیده
سالاد مکزیکی
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد تونو

تن ماهی، کاهو، خیار، گوجه
سالاد تونو
۵۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (دونفره)

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، آناناس، سس
سالاد فصل (دونفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی باواریا (ساده)

۵۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی باواریا (ساده)
۴۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی ین

۶۰۰ میلی لیتر
آب معدنی ین
۸,۰۰۰ تومان